16×2 LCD ile Mükemmel Bir Oyun

16×2 LCD  kullanarak yapılabilecek mükemmel bir proje. Bilirsiniz ki arduino aldığınız zaman hemen bir LCD tedarik etmek ve projelerinizi LCD kullanarak sunmak istersiniz. Bu paylaştığımız yazıda 16×2 LCD kullanarak yapılmış bir projeyi 5 dk da nasıl gerçekleştirebildiğinize inanamayacaksınız. Buna emin olabilirsiniz.

Projemizin bağlantı şeması aşağıdaki gibidir.

16x2LCD_oyun2

 

Projemizin Görünüşü aşağıdaki gibidir. En yakın zamanda kendi resimlerimi yükleyeceğim.

16x2LCD_oyun1


//www.arduinom.org tarafından test edilmiştir.
 
// Projemizde bir adet buton kullanılmaktadır.
 
#include <LiquidCrystal.h>
 
#define PIN_BUTTON 2
#define PIN_AUTOPLAY 1
#define PIN_READWRITE 10
#define PIN_CONTRAST 12
 
#define SPRITE_RUN1 1
#define SPRITE_RUN2 2
#define SPRITE_JUMP 3
#define SPRITE_JUMP_UPPER '.' // Use the '.' character for the head
#define SPRITE_JUMP_LOWER 4
#define SPRITE_TERRAIN_EMPTY ' ' // User the ' ' character
#define SPRITE_TERRAIN_SOLID 5
#define SPRITE_TERRAIN_SOLID_RIGHT 6
#define SPRITE_TERRAIN_SOLID_LEFT 7
 
#define HERO_HORIZONTAL_POSITION 1 // Horizontal position of hero on screen
 
#define TERRAIN_WIDTH 16
#define TERRAIN_EMPTY 0
#define TERRAIN_LOWER_BLOCK 1
#define TERRAIN_UPPER_BLOCK 2
 
#define HERO_POSITION_OFF 0 // Hero is invisible
#define HERO_POSITION_RUN_LOWER_1 1 // Hero is running on lower row (pose 1)
#define HERO_POSITION_RUN_LOWER_2 2 // (pose 2)
 
#define HERO_POSITION_JUMP_1 3 // Starting a jump
#define HERO_POSITION_JUMP_2 4 // Half-way up
#define HERO_POSITION_JUMP_3 5 // Jump is on upper row
#define HERO_POSITION_JUMP_4 6 // Jump is on upper row
#define HERO_POSITION_JUMP_5 7 // Jump is on upper row
#define HERO_POSITION_JUMP_6 8 // Jump is on upper row
#define HERO_POSITION_JUMP_7 9 // Half-way down
#define HERO_POSITION_JUMP_8 10 // About to land
 
#define HERO_POSITION_RUN_UPPER_1 11 // Hero is running on upper row (pose 1)
#define HERO_POSITION_RUN_UPPER_2 12 // (pose 2)
 
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
static char terrainUpper[TERRAIN_WIDTH + 1];
static char terrainLower[TERRAIN_WIDTH + 1];
static bool buttonPushed = false;
 
void initializeGraphics(){
 static byte graphics[] = {
 // Run position 1
 B01100,
 B01100,
 B00000,
 B01110,
 B11100,
 B01100,
 B11010,
 B10011,
 // Run position 2
 B01100,
 B01100,
 B00000,
 B01100,
 B01100,
 B01100,
 B01100,
 B01110,
 // Jump
 B01100,
 B01100,
 B00000,
 B11110,
 B01101,
 B11111,
 B10000,
 B00000,
 // Jump lower
 B11110,
 B01101,
 B11111,
 B10000,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 // Ground
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 // Ground right
 B00011,
 B00011,
 B00011,
 B00011,
 B00011,
 B00011,
 B00011,
 B00011,
 // Ground left
 B11000,
 B11000,
 B11000,
 B11000,
 B11000,
 B11000,
 B11000,
 B11000,
 };
 int i;
 // Skip using character 0, this allows lcd.print() to be used to
 // quickly draw multiple characters
 for (i = 0; i < 7; ++i) {
 lcd.createChar(i + 1, &graphics[i * 8]);
 }
 for (i = 0; i < TERRAIN_WIDTH; ++i) {
 terrainUpper[i] = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
 terrainLower[i] = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
 }
}
 
