analogbilgiokumaservo kontrol

14.Ders ( Basit Programlama )

Bu dersimiz 12. ders ve 13. ders gibi FSR sensörü kullanılmıştır. Ama istediğiniz sensör buraya konulabilir , LDR,NTC vs.. gibi.Bildiğiniz gibi servo istenilen pozisyona getimek için servo kütüphanesini çağırıp servo ya 0-180 derece arası verilen değere gider.

analogbilgiokumaservo kontrol

Ama yine sıkıntımız analog girişinden okunan değer 0-1024 arasıdır. dolayısı ile bu değeri 0-179 arasına uyarlamamız gerekir.Bu

1023/179= x     

int servo = analogRead(A0)/x şekilde yapılabileceği gibi 
 Şu şekilde de yapılabilir.
int val = analogRead(A0); val = map(val, 0, 1023, 0, 179);

Programımız Şu şekildedir

#include <Servo.h>  
Servo servom; 
int sensorpin = 0; 
int deger;  
void setup() { 
servom.attach(9); }  
void loop() { 
deger = analogRead(sensorpin); 
 deger = map(val, 0, 1023, 0, 179); 
 servom.write(deger); 
delay(15); 
 }

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.