Arduino ile 4x4x4 Led Küp Yapımı

Bu projemizde arduinomuzla 64 led nasıl kontrol edilebilir bunu göreceğiz. Projemizin hazırlanışı çok basit ama biraz zaman alacak bir projedir , sonuçta 64 LED bağlantısı zaman alacaktır. 4x4x4 Led küp yapımında dikkat edilmesi gereken noktamız LED diyot uçlarının doğru bağlanması herhangi birinin bağlantı hatası minimum 8 ledin çalışmamasına neden olacaktır.

 

Hemen gözünüz korkmasın Aşağıdaki resimlere bakarak nasıl yapıldığı konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

IMG 20140901 205129

Kullanacağınız LEDin rengi önemli değildir ama fikir sorarsanız kristal mavi LED çok güzel görünüyor.

4x4x4ledbaglanti

Bu resimde iki LED bağlantısını görüyorsunuz uzayan katod ucuna 2 LED daha ilave edilmelidir Bu işlemi 16 defa yapmalısınız yani elinizde 4erli LEDler halinde 16 set olacak . daha sonra yapmışolduğumuz bu setlerden 4 tanesini Paralel yerleştirilerek 4×4 led düzlemi oluşturulacaktır . BU 4 adet 4lü LEDlerin katodları birleştirilir.NOT: Anot kesinlikle resimdeki gibi kalmalıdır bir yere bağlanmamalı.

Aşağıdaki resimde bir tahta üzerine eşit aralıklarla delikler açılmış ve LEDler yerleştirilerek birinci düzlem oluşturulmuştur.

4x4x4layer

Bu 4×4 LED düzleminden 4 adet oluşturulmalıdır.oluşturulan bu düzlemler üst üste gelecek şekilde aşağıdaki resimdeki gibi yerleştirilir ve ANOTlar birbirine bağlanarak yapı sağlanır .

4x4x4 2leyar

Bu resimdeki gibi diğerleri de üstüste gelecek şekilde yerleştirilerek yapı aşağıdaki resimdeki gibi hazırlanmalıdır .

4x4x4 4layer

NOT: UNUTMADAN SÖYLEMELİYİM HERBİR LEYARDA (4x4lük düzlemde) KATODLAR BİRBİRİNE BAĞLANMAMALIDIR.

Arduino UNO ya bağlantı şeması şekildeki gibidir .

4x4x4baglanti

Herbir düzlemde 4×4 ledin bağlantısında katodlar birleştirilmişti. birleştirilen bu katodlarda arduinonun A2,A3,A4 ve A5 uçlarına bağlanmalıdır.

4x4x4layerbaglanti

Geriye  arduinonuza programı yüklemek kaldı .


int layer[4]={A5,A4,A3,A2};
int led[16]={A1,A0,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0};

int time = 250;

void setup()
{
//setting leds to ouput
for(int i = 0; i<16; i++)
{
pinMode(led[i], OUTPUT);
}
//setting layers to output
for(int i = 0; i<4; i++)
{
pinMode(layer[i], OUTPUT);
}
//seeding random for random animations
randomSeed(analogRead(10));
}
//+++++++++++++++++++MAIN FUNCTION+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

void loop()
{
turnEverythingOff();//turn all off
flickerOn();
turnEverythingOn();//turn all on
delay(time);
turnOnAndOffAllByLayerUpAndDownNotTimed();
layerstompUpAndDown();
turnOnAndOffAllByColumnSideways();
delay(time);
aroundEdgeDown();
turnEverythingOff();
randomflicker();
randomRain();
diagonalRectangle();
goThroughAllLedsOneAtATime();
propeller();
spiralInAndOut();
flickerOff();
turnEverythingOff();
delay(2000);
}
//++++++++++++++++++++FUNCTIONS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

//////////////////////////////////////////////////////////turn all off
void turnEverythingOff()
{
for(int i = 0; i<16; i++)
{
digitalWrite(led[i], 1);
}
for(int i = 0; i<4; i++)
{
digitalWrite(layer[i], 0);
}
}

