4x3keypad

4×3 Tuş Takımı (Keypad) Kullanımı

Arduino ile 4×4 keypad kullanımı yada 4×3 keypad kullanımı , projelerimizde mesela bir şifre girmesi için yada girilen dataya göre işlem yapması sağlanabilir, mesela ev otomasyon sistemi yapma , yada bir aleti şifre ile koruma gibi aklınıza gelecek şeyler yapılabilir

Ama unutmamanız gereken bu modülümüzü kullanabilmek için arduino kütüphanesi gerekmekte  programımız

#include <Keypad.h>
 
const byte ROWS = 4; // 4 satır
const byte COLS = 3; // 3 sıra
// Define the Keymap
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'#','0','*'}
};
//satırların bağlantı pinleri
byte rowPins[ROWS] = { 9, 8, 7, 6 };
// sıraların bağlantı pinleri.
byte colPins[COLS] = { 12, 11, 10 };
 
// tustakımı oluşturuldu
Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
 
#define ledpin 13
 
void setup()
{
  digitalWrite(ledpin, HIGH);
  Serial.begin(9600);
}
 
void loop()
{
  char key = kpd.getKey();
  if(key)  // Check for a valid key.
  {
    switch (key)
    {
      case '*':
        digitalWrite(ledpin, LOW);
        break;
      case '#':
        digitalWrite(ledpin, HIGH);
        break;
      default:
        Serial.println(key);
    }
  }
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'