4×4 Keypad Kullanımı

Arduino ile 4×4 keypad kullanımı yada 4×3 keypad kullanımı , projelerimizde mesela bir şifre girmesi için yada girilen dataya göre işlem yapması sağlanabilir, mesela ev otomasyon sistemi yapma , yada bir aleti şifre ile koruma gibi aklınıza gelecek şeyler yapılabilir.

Ama unutmamanız gereken bu modülümüzü kullanabilmek için arduino kütüphanesi gerekmekte.


#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4; //4 row

const byte COLS = 4; //4 column
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1','4','7','*'},
{'2','5','8','0'},
{'3','6','9','#'},
{'A','B','C','D'}
};
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //row bağlantı pinleri
byte colPins[COLS] = {9, 8, 7, 6}; //colomn bağlantı pinleri

Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );

void setup(){
Serial.begin(9600); //initialise the serial port (9600 baud)
}

void loop(){
char key = keypad.getKey();

if (key != NO_KEY){
Serial.println(key); //hangi butuna basıldığını göster
}
}
}

}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'