//////////////////////////////////////////////////////////turn all on
void turnEverythingOn()
{
for(int i = 0; i<16; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
}
//turning on layers
for(int i = 0; i<4; i++)
{
digitalWrite(layer[i], 1);
}
}
///////////////////////////////////////////////////////turn columns off
void turnColumnsOff()
{
for(int i = 0; i<16; i++)
{
digitalWrite(led[i], 1);
}
}
///////////////////////////////////////////////////////////flicker on
void flickerOn()
{
int i = 150;
while(i != 0)
{
turnEverythingOn();
delay(i);
turnEverythingOff();
delay(i);
i-= 5;
}
}
///////////// turn everything on and off by layer up and down NOT TIMED
void turnOnAndOffAllByLayerUpAndDownNotTimed()
{
int x = 75;
for(int i = 5; i != 0; i--)
{
turnEverythingOn();
for(int i = 4; i!=0; i--)
{
digitalWrite(layer[i-1], 0);
delay(x);
}
for(int i = 0; i<4; i++)
{
digitalWrite(layer[i], 1);
delay(x);
}
for(int i = 0; i<4; i++)
{
digitalWrite(layer[i], 0);
delay(x);
}
for(int i = 4; i!=0; i--)
{
digitalWrite(layer[i-1], 1);
delay(x);
}
}
}
///////////////////////turn everything on and off by column sideways
void turnOnAndOffAllByColumnSideways()
{
int x = 75;
turnEverythingOff();
//turn on layers
for(int i = 0; i<4; i++)
{
digitalWrite(layer[i], 1);
}
for(int y = 0; y<3; y++)
{
//turn on 0-3
for(int i = 0; i<4; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
delay(x);
}
//turn on 4-7
for(int i = 4; i<8; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
delay(x);
}
//turn on 8-11
for(int i = 8; i<12; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
delay(x);
}
//turn on 12-15
for(int i = 12; i<16; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
delay(x);
}
//turn off 0-3
for(int i = 0; i<4; i++)
{
digitalWrite(led[i], 1);
delay(x);
}
//turn off 4-7
for(int i = 4; i<8; i++)
{
digitalWrite(led[i], 1);
delay(x);
}
//turn off 8-11
for(int i = 8; i<12; i++)
{
digitalWrite(led[i], 1);
delay(x);
}
//turn off 12-15
for(int i = 12; i<16; i++)
{
digitalWrite(led[i], 1);
delay(x);
}
//turn on 12-15
for(int i = 12; i<16; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
delay(x);
}
//turn on 8-11
for(int i = 8; i<12; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
delay(x);
}
//turn on 4-7
for(int i = 4; i<8; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
delay(x);
}
//turn on 0-3
for(int i = 0; i<4; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
delay(x);
}
//turn off 12-15
for(int i = 12; i<16; i++)
{
digitalWrite(led[i], 1);
delay(x);
}
//turn off 8-11
for(int i = 8; i<12; i++)
{
digitalWrite(led[i], 1);
delay(x);
}
//turn off 4-7
for(int i = 4; i<8; i++)
{
digitalWrite(led[i], 1);
delay(x);
}
//turn off 0-3
for(int i = 0; i<4; i++)
{
digitalWrite(led[i], 1);
delay(x);
}
}
}
/////////////////////////////////////////up and down single layer stomp
void layerstompUpAndDown()
{
int x = 75;
for(int i = 0; i<4; i++)
{
digitalWrite(layer[i], 0);
}
for(int y = 0; y<5; y++)
{
for(int count = 0; count<1; count++)
{
for(int i = 0; i<4; i++)
{
digitalWrite(layer[i], 1);
delay(x);
digitalWrite(layer[i], 0);
}
for(int i = 4; i !=0; i--)
{
digitalWrite(layer[i-1], 1);
delay(x);
digitalWrite(layer[i-1], 0);
}
}
for(int i = 0; i<4; i++)
{
digitalWrite(layer[i], 1);
delay(x);
}
for(int i = 4; i!=0; i--)
{
digitalWrite(layer[i-1], 0);
delay(x);
}
}
}
///////////////////////////////////////////////////////////flicker off
void flickerOff()
{
turnEverythingOn();
for(int i = 0; i!= 150; i+=5)
{
turnEverythingOff();
delay(i+50);
turnEverythingOn();
delay(i);
}
}
/////////////////////////////////////////around edge of the cube down
void aroundEdgeDown()
{
for(int x = 200; x != 0; x -=50)
{
turnEverythingOff();
for(int i = 4; i != 0; i--)
{
digitalWrite(layer[i-1], 1);
digitalWrite(led[5], 0);
digitalWrite(led[6], 0);
digitalWrite(led[9], 0);
digitalWrite(led[10], 0);

