4×4 Keypad ile LCDye yazı yazdırma

Projelerimizde kullanabileceğimiz elemanlardan birisi keypaddir. Keypad ile basılan herhangi bir tuşa göre projeler programlanabilmekte. Buna örnek projelerden birisi hiç şüphesiz şifreli kapı kilididir.

 

4×4 Keypad ile hangi butona basılırsa LCD de bunu görmemiz mümkündür.

Bu projemizde  arduinomuza bağladığımız 4×4 keypadimizde hangi tuşa basarsak bunu LCD de yazdırılması mümkündür.

Proje bağlantı şeması aşağıdaki gibidir.

keypad 4x4

LCD bağlantısı aşağıdaki şekildedir . LCD bağlantısı şu şekilde bağlanır. Keypad ve 16×2 LCD kütüphanesini sitemizde bulabilrsiniz.

i2c lcdbaglantisi

Programımız aşağıdaki gibidir. Değişiklik yaparak programı daha işlevsel hale getirebilirsiniz.

#include <Keypad.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
 
const byte numRows= 4; //4 satır
const byte numCols= 4; //4 sütün
char keymap[numRows][numCols]=
{
{'1', '2', '3', 'A'},
{'4', '5', '6', 'B'},
{'7', '8', '9', 'C'},
{'*', '0', '#', 'D'}
};
 
byte rowPins[numRows] = {9,8,7,6}; //satırlar arduinomuzun  0 to 3
byte colPins[numCols]= {5,4,3,2}; //sütünlar arduinomuzun  0 to 3
 
Keypad myKeypad= Keypad(makeKeymap(keymap), rowPins, colPins, numRows, numCols);
 
void setup()
{
Serial.begin(9600);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.print("www.arduinom.org");
}
 
 
//eğer butona basıldıysa  'keypressed'
//eğer herhangibutona basılmamışsa'NO_KEY',
void loop()
{
char keypressed = myKeypad.getKey();
if (keypressed != NO_KEY)
{
Serial.print(keypressed);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(keypressed); 
}
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'