4×3 Tuş Takımı (Keypad) Kullanımı

Arduino ile 4×4 keypad kullanımı yada 4×3 keypad kullanımı , projelerimizde mesela bir şifre girmesi için yada girilen dataya göre işlem yapması sağlanabilir, mesela ev otomasyon sistemi yapma , yada bir aleti şifre ile koruma gibi aklınıza gelecek şeyler yapılabilir

Ama unutmamanız gereken bu modülümüzü kullanabilmek için arduino kütüphanesi gerekmekte  programımız

#include <Keypad.h>
 
const byte ROWS = 4; // 4 satır
const byte COLS = 3; // 3 sıra
// Define the Keymap
char keys[ROWS][COLS] = {
 {'1','2','3'},
 {'4','5','6'},
 {'7','8','9'},
 {'#','0','*'}
};
//satırların bağlantı pinleri
byte rowPins[ROWS] = { 9, 8, 7, 6 };
// sıraların bağlantı pinleri.
byte colPins[COLS] = { 12, 11, 10 };
 
// tustakımı oluşturuldu
Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
 
#define ledpin 13
 
void setup()
{
 digitalWrite(ledpin, HIGH);
 Serial.begin(9600);
}
 
void loop()
{
 char key = kpd.getKey();
 if(key) // Check for a valid key.
 {
  switch (key)
  {
   case '*':
    digitalWrite(ledpin, LOW);
    break;
   case '#':
    digitalWrite(ledpin, HIGH);
    break;
   default:
    Serial.println(key);
  }
 }
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'