Arduino ve LCD ile kondansatör ölçümü

Kondansatörlerin ölçümünde çok yüksek maliyetli cihazlar almaktansa kendi yapacağınız bu proje ile ölçme yapabilirsiniz. Eğer elektroniği seviyor ve hobi devreleri yada projeleri yapıyorsanız , elinizde onlarca model kondansatör mevcuttur.Kondan satör var olmasına var ama özellikle mercimek tipi olanların üzerinde herhangi bir yazı olmayabiliyor . Bu şekilde olanların değerinin tesbit edemediğinizden dolayı büyük ihtimak çöp tenekesine gidiyordur.

kapasitemetre2

Bu projemizde kondansatör değer 0-1000mikroF olan kondansatör değerleriniz çok rahatlıkla ölçebilirsiniz.  Sadece dikkat etmeniz gereken ARTI ve EKSİ uçlarını doğru bağlamanız . Tabiki bu mercimek tipi kondansatörleri polariteleri olmadığından dolayı herhangi ucunu bağlayabilirsiniz .

Projemizin bağlantı şeması

kapasitemetre

Projemizin Programı


//Digital Capacitance Meter
//Measuring from 0.000pF to 1000uF

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(11, 9, 5, 4, 3, 2);
const int OUT_PIN = A4;
const int IN_PIN = A0;
const float IN_STRAY_CAP_TO_GND = 24.48;
const float IN_CAP_TO_GND = IN_STRAY_CAP_TO_GND;
const float R_PULLUP = 34.8; 
const int MAX_ADC_VALUE = 1023;

void setup()
{
 pinMode(OUT_PIN, OUTPUT);
 pinMode(IN_PIN, OUTPUT);
 lcd.begin(16, 2);
 }

void loop()
{
  pinMode(IN_PIN, INPUT);
  digitalWrite(OUT_PIN, HIGH);
  int val = analogRead(IN_PIN);
  digitalWrite(OUT_PIN, LOW);

  if (val < 1000) { pinMode(IN_PIN, OUTPUT); float capacitance = (float)val * IN_CAP_TO_GND / (float)(MAX_ADC_VALUE - val); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Capacitance = "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(capacitance, 3);// for the best precision lcd.print("pF "); } else { pinMode(IN_PIN, OUTPUT); delay(1); pinMode(OUT_PIN, INPUT_PULLUP); unsigned long u1 = micros(); unsigned long t; int digVal; do { digVal = digitalRead(OUT_PIN); unsigned long u2 = micros(); t = u2 > u1 ? u2 - u1 : u1 - u2;
   } 
   
   while ((digVal < 1) && (t < 400000L)); pinMode(OUT_PIN, INPUT); val = analogRead(OUT_PIN); digitalWrite(IN_PIN, HIGH); int dischargeTime = (int)(t / 1000L) * 5; delay(dischargeTime); pinMode(OUT_PIN, OUTPUT); digitalWrite(OUT_PIN, LOW); digitalWrite(IN_PIN, LOW); float capacitance = -(float)t / R_PULLUP / log(1.0 - (float)val / (float)MAX_ADC_VALUE); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Capacitance = "); if (capacitance > 1000.0)
   {
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("        ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(capacitance / 1000.0, 2);
    lcd.print("uF ");
  
   }
    
   else
   {
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("        ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(capacitance, 2);
    lcd.print("nF ");

   } 
   
  while (millis() % 1000 != 0);
}
  }

Alıntıdır.

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'