3D Yazıcı ile İlgi Çekici Termometre

Merhaba arkadaşlar , 3 boyutlu yazıcınız varsa projelerinizi daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Bu projede Nokia 5110 grafik lcd modülü kullanılarak güzel bir iş çıkardıkları kesin.

Projenin çalışma mantığı ise DHT22 ısı ve nem sensöründen alınan değeri arduino ile işlenerek Nokia 5110 Grafik lcd ye güzel bir sunum ile veriliyor. Proje başlangıç seviyesinde olan herkesin yapabileceği kadar kolay.

Kullanılan Malzemeler

Arduino UNO, NANO yada Pro Mini

Nokia 5110 Grafik LCD modülü

Buton

DHT-22 Isı Nem sensörü

Bağlantı Şekli

DHT-22:

 • Vcc ——— Arduinonun Vcc (veya 5V)
 • GNG ——- GND
 • ​Data———Arduinonun 10.pinine

Nokia 5110 Grafik LCD Modülü

 • Vcc ——– Arduinonun Vcc (veya 5V)
 • GND —— Arduino GND
 • CS ——— Arduino 4. pin
 • RST ——- Arduino 3. pin
 • DC ——–  Arduino 5.pin
 • DN ——– Arduino 6.pin
 • SCLK —– Arduino 7pin
 • BL ——–  Vcc – 5V

Alttaki şekile 3 boyutlu yazıcıdan çıktı alabilmeniz için buradaki .stl dosyalarını yazıcıdan çıktı alın.

 

Programımız

/* Arduino 3D printed Digital Thermometer
using nokia 5110 screen and DHT-22 sensor
Ver. 1.0 / Date:21/5/2017
www.arduinom.org sitesinde yayınlanmıştır.
*/

//Include libraries
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>   //for graphics
#include <Adafruit_PCD8544.h> //for Nokia 5110 lcd
#include <dht.h>
dht DHT;
//Constants
#define DHT22_PIN 10   // DHT 22 (AM2302) - what pin we're connected to

//Init Display (SCLK, DIN, D/C, CS, RST)
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);

//Variables
int hum; //Stores humidity value
int temp; //Stores temperature value
int maxTemp=0;
int minTemp=100;
int maxHum=00;
int minHum=100;

void setup() {

Wire.begin();
display.begin();
display.setContrast(45);
//Print a welcome message in startup for 6sec.//////////
display.clearDisplay();  // clears the screen and buffer
display.setTextColor(BLACK);
display.setCursor(0,2);
display.print(" ARDUMOTIVE ");
display.setCursor(0,13);
display.print(" ArduinoBased ");
display.setCursor(0,23);
display.print("  Digital  ");
display.setCursor(0,33);
display.print(" Thermometer ");
display.display(); // show splashscreen
delay(3000);
/////////////////////////////////////////////////////////
display.clearDisplay();  // clears the screen and buffer
}

void loop() {

int chk = DHT.read22(DHT22_PIN);
//Read data and store it to variables hum and temp
hum = DHT.humidity;
temp= DHT.temperature;

if (temp>maxTemp){
maxTemp=temp;
}
if (temp<minTemp){ minTemp=temp; } if (hum>maxHum){
if (hum==100){
maxHum=99;
}
else{
maxHum=hum;
}
}
if (hum<minHum){
if (hum==100){
minHum=99;
}
else{
minHum=hum;
}
}

display.clearDisplay();  // clears the screen and buffer
display.setCursor(0,0);
display.setTextSize(1);
display.println("  HUMIDITY ");
display.println("-------------");
display.print("MAX ");
display.print(maxHum);
display.print(" MIN ");
display.println(minHum);
display.print("  ");
display.setTextSize(3);
display.print(hum);
display.setTextSize(2);
display.print("%");
display.display();

delay(5000);
display.clearDisplay();  // clears the screen and buffer
display.setCursor(0,0);
display.setTextSize(1);
display.println(" TEMPERATURE ");
display.println("-------------");
display.print("MAX ");
display.print(maxTemp);
display.print(" MIN ");
display.println(minTemp);
display.print(" ");
display.setTextSize(3);
display.print(temp);
display.setTextSize(2);
display.print("oC");
display.display();
delay(5000);
}

Alıntıdır ardumotive . 

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'