BMP180 , DS1307 ve 20×4 LCD ile Saat,Tarih,Derece ve Basınç

Merhaba arkadaşlar bugünkü projemizde arduino kullanarak sıcaklık, basınç, saat ve tarihi gösterecek bir proje üzerine olacak. Projemiz geliştirmeye tamamen açıktır, çünkü projemizde kullandığımız tüm modüller i2c arabirimini kullandığımız için 2 pin haricindeki tüm pinleri kullanabilirsiniz.

Bu projemizde arduino ile LCD , RTC ve BMP180 sadece iki pin ile arduinoya bağlıdır.

I2C bağlantısı için arduinomuz SDA ve SCL uçlarına istediğiniz kadar modül bağlayarak kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken i2c bağlantı adreslerini kontrol ederek programda değiştirmek olmalıdır. I2C adress tesbiti için daha önce yayınladığımız yazımıza göz atabilirsiniz.

Projemizde kullandığımız malzemelerimiz.

 1. Arduino UNO
 2. 20x 4 I2C LCD
 3. DS1307
 4. BMP180 dir.

Kullanılan modüllerin bağlantıları şu şekilde olmalıdır .

 1. TÜM SDA uçları birleştirilere arduino UNO muzun A4 pinine bağlanmalıdır.
 2. TÜM SCL uçları birleştirilerek arduino UNO muzun A5 pinine bağlanmalıdır.
 3. GND uçları birleştirilerek Arduinomuzun GND pinine bağlanmalıdır.
 4. VCC uçları ise birleştirilerek arduinomuzun 5v pinine bağlanmalıdır.

Programımız ise

#include <Adafruit_BMP085.h>
#include "Wire.h"
#define DS1307_ADDRESS 0x68
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display

Adafruit_BMP085 bmp;
void setup(){
 Wire.begin();
 Serial.begin(9600);
 if (!bmp.begin()) {
	Serial.println("Could not find a valid BMP085 sensor, check wiring!");
	while (1) {}
 }
lcd.init();           // initialize the lcd 
 lcd.init();
 // Print a message to the LCD.
 lcd.backlight();
  lcd.setCursor(2,3);
 lcd.print(" wwww.arduinom.org");
 delay(2000);
}

void loop(){
 printDate();
 delay(1000);
}

byte bcdToDec(byte val) {
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
 return ( (val/16*10) + (val%16) );
}

void printDate(){

 // Reset the register pointer
 Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);

 byte zero = 0x00;
 Wire.write(zero);
 Wire.endTransmission();

 Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 7);

 int second = bcdToDec(Wire.read());
 int minute = bcdToDec(Wire.read());
 int hour = bcdToDec(Wire.read() & 0b111111); //24 hour time
 int weekDay = bcdToDec(Wire.read()); //0-6 -> sunday - Saturday
 int monthDay = bcdToDec(Wire.read());
 int month = bcdToDec(Wire.read());
 int year = bcdToDec(Wire.read());
lcd.clear();
 //print the date EG  3/1/11 23:59:59
 lcd.setCursor(2,0);
  lcd.print("Tarih: ");
  lcd.print(monthDay);
 lcd.print("/");
 lcd.print(month);
 lcd.print("/");
 lcd.print(year);
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(" Saat :");
  lcd.print(" ");
 lcd.print(hour);
 lcd.print(":");
 lcd.print(minute);
 lcd.print(":");
 lcd.print(second);
 
 
 lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Sicaklik : ");
  lcd.print(bmp.readTemperature());
  lcd.print(" *C");
 lcd.setCursor(0,3);  
  lcd.print(" Basinc : ");
  lcd.print(bmp.readPressure());
  lcd.print(" Pa");
  
  // Calculate altitude assuming 'standard' barometric
  // pressure of 1013.25 millibar = 101325 Pascal
 // lcd.print("Yukseklik: ");
 // lcd.print(bmp.readAltitude());
 // lcd.print("m");

 // you can get a more precise measurement of altitude
 // if you know the current sea level pressure which will
 // vary with weather and such. If it is 1015 millibars
 // that is equal to 101500 Pascals.
  Serial.print("Real altitude = ");
  Serial.print(bmp.readAltitude(101500));
  Serial.println(" meters");
  
  Serial.println();
  delay(1);

}
 1. Arduinocu 2 Mart 2016 05:29

  Tebrikler Mehmet Selim.
  Kolay gelsin

  Cevapla

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'