Arduino ile Mutfak Alarmı ve Güvenlik sistemi

Projemizde daha önce anlattığımız mutfak alarmı projemizin üzerine ek olarak bir adet gaz (LPG,Doğal gaz veya Duman) sensörü kullanarak projemizi daha işlevsel hale getirebiliriz.Projemizde mutfakta unutulan bir yemek kaynarken taşıp ocağı söndürdüğünde ortama yayılan gazın kontrol edilmesine ve altı tutan bir yemeğin kontrolünü sağlayan bir sistem oluşturabiliriz.

Projemizde sensörlerden alınan değerleri kontrol ederek , kontrol etmek istediğimiz

1. Elektirik tesisatındaki elektiriği kesmek . Bunu LED ile göstereceğim

2. Mutfağa yada eve gelen gaz borusuna bağlayacağımı bir valf ile gazı kesmek. Bunuda LED ile göstereceğim

Kullanılan Malzemeler  :Arduino Uno , 2 x Potansiyometre, 1xButton , 1x Hoparlör,1x MQ-2 duman sensörü yada isteğinize bağlı olarak LPG ve Doğal gaz sensörleri, 2x LED

Mutfak alarmı bağlantı şeması aşağıdaki gibidir . Bunlara ek olarak

Elektirik tesisatını kesmek için ===========>  6.PİN

Gazı kesmek için =====================>  7. PİN

Gaz sensörü için =====================>  A1. PİN

Not: isteğe bağlı fan bağlantısı yapılabilir.  Fanı çalıştırmak için elektiriğe ihtiyaç olacaktır eğer ortamda LPG ve Doğal gaz varsa o zaman Fan Çalışmayacaktır

 


#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 11, 12 );
#include <EEPROM.h>
int addr = 1;
#include <SimpleTimer.h>
int buton = 9;
int butondurumu = 0; // variable for reading the pushbutton status
 
 
SimpleTimer timer;
void(* resetFunc) (void) = 0;
void OnceOnlyTask() {
for (int z= 0 ; z < 10000 ; z = z+1 ){
for (int i = 0; i < 3000; i = i + 1){ tone(10, i,20);   } tone(10, 3000,200); for (int j = 30000; j > 0; j = j - 1){
 
 
}
 
Serial.println("This timer only triggers once");
}
}
 
void DigitalClockDisplay() {
lcd.clear();
lcd.setCursor(4,0);
int h,m,s;
s = millis() / 1000;
m = s / 60;
h = s / 3600;
s = s - m * 60;
m = m - h * 60;
Serial.print(h);
lcd.print(h);
printDigits(m);
printDigits(s);
Serial.println();
}
 
void printDigits(int digits) {
Serial.print(":");
lcd.print(":");
 
if(digits < 10){ Serial.print('0'); lcd.print('0');} lcd.print(digits); Serial.print(digits); }   void setup() { Serial.begin(9600); lcd.begin(16, 2); pinMode(buton, INPUT);   // this is where the "polling" occurs int oku = EEPROM.read(addr); unsigned long alarm =oku*60; alarm = alarm * 1000; timer.setTimeout(alarm, OnceOnlyTask); timer.setInterval(1000, DigitalClockDisplay); lcd.clear(); lcd.print(oku); lcd.print ("Dk.SONRA ALARM"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print (" AKTIF OLACAK");   delay(5000); }   void loop() {   timer.run();   butondurumu = digitalRead(buton);   int a= analogRead(A0);   int zaman = map(a ,0,1023,1,120);   lcd.setCursor(0,1); lcd.print(zaman); lcd.print (" DK.ALARM CAL"); Serial.println (zaman,DEC); if (butondurumu == HIGH) {   EEPROM.write(addr,zaman ); for (int g=0; g>5;g++){
tone(10,2000,100);
delay(200);
tone(10,2000,100);
}
resetFunc(); //call reset
}
 
int gaz= analogRead(A1); // Doğal Gaz veya LPG sensörü Herhangi birisi olabilir .
///////////////////////////////////
if (gaz >500 ){ // ELEKTİRİĞİ ve GAZI KESTİRMEK İÇİN
 
digitalWrite (6, HIGH);
digitalWrite (7, HIGH);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print (" TEHLIKE");
 
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print ("GAZ SEVIYE:");
lcd.print (gaz);
 
for (int z= 0 ; z < 10000 ; z = z+1 ){
for (int i = 0; i < 3000; i = i + 1){ tone(10, i,20);   } tone(10, 3000,200); for (int j = 30000; j > 0; j = j - 1) {
 
 
}
}
delay (1000);
}
digitalWrite (6, LOW);
digitalWrite (7, LOW);
 
 
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'