Arduino ile yağmur algılayıcı

Arduinomuz ile piyasada bulunan yağmur modülü  bağlantısı ile gerçekleştirebileceğimiz bu projemiz geliştirmeye açıktır.Ev otomasyonlarından tutun da hava tahmin istasyonlarına kadar her alanda kullanabilirsiniz.

Projemizde kullandığımız bu modülümüz iki kısımdan oluşmaktadır. elektronik devre kısmında kullanılan op-amp ile alınan değer dijital ve analog değerdedir. Projede kullanacağınız size bağlıdır.

Yağmur sensörünün analog ucu arduinomuzun A0 analog girişine bağlamanız gerekmektedir.


/*

*/
int rainSensePin= 0; // analog pin 0 - sensor i/p
int alertPin= 8; // digital pin 8 - alert o/p
int curCounter= 0; // current counter - goes up by 1 every second while sensing

void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(alertPin, OUTPUT);
pinMode(rainSensePin, INPUT);
}
void loop(){
int rainSenseReading = analogRead(rainSensePin);
Serial.println(rainSenseReading); // use this for serial monitoring if available
delay(250); // relax
// check to see how long it is raining at the threshold level
// rain strength value from 0 - 1023
// heavy rain -to- no rain.
if (curCounter >= 30){ // end of the time delay
digitalWrite(alertPin, HIGH); //raise an alert after x time
}

// If raining is continuing for x amount of time raise an alert
// When raining is no longer detected, reset the counter
if (rainSenseReading <300){ // while raining at threshold level - see text
curCounter++; // increment sensing counter
}
else if (rainSenseReading >300) { // if not raining at threshold level
digitalWrite(alertPin, LOW); // don't raise an alert
curCounter = 0; // reset the counter to 0
}
delay(1000);
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'