digitalWrite(led[0], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[0], 1);
digitalWrite(led[4], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[4], 1);
digitalWrite(led[8], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[8], 1);
digitalWrite(led[12], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[12], 1);
digitalWrite(led[13], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[13], 1);
digitalWrite(led[14], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[14], 1);
digitalWrite(led[15], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[15], 1);
digitalWrite(led[11], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[11], 1);
digitalWrite(led[7], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[7], 1);
digitalWrite(led[3], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[3], 1);
digitalWrite(led[2], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[2], 1);
digitalWrite(led[1], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[1], 1);
}
}
}
///////////////////////////////////////////////////////random flicker
void randomflicker()
{
turnEverythingOff();
int x = 10;
for(int i = 0; i !=750; i+=2)
{
int randomLayer = random(0,4);
int randomLed = random(0,16);

digitalWrite(layer[randomLayer], 1);
digitalWrite(led[randomLed], 0);
delay(x);
digitalWrite(layer[randomLayer], 0);
digitalWrite(led[randomLed], 1);
delay(x);
}
}
//////////////////////////////////////////////////////////random rain
void randomRain()
{
turnEverythingOff();
int x = 100;
for(int i = 0; i!=60; i+=2)
{
int randomLed = random(0,16);
digitalWrite(led[randomLed], 0);
digitalWrite(layer[3], 1);
delay(x+50);
digitalWrite(layer[3], 0);
digitalWrite(layer[2], 1);
delay(x);
digitalWrite(layer[2], 0);
digitalWrite(layer[1], 1);
delay(x);
digitalWrite(layer[1], 0);
digitalWrite(layer[0], 1);
delay(x+50);
digitalWrite(layer[0], 0);
digitalWrite(led[randomLed], 1);
}
}
/////////////////////////////////////////////////diagonal rectangle
void diagonalRectangle()
{
int x = 350;
turnEverythingOff();
for(int count = 0; count<5; count++)
{
//top left
for(int i = 0; i<8; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
}
digitalWrite(layer[3], 1);
digitalWrite(layer[2], 1);
delay(x);
turnEverythingOff();
//middle middle
for(int i = 4; i<12; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
}
digitalWrite(layer[1], 1);
digitalWrite(layer[2], 1);
delay(x);
turnEverythingOff();
//bottom right
for(int i = 8; i<16; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
}
digitalWrite(layer[0], 1);
digitalWrite(layer[1], 1);
delay(x);
turnEverythingOff();
//bottom middle
for(int i = 4; i<12; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
}
digitalWrite(layer[0], 1);
digitalWrite(layer[1], 1);
delay(x);
turnEverythingOff();
//bottom left
for(int i = 0; i<8; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
}
digitalWrite(layer[0], 1);
digitalWrite(layer[1], 1);
delay(x);
turnEverythingOff();
//middle middle
for(int i = 4; i<12; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
}
digitalWrite(layer[1], 1);
digitalWrite(layer[2], 1);
delay(x);
turnEverythingOff();
//top right
for(int i = 8; i<16; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
}
digitalWrite(layer[2], 1);
digitalWrite(layer[3], 1);
delay(x);
turnEverythingOff();
//top middle
for(int i = 4; i<12; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
}
digitalWrite(layer[2], 1);
digitalWrite(layer[3], 1);
delay(x);
turnEverythingOff();
}
//top left
for(int i = 0; i<8; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
}
digitalWrite(layer[3], 1);
digitalWrite(layer[2], 1);
delay(x);
turnEverythingOff();
}
//////////////////////////////////////////////////////////propeller
void propeller()
{
turnEverythingOff();
int x = 90;
for(int y = 4; y>0; y--)
{
for(int i = 0; i<6; i++)
{
//turn on layer
digitalWrite(layer[y-1], 1);
//a1
turnColumnsOff();
digitalWrite(led[0], 0);
digitalWrite(led[5], 0);
digitalWrite(led[10], 0);
digitalWrite(led[15], 0);
delay(x);
//b1
turnColumnsOff();
digitalWrite(led[4], 0);
digitalWrite(led[5], 0);
digitalWrite(led[10], 0);
digitalWrite(led[11], 0);
delay(x);
//c1
turnColumnsOff();
digitalWrite(led[6], 0);
digitalWrite(led[7], 0);
digitalWrite(led[8], 0);
digitalWrite(led[9], 0);
delay(x);
//d1
turnColumnsOff();
digitalWrite(led[3], 0);
digitalWrite(led[6], 0);
digitalWrite(led[9], 0);
digitalWrite(led[12], 0);
delay(x);
//d2
turnColumnsOff();
digitalWrite(led[2], 0);
digitalWrite(led[6], 0);
digitalWrite(led[9], 0);
digitalWrite(led[13], 0);
delay(x);
//d3
turnColumnsOff();
digitalWrite(led[1], 0);
digitalWrite(led[5], 0);
digitalWrite(led[10], 0);
digitalWrite(led[14], 0);
delay(x);
}
}
//d4
turnColumnsOff();
digitalWrite(led[0], 0);
digitalWrite(led[5], 0);
digitalWrite(led[10], 0);
digitalWrite(led[15], 0);
delay(x);
}
////////////////////////////////////////////////spiral in and out
void spiralInAndOut()
{
turnEverythingOn();
int x = 60;
for(int i = 0; i<6; i++)
{
//spiral in clockwise
