Adxl345 ile 2 Servo motor kontrolü

Yaptığınız projelerin x,y ve z düzlemelerini hesap etmesini ve bu hesaba göre herhangi bir cihazı kotrol etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken en basit ivme ölçme modülü olan Adxl345 temin etmek olacaktır.

Bu modül ile neler yapılabilir. Mesela uzaktan kontrollü RC aracınızın sağa -sola ,öne arkaya gitmesi için modülü x ve y düzleminde hareket ettirerek yaptırabilirsiniz.

Yada yaptığınız bir cihazın yerin eğimine göre dengede tutturabilirsiniz.

Tamamen sizin hayal gücünüzle onlarca proje çıkarabilirsiniz.

Bu projemizde arduino ile Adxl345 yardımı ile 2 servo motoru kontrol etmeyi göreceksiniz.

Kullanılan Malzemeler

 1. Arduino Uno
 2. Adxl345 ivme modülü
 3. 2 adet servo motor.

Bağlantı Şeması

fritzing_adxl_servo

Programımız

#include <Wire.h>
#include <Servo.h> 
Servo myservox; // servo for x axis
Servo myservoy; // servo for y axis
#define DEVICE (0x53) //ADXL345 device address
#define TO_READ (6)  //num of bytes we are going to read each time (two bytes for each axis)
#define TRIGGER 16  // pin analog2 (16) connect to CS Adxl345, active high
byte buff[TO_READ] ; //6 bytes buffer for saving data read from the device
int i;

void setup()
{
 pinMode(TRIGGER,OUTPUT);
 digitalWrite(TRIGGER,HIGH);
 Wire.begin();    // join i2c bus (address optional for master)
 myservox.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object 
 myservoy.attach(10); // attaches the servo on pin 10 to the servo object 
 myservox.write(90); // tell servo x to go to position 90 deg
 delay(25);      // makesure servo move
 myservoy.write(90); // tell servo y to go to position 90 deg
 delay(25);     // makesure servo move
 //Turning on the ADXL345
 writeTo(DEVICE, 0x2D, 0);   
 writeTo(DEVICE, 0x2D, 16);
 writeTo(DEVICE, 0x2D, 8);
}

void loop()
{
 int regAddress = 0x32;  //first axis-acceleration-data register on the ADXL345
 int x, y, z;
 digitalWrite(TRIGGER,LOW);
 delay(10);
 digitalWrite(TRIGGER,HIGH); 
 readFrom(DEVICE, regAddress, TO_READ, buff); //read the acceleration data from the ADXL345

 //each axis reading comes in 10 bit resolution, ie 2 bytes. Least Significat Byte first!!
 //thus we are converting both bytes in to one int
 //read 5 times and average them
 x=0;
 y=0;
 z=0;
 for(i=1;i<=5;i++){
  x += (((int)buff[1]) << 8) | buff[0];  
  y += (((int)buff[3])<< 8) | buff[2];
  z += (((int)buff[5]) << 8) | buff[4];
  delay(10);
 }
 x/=5;
 y/=5;
 z/=5;
 if(x<-255)x= -255; else if (x>255)x=255;
 if(y<-255)y= -255; else if (y>255)y=255;
 x=map(x, -255, 255, 0, 180); // map range y
 y=map(y, -255, 255, 0, 180); // map range y
 myservox.write(x);      // tell servo to go to position in variable x
 delay(25); 
 myservoy.write(180-y);      // tell servo to go to position in variable y 
 delay(25); 
  //It appears that delay is needed in order not to clog the port
 delay(200);
}

//---------------- Functions
//Writes val to address register on device
void writeTo(int device, byte address, byte val) {
 Wire.beginTransmission(device); //start transmission to device 
 Wire.send(address);    // send register address
 Wire.send(val);    // send value to write
 Wire.endTransmission(); //end transmission
}

//reads num bytes starting from address register on device in to buff array
void readFrom(int device, byte address, int num, byte buff[]) {
 Wire.beginTransmission(device); //start transmission to device 
 Wire.send(address);    //sends address to read from
 Wire.endTransmission(); //end transmission

  Wire.beginTransmission(device); //start transmission to device
 Wire.requestFrom(device, num);  // request 6 bytes from device

 int i = 0;
 while(Wire.available())  //device may send less than requested (abnormal)
 { 
  buff[i] = Wire.receive(); // receive a byte
  i++;
 }
 Wire.endTransmission(); //end transmission
}

ALINTIDIR

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'