Analog Seviye Animasyonu

Merhaba arkadaşlar , Arduino ile yaptığınız projelerinizde kullandığınız LCD modülüne ölçülen analog değerler animasyonlu şekilde kullanıcıya sunulabilir.

Projemizin amacı analog değerleri grafik ekran gibi animasyonlarla daha çekici hale getirmektir. Geliştirmeye açık olduğundan daha önce yaptığınız projelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Projemizde Kullanılan Malzemeler

LCD Keypad Modülü

Arduino UNO

Programımız

 

#include <LiquidCrystal.h>
// select the pins used on the LCD panel
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 //initialize the custom characters
 lcdcharinitiate();
 //Loading Basic Screen
 LoadFirstScreen();
}
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 //start the visualization
 StartVisualization();
}
//initiate the lcd custom charcters
void lcdcharinitiate()
{
  byte C1[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F};
  byte C2[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F};
  byte C3[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x1F};
  byte C4[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F};
  byte C5[8] = {0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F};
  byte C6[8] = {0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F};
  byte C7[8] = {0x00,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F};
  
  lcd.createChar(1 , C1);
  lcd.createChar(2 , C2);
  lcd.createChar(3 , C3);
  lcd.createChar(4 , C4);
  lcd.createChar(5 , C5);
  lcd.createChar(6 , C6);
  lcd.createChar(7 , C7);

  lcd.begin(16 , 2);

}
//load first screen view
void LoadFirstScreen()
{
 //print the fixed things on the screen
 lcdah(9);
 lcdal(9);
 lcdmax(7);
 lcdmin(7);
 
}
// this function is the core of the display wich will display the 
// values and bars
void StartVisualization()
{
 int x[6];
 int v[6];
 for(int i = 0 ; i < 6 ; i++)
 {
  v[i] = analogRead(i);
  x[i] = map(v[i], 0, 1023, 0, 16);
  levelvisualizer(x[i],i);
 }
 int themax = MaximumValue(v);
 int themin = MinimumValue(v);
 int themaxa = MaximumValueA(v);
 int themina = MinimumValueA(v);
 lcdmaxvalue(12,themax);
 lcdminvalue(12,themin);
 lcdmaxavalue(10,themaxa);
 lcdminavalue(10,themina);
}
//get maximum value
int MaximumValue(int maximum[6])
{
 int themaximum = maximum[0];
 for(int i = 1 ; i < 6 ; i++) { if(maximum[i] > themaximum)
  {
   themaximum = maximum[i];
  }
 }
 return themaximum;
}
//get maximum value analog input
int MaximumValueA(int maximum[6])
{
 int themaxi = 0;
 int themaximum = maximum[0];
 for(int i = 0 ; i < 6 ; i++) { if(maximum[i] > themaximum)
  {
   themaximum = maximum[i];
   themaxi = i;
  }
 }
 return themaxi;
}
//get minimum value
int MinimumValue(int minimum[6])
{
 int theminimum = minimum[0];
 for(int i = 1 ; i < 6 ; i++)
 {
  if(minimum[i] < theminimum)
  {
   theminimum = minimum[i];
  }
 }
 return theminimum;
}
//get minimum value analog input
int MinimumValueA(int minimum[6])
{
 int themini = 0;
 int theminimum = minimum[0];
 for(int i = 1 ; i < 6 ; i++)
 {
  if(minimum[i] < theminimum)
  {
   theminimum = minimum[i];
   themini = i;
  }
 }
 return themini;
}
//find the needed characer and added it to the needed position
void levelvisualizer(int num , int pos)
{
 if(num == 0)
 {
  lcdlevel0(pos);
 }
 if(num == 1)
 {
  lcdlevel1(pos);
 }
 if(num == 2)
 {
  lcdlevel2(pos);
 }
 if(num == 3)
 {
  lcdlevel3(pos);
 }
 if(num == 4)
 {
  lcdlevel4(pos);
 }
 if(num == 5)
 {
  lcdlevel5(pos);
 }
 if(num == 6)
 {
  lcdlevel6(pos);
 }
 if(num == 7)
 {
  lcdlevel7(pos);
 }
 if(num == 8)
 {
  lcdlevel8(pos);
 }
 if(num == 9)
 {
  lcdlevel9(pos);
 }
 if(num == 10)
 {
  lcdlevel10(pos);
 }
 if(num == 11)
 {
  lcdlevel11(pos);
 }
 if(num == 12)
 {
  lcdlevel12(pos);
 }
 if(num == 13)
 {
  lcdlevel13(pos);
 }
 if(num == 14)
 {
  lcdlevel14(pos);
 }
 if(num == 15)
 {
  lcdlevel15(pos);
 }
 if(num == 16)
 {
  lcdlevel16(pos);
 }
}

