Arduino ile Çay Demleme Makinası

Siz eve geldiğinizde çayınızın hazır olması gibisi yok . Birde ayaklarınızı uzatıp çayınızı yudumlarken TVde en sevdiğiniz programı izliyorsanız DÜNYALAR sizin olur değil mi ?

Hakikaten aynen öyle dediğinizi duyuyorum . Böyle bir proje olsa sizin yerinize çayınızı demlese  derseniz o zaman işler biraz zor ama bu dediklerimize ulaşabilmek için en azından küçük bir adım atmamız lazım . Bu projemizde zamanlayıcı ile çayınızın demini ayarladıktan sonra çay poşetini bardağınızdan çıkartan bir proje çalışması yapılmış. Projemizde 3 boyutlu yazıcı kullanılmış ama biz bu projenin bizcesini yapabiliriz.

cay_makinasi1

Projemizde bir adet 16x2LCD iki buton ve bir Potansiyometre kullanılmıştır. Bence projenin zorluk derecesi 10 üzerinden 3

 

cay_makinasi2

Projemizin bağlantı şeması aşağıda görüldüğü gibidir.

cay_makinasi

Projemizde arduino pro mini kullanılmış ama siz bağlantılarını değiştirmeden arduino UNO ya bağlayarak projenizi gerçekleştirebilirisniz.

Projemizin programı

 

/*
Proje www.arduinom.org tarafından yayınlanmıştır

The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 6
* LCD D5 pin to digital pin 5
* LCD D6 pin to digital pin 4
* LCD D7 pin to digital pin 3
* LCD R/W pin to ground
* LCD VSS pin to ground
* LCD VDD pin to 5V
* LCD LEDA pin to digital pin 9
* LCD LEDB pin to ground
* 10K contrast potentiometer:
* ends to 5V and ground
* wiper to LCD VO pin

* selection button to digital pin 2 and ground
* 10K selection potentiometer:
* ends to 5V and ground
* wiper to analog pin A0
* servo motor:
* power wire to 5V
* ground wire to ground
* signal wire to digital pin 7
* buzzer to digital pin 8 and ground
*/

#include <LiquidCrystal.h>
#include <Servo.h>

//state identifiers:
#define MENU 0
#define INPROCESS 1
#define DONE 2

const String welcomeMessage = ("Welcome!");
const String doneMessage = ("Done!");

const int buttonPin = 2;
const int servoPin = 7;
const int buzzerPin = 8;
const int backlightPin = 9;
const int potPin = A0; // selection potentiometer
const int servoHighPosition = 150;
const int servoLowPosition = 70;
const int servoSpeedDelay = 20; // decrease this value to increase the servo speed

unsigned long steepingTime;
unsigned long startTime;
long timeLeft;

volatile int state;

LiquidCrystal lcd(12, 11, 6, 5, 4, 3);
Servo servo;

//custom LCD characters:
byte leftArrow[8] = {0,0,4,12,28,12,4,0};
byte rightArrow[8] = {0,0,4,6,7,6,4,0};
byte clock[8] = {0,14,21,23,17,14,0,0};
byte sandTimer[8] = {31,17,10,4,10,31,31,0};
byte teaCup[8] = {10,5,0,31,25,9,15,0};

void setup() {

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
pinMode(backlightPin, OUTPUT);

attachInterrupt(0, buttonISR, CHANGE);
servo.attach(servoPin);

digitalWrite(backlightPin, HIGH);

lcd.createChar(0, leftArrow);
lcd.createChar(1, rightArrow);
lcd.createChar(2, clock);
lcd.createChar(3, sandTimer);
lcd.createChar(4, teaCup);

state = MENU;

lcd.begin(16, 2);
lcd.print(welcomeMessage);
}

void loop() {

switch(state){

case MENU: moveServoTo(servoHighPosition);
lcd.clear();

lcd.setCursor(11,1);
lcd.print("start");

lcd.setCursor(8,1);
lcd.write(byte(0)); //display selection arrows
lcd.write(byte(1));

lcd.setCursor(1,0);
lcd.write(byte(2)); //display clock symbol

while(state == MENU){

steepingTime = 30000 * map(analogRead(potPin),0,1023,1,20);
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print(millisToTime(steepingTime));
delay(200);
}
break;

case INPROCESS: moveServoTo(servoLowPosition);
startTime = millis();

lcd.clear();

lcd.setCursor(12,1);
lcd.print("stop");

lcd.setCursor(1,0);
lcd.write(byte(3)); //display sand timer symbol

while(state == INPROCESS){

timeLeft = steepingTime - (millis() - startTime);

if(timeLeft > 0){

lcd.setCursor(3,0);
lcd.print(millisToTime(timeLeft));
}
else state = DONE;

delay(500);
}
break;

case DONE: lcd.clear();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print(doneMessage + " ");

lcd.write(byte(4)); //display tea cup symbol

moveServoTo(servoHighPosition);

doneBeep();

lcd.setCursor(12,1);
lcd.print("menu");

while(state == DONE);
break;
}
}
void buttonISR(){

static unsigned long lastInterruptTime = 0; //used to debounce button input
unsigned long interruptTime = millis();

if(interruptTime - lastInterruptTime > 500){ //long debounce time to allow long presses

switch(state){

case MENU: state = INPROCESS;

break;

case INPROCESS: state = MENU;

break;

case DONE: state = MENU;

break;
}
}
lastInterruptTime = interruptTime;
}
void moveServoTo(int finalPosition){ //move the servo slowly to the desired position

int currentPosition = servo.read();

if(finalPosition > currentPosition){

for(int i = currentPosition; i <= finalPosition; i++){

servo.write(i);
delay(servoSpeedDelay);
}
}
else if(finalPosition < currentPosition){

for(int i = currentPosition; i >= finalPosition; i--){

servo.write(i);
delay(servoSpeedDelay);
}
}
}

String millisToTime(long milliseconds){

unsigned long minutes = (milliseconds/1000) / 60;
unsigned long seconds = (milliseconds/1000) % 60;

String minutesString = String(minutes);
String secondsString = String(seconds);

if(minutes < 10) minutesString = "0" + minutesString;

if(seconds < 10) secondsString = "0" + secondsString;

return minutesString + ":" + secondsString;
}

void doneBeep(){

tone(buzzerPin, 4000, 700);
}

 

Proje instructable  alıntıdır.

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

  1. Kenan 5 Kasım 2015 11:30

    Güzel bir projeymiş paylaştığınız için teşekkürler

    Cevapla

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'