// Slide the terrain to the left in half-character increments
//
void advanceTerrain(char* terrain, byte newTerrain){
 for (int i = 0; i < TERRAIN_WIDTH; ++i) {
 char current = terrain[i];
 char next = (i == TERRAIN_WIDTH-1) ? newTerrain : terrain[i+1];
 switch (current){
 case SPRITE_TERRAIN_EMPTY:
 terrain[i] = (next == SPRITE_TERRAIN_SOLID) ? SPRITE_TERRAIN_SOLID_RIGHT : SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
 break;
 case SPRITE_TERRAIN_SOLID:
 terrain[i] = (next == SPRITE_TERRAIN_EMPTY) ? SPRITE_TERRAIN_SOLID_LEFT : SPRITE_TERRAIN_SOLID;
 break;
 case SPRITE_TERRAIN_SOLID_RIGHT:
 terrain[i] = SPRITE_TERRAIN_SOLID;
 break;
 case SPRITE_TERRAIN_SOLID_LEFT:
 terrain[i] = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
 break;
 }
 }
}
 
bool drawHero(byte position, char* terrainUpper, char* terrainLower, unsigned int score) {
 bool collide = false;
 char upperSave = terrainUpper[HERO_HORIZONTAL_POSITION];
 char lowerSave = terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION];
 byte upper, lower;
 switch (position) {
 case HERO_POSITION_OFF:
 upper = lower = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
 break;
 case HERO_POSITION_RUN_LOWER_1:
 upper = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
 lower = SPRITE_RUN1;
 break;
 case HERO_POSITION_RUN_LOWER_2:
 upper = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
 lower = SPRITE_RUN2;
 break;
 case HERO_POSITION_JUMP_1:
 case HERO_POSITION_JUMP_8:
 upper = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
 lower = SPRITE_JUMP;
 break;
 case HERO_POSITION_JUMP_2:
 case HERO_POSITION_JUMP_7:
 upper = SPRITE_JUMP_UPPER;
 lower = SPRITE_JUMP_LOWER;
 break;
 case HERO_POSITION_JUMP_3:
 case HERO_POSITION_JUMP_4:
 case HERO_POSITION_JUMP_5:
 case HERO_POSITION_JUMP_6:
 upper = SPRITE_JUMP;
 lower = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
 break;
 case HERO_POSITION_RUN_UPPER_1:
 upper = SPRITE_RUN1;
 lower = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
 break;
 case HERO_POSITION_RUN_UPPER_2:
 upper = SPRITE_RUN2;
 lower = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
 break;
 }
 if (upper != ' ') {
 terrainUpper[HERO_HORIZONTAL_POSITION] = upper;
 collide = (upperSave == SPRITE_TERRAIN_EMPTY) ? false : true;
 }
 if (lower != ' ') {
 terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION] = lower;
 collide |= (lowerSave == SPRITE_TERRAIN_EMPTY) ? false : true;
 }
 
 byte digits = (score > 9999) ? 5 : (score > 999) ? 4 : (score > 99) ? 3 : (score > 9) ? 2 : 1;
 
 // Draw the scene
 terrainUpper[TERRAIN_WIDTH] = '\0';
 terrainLower[TERRAIN_WIDTH] = '\0';
 char temp = terrainUpper[16-digits];
 terrainUpper[16-digits] = '\0';
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print(terrainUpper);
 terrainUpper[16-digits] = temp; 
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(terrainLower);
 
 lcd.setCursor(16 - digits,0);
 lcd.print(score);
 
 terrainUpper[HERO_HORIZONTAL_POSITION] = upperSave;
 terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION] = lowerSave;
 return collide;
}
 
// Handle the button push as an interrupt
void buttonPush() {
 buttonPushed = true;
}
 
void setup(){
 pinMode(PIN_READWRITE, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN_READWRITE, LOW);
 pinMode(PIN_CONTRAST, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN_CONTRAST, LOW);
 pinMode(PIN_BUTTON, INPUT);
 digitalWrite(PIN_BUTTON, HIGH);
 pinMode(PIN_AUTOPLAY, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN_AUTOPLAY, HIGH);
 
 // Digital pin 2 maps to interrupt 0
 attachInterrupt(0/*PIN_BUTTON*/, buttonPush, FALLING);
 
 initializeGraphics();
 
 lcd.begin(16, 2);
}
 
void loop(){
 static byte heroPos = HERO_POSITION_RUN_LOWER_1;
 static byte newTerrainType = TERRAIN_EMPTY;
 static byte newTerrainDuration = 1;
 static bool playing = false;
 static bool blink = false;
 static unsigned int distance = 0;
 
 if (!playing) {
 drawHero((blink) ? HERO_POSITION_OFF : heroPos, terrainUpper, terrainLower, distance >> 3);
 if (blink) {
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("OYUNU BASLAT");
 }
 delay(250);
 blink = !blink;
 if (buttonPushed) {
 initializeGraphics();
 heroPos = HERO_POSITION_RUN_LOWER_1;
 playing = true;
 buttonPushed = false;
 distance = 0;
 }
 return;
 }
 