digitalWrite(led[0], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[1], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[2], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[3], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[7], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[11], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[15], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[14], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[13], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[12], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[8], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[4], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[5], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[6], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[10], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[9], 1);
delay(x);
//////////spiral out counter clockwise
digitalWrite(led[9], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[10], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[6], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[5], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[4], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[8], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[12], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[13], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[14], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[15], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[11], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[7], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[3], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[2], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[1], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[0], 0);
delay(x);
///////////spiral in counter clock wise
digitalWrite(led[0], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[4], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[8], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[12], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[13], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[14], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[15], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[11], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[7], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[3], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[2], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[1], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[5], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[9], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[10], 1);
delay(x);
digitalWrite(led[6], 1);
delay(x);
///////////////////spiral out clock wise
digitalWrite(led[6], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[10], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[9], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[5], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[1], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[2], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[3], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[7], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[11], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[15], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[14], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[13], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[12], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[8], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[4], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[0], 0);
delay(x);
}
}
////////////////////////////////////go through all leds one at a time
void goThroughAllLedsOneAtATime()
{
int x = 15;
turnEverythingOff();
for(int y = 0; y<5; y++)
{
//0-3
for(int count = 4; count != 0; count--)
{
digitalWrite(layer[count-1], 1);
for(int i = 0; i<4; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[i], 1);
delay(x);
}
digitalWrite(layer[count-1], 0);
}
//4-7
for(int count = 0; count < 4; count++)
{
digitalWrite(layer[count], 1);
for(int i = 4; i<8; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[i], 1);
delay(x);
}
digitalWrite(layer[count], 0);
}
//8-11
for(int count = 4; count != 0; count--)
{
digitalWrite(layer[count-1], 1);
for(int i = 8; i<12; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[i], 1);
delay(x);
}
digitalWrite(layer[count-1], 0);
}
//12-15
for(int count = 0; count < 4; count++)
{
digitalWrite(layer[count], 1);
for(int i = 12; i<16; i++)
{
digitalWrite(led[i], 0);
delay(x);
digitalWrite(led[i], 1);
delay(x);
}
digitalWrite(layer[count], 0);
}
}
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

  1. önder akgün 28 Ekim 2016 11:37

    iyi günler bir sorum olacaktı.4×4 yani 16 adet ledi birbirinden bagımsız olarak kontrol edip yakmak istiyorum.Mesela serial porttan 5 yazdıgımda 5. led 12 yazdııgımda 12. led yansın böyle bir sistem olabilir mi sizce yada bu sistemin led bağlantısı nasıl olmalı.transistör kullanmak mı gerekiyo

    Cevapla

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'