DHT11 pinout

DHT11 ve DHT22 Kullanımı

DHT11 ve DHT22 sensörleri hava sıcaklığını ve havanın nemini ölçmek için kullanılır, bu sensörün projelerinizde kullanılması çok kolaydır . DHT11 ve DHT22 arasındaki fark hassasiyettir . kullanımında bize kütüphane lazımdır.

DHT11 ve DHT22 sensörleri hava sıcaklığını ve havanın nemini ölçmek için kullanılır, bu sensörün projelerinizde kullanılması çok kolaydır . DHT11 ve DHT22 arasındaki fark hassasiyettir . kullanımında bize kütüphane lazımdır.

 

 DHT11  Arduino
 Pin 1  Vcc
 Pin 2  Analog0
 Pin 4  Gnd

 

#include "DHT.h" 
#define DHTPIN 2 // Arduino Bağlantı noktası 
//burada hangi DHT serisi kullanılıyorsa o kalmalı gerisi silinmelidir //
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) //
#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)   
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 
void setup() { 
Serial.begin(9600);  
dht.begin(); } 
void loop() { 
float h = dht.readHumidity(); 
float t = dht.readTemperature(); // eğer değer okuyamassa bu yazacak 
if (isnan(t) || isnan(h)) { 
Serial.println("DHT okuma hatası");
 } else { 
Serial.print("Hava nemi: "); 
Serial.print(h); Serial.print(" %\t"); 
Serial.print("Hava Sıcaklığı: "); 
Serial.print(t);
 Serial.println(" *C"); 
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'