 // Shift the terrain to the left
 advanceTerrain(terrainLower, newTerrainType == TERRAIN_LOWER_BLOCK ? SPRITE_TERRAIN_SOLID : SPRITE_TERRAIN_EMPTY);
 advanceTerrain(terrainUpper, newTerrainType == TERRAIN_UPPER_BLOCK ? SPRITE_TERRAIN_SOLID : SPRITE_TERRAIN_EMPTY);
 
 // Make new terrain to enter on the right
 if (--newTerrainDuration == 0) {
 if (newTerrainType == TERRAIN_EMPTY) {
 newTerrainType = (random(3) == 0) ? TERRAIN_UPPER_BLOCK : TERRAIN_LOWER_BLOCK;
 newTerrainDuration = 2 + random(10);
 } else {
 newTerrainType = TERRAIN_EMPTY;
 newTerrainDuration = 10 + random(10);
 }
 }
 
 if (buttonPushed) {
 if (heroPos <= HERO_POSITION_RUN_LOWER_2) heroPos = HERO_POSITION_JUMP_1;
 buttonPushed = false;
 } 
 
 if (drawHero(heroPos, terrainUpper, terrainLower, distance >> 3)) {
 playing = false; // The hero collided with something. Too bad.
 } else {
 if (heroPos == HERO_POSITION_RUN_LOWER_2 || heroPos == HERO_POSITION_JUMP_8) {
 heroPos = HERO_POSITION_RUN_LOWER_1;
 } else if ((heroPos >= HERO_POSITION_JUMP_3 && heroPos <= HERO_POSITION_JUMP_5) && terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION] != SPRITE_TERRAIN_EMPTY) {
 heroPos = HERO_POSITION_RUN_UPPER_1;
 } else if (heroPos >= HERO_POSITION_RUN_UPPER_1 && terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION] == SPRITE_TERRAIN_EMPTY) {
 heroPos = HERO_POSITION_JUMP_5;
 } else if (heroPos == HERO_POSITION_RUN_UPPER_2) {
 heroPos = HERO_POSITION_RUN_UPPER_1;
 } else {
 ++heroPos;
 }
 ++distance;
 
 digitalWrite(PIN_AUTOPLAY, terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION + 2] == SPRITE_TERRAIN_EMPTY ? HIGH : LOW);
 }
 delay(100);
}

Alıntıdır. www.instructables.com/id/Arduino-LCD-Game

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

 1. gokhan 21 Aralık 2016 12:26

  if (!gameOver && gameStarted)
  {
  skip = false; //skip the second moveAll() function call if the first was made
  adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor
  key = get_key(adc_key_in); // convert into key press
  if (key != oldkey) // if keypress is detected
  expected unqualified-id before ‘if’ kodu derlediğimde if te bu hatayı alıyorum. if ten önce bir id tanımlamam lazım herhalde . yardımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
  • Arduinocu 21 Aralık 2016 13:58

   programda herhangi bir hata yok . calisiyor lutfen kutuphaneyi kontrol ederek tekrar deneyin

   Cevapla
   • gokhan 21 Aralık 2016 22:27

    kusura bakma ben bu yorumu yılan oyunu icin yazacaktım dikkatsizlikten buraya yazmısım. bu oyunu denedim tesekkurler.

    Cevapla
    • Arduinocu 23 Aralık 2016 16:04

     Programi guncelledim lutfen tekrar deneyebilir misiniz ?

     Cevapla
     • Gokhan 23 Aralık 2016 19:21

      Teşekkürler çalıştı 🙂

 2. meltemcan 16 Nisan 2016 16:44

  Ben 20X4 LCD ekran kullanarak bu programı yapmaya çalışıyorum fakat programı yüklediğimde hiçbir hata almıyorum ama ekranda da bir şey göremiyorum. Kodlar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

  Cevapla
  • Arduinocu 17 Nisan 2016 11:42

   meltem hanım 16×2 lcd için yapılan projeye aynı şekilde programda değişiklik yapmadan bağlarsanız 1. ve 3 satırda görüntü alırsınız. Bundan dolayı bağlantıda sıkıntı olabilir.

   Saygılar

   Cevapla

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'