//lcd draw character functions
void lcdah(int startposition)
{
 lcd.setCursor(startposition,0);
 lcd.print("A");
}
void lcdal(int startposition)
{
 lcd.setCursor(startposition,1);
 lcd.print("A");
}
void lcdmax(int startposition)
{
 lcd.setCursor(startposition,0);
 lcd.print("H:");
}
void lcdmin(int startposition)
{
 lcd.setCursor(startposition,1);
 lcd.print("L:");
}
void lcdmaxavalue(int startposition,int thevalue)
{
 lcd.setCursor(startposition,0);
 lcd.print(String(thevalue));
}
void lcdminavalue(int startposition,int thevalue)
{
 lcd.setCursor(startposition,1);
 lcd.print(String(thevalue));
}
void lcdmaxvalue(int startposition,int thevalue)
{
 lcd.setCursor(startposition,0);
 lcd.print(String(thevalue) + "  ");
}
void lcdminvalue(int startposition,int thevalue)
{
 lcd.setCursor(startposition,1);
 lcd.print(String(thevalue) + "  ");
}

//levels for visual view from 0 to 16 level

void lcdlevel0(int startposition)
{
  lcd.setCursor(startposition,0);
  lcd.write(byte(32));
  lcd.setCursor(startposition,1);
  lcd.write(byte(32));
}
void lcdlevel1(int startposition)
{
  lcd.setCursor(startposition,0);
  lcd.write(byte(32));
  lcd.setCursor(startposition,1);
  lcd.write(byte(1));
}
void lcdlevel2(int startposition)
{
  lcd.setCursor(startposition,0);
  lcd.write(byte(32));
  lcd.setCursor(startposition,1);
  lcd.write(byte(2));
}
void lcdlevel3(int startposition)
{
  lcd.setCursor(startposition,0);
  lcd.write(byte(32));
  lcd.setCursor(startposition,1);
  lcd.write(byte(3));
}
void lcdlevel4(int startposition)
{
  lcd.setCursor(startposition,0);
  lcd.write(byte(32));
  lcd.setCursor(startposition,1);
  lcd.write(byte(4));
}
void lcdlevel5(int startposition)
{
  lcd.setCursor(startposition,0);
  lcd.write(byte(32));
  lcd.setCursor(startposition,1);
  lcd.write(byte(5));
}
void lcdlevel6(int startposition)
{
  lcd.setCursor(startposition,0);
  lcd.write(byte(32));
  lcd.setCursor(startposition,1);
  lcd.write(byte(6));
}
void lcdlevel7(int startposition)
{
  lcd.setCursor(startposition,0);
  lcd.write(byte(32));
  lcd.setCursor(startposition,1);
  lcd.write(byte(7));
}
void lcdlevel8(int startposition)
{
  lcd.setCursor(startposition,0);
  lcd.write(byte(32));
  lcd.setCursor(startposition,1);
  lcd.write(byte(255));
}
void lcdlevel9(int startposition)
{
  lcd.setCursor(startposition,0);
  lcd.write(byte(1));
  lcd.setCursor(startposition,1);
  lcd.write(byte(255));
}
void lcdlevel10(int startposition)
{
  lcd.setCursor(startposition,0);
  lcd.write(byte(2));
  lcd.setCursor(startposition,1);
  lcd.write(byte(255));
}
void lcdlevel11(int startposition)
{
  lcd.setCursor(startposition,0);
  lcd.write(byte(3));
  lcd.setCursor(startposition,1);
  lcd.write(byte(255));
}
void lcdlevel12(int startposition)
{
  lcd.setCursor(startposition,0);
  lcd.write(byte(4));
  lcd.setCursor(startposition,1);
  lcd.write(byte(255));
}
void lcdlevel13(int startposition)
{
  lcd.setCursor(startposition,0);
  lcd.write(byte(5));
  lcd.setCursor(startposition,1);
  lcd.write(byte(255));
}
void lcdlevel14(int startposition)
{
  lcd.setCursor(startposition,0);
  lcd.write(byte(6));
  lcd.setCursor(startposition,1);
  lcd.write(byte(255));
}
void lcdlevel15(int startposition)
{
  lcd.setCursor(startposition,0);
  lcd.write(byte(7));
  lcd.setCursor(startposition,1);
  lcd.write(byte(255));
}
void lcdlevel16(int startposition)
{
  lcd.setCursor(startposition,0);
  lcd.write(byte(255));
  lcd.setCursor(startposition,1);
  lcd.write(byte(255));
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'