DS1307 (Real time Clock) Kullanımı

Projelerinizde zamanıda kullanmak istediğiniz zaman DS1307 entegresi ile yapılan bir gerçek zaman devresi ile bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.Alarmlı saat yapılabilir. saate va zamana göre devrede istenilen görevler yaptırılabilir. Bu devreyi yapmak için DS1307 entegresi ile yapılmış hazır modullerde mevcud, ama biraz pahalıdır .Internette onlarca kütüphane mevcut istediğinizi kullanabilirsiniz.

 

 

Eğer elinizde hazır modül yoksa ve kendi saat modülünüzü yapmak isterseniz o zaman alttaki devremiz sizin ihtiyaçlarınızı görecektir.

,

Programız DS1307 ve DS3231 ile çalışmaktadır .
Void setup altında bulunan iki kodu kullanrak saat ve tarihi değiştirebilirsiniz


#include "Wire.h"
#define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
{
return( (val/10*16) + (val%10) );
}
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
{
return( (val/16*10) + (val%16) );
}
void setup()
{
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
// set the initial time here:
// DS3231 seconds, minutes, hours, day, date, month, year
// setDS3231time(30,42,21,4,26,11,14);
}
void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte
dayOfMonth, byte month, byte year)
{
// sets time and date data to DS3231
Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register
Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds
Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes
Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours
Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); // set day of week (1=Sunday, 7=Saturday)
Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31)
Wire.write(decToBcd(month)); // set month
Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99)
Wire.endTransmission();
}
void readDS3231time(byte *second,
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
{
Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7);
// request seven bytes of data from DS3231 starting from register 00h
*second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
*minute = bcdToDec(Wire.read());
*hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
*dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
*dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
*month = bcdToDec(Wire.read());
*year = bcdToDec(Wire.read());
}
void displayTime()
{
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
// retrieve data from DS3231
readDS3231time(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month,
&year);
// send it to the serial monitor
Serial.print(hour, DEC);
// convert the byte variable to a decimal number when displayed
Serial.print(":");
if (minute<10)
{
Serial.print("0");
}
Serial.print(minute, DEC);
Serial.print(":");
if (second<10)
{
Serial.print("0");
}
Serial.print(second, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(dayOfMonth, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(month, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(year, DEC);
Serial.print(" Day of week: ");
switch(dayOfWeek){
case 1:
Serial.println("Sunday");
break;
case 2:
Serial.println("Monday");
break;
case 3:
Serial.println("Tuesday");
break;
case 4:
Serial.println("Wednesday");
break;
case 5:
Serial.println("Thursday");
break;
case 6:
Serial.println("Friday");
break;
case 7:
Serial.println("Saturday");
break;
}
}
void loop()
{
displayTime(); // display the real-time clock data on the Serial Monitor,
delay(1000); // every second
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'