ip adresi k

DSL IP adresini LCDye yazdırmak

Bildiğiniz üzere arduinomuza ektra taktığımız herhangi bir modül ile arduinonuza inanılmaz görevler yaptırabilirsiniz. Bu projemizde arduino ve ethernet modülü ile networke bağlanan arduinomuza ip adresini kontrol ettireceğiz.

Projemizi yanlız kullnacağınız gibi programlamaya lcd bağlamak isteyenler için bir iki satır ekledim dolayısı ile lcd bağlantısını yaptığınız takdirde lcdnizden IP adreslerini görebilirsiniz.

Lcd kullanmadan da ip adresinizi bilgisayarınızdan arduino ide ile seri ekranda görebilirsiniz.

ip adresi

Her iki saatte bir
checkip.dyndns.org

adresini kontrol etmekte ve mevcut ip adresini texfinder kutuphanesi ile göstermektedir.

Programımız

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <TextFinder.h>
#include <LiquidCrystal.h>
 
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int delayvalue = 7200000; // 2 SAAT
byte mac[] = {  0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x00, 0x00 };
char serverName[] = "checkip.dyndns.org";
char externalIP[17];
char lastExternalIP[17];
EthernetClient client;
TextFinder finder( client);
char c = ' ';
char matchfail = 0;
long starttime = 0;
 
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ;
  }
  Serial.println("BASLATILIYOR");
   
  lcd.begin(16,2);           
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("BASLATILIYOR...");
  while (Ethernet.begin(mac) == 0)
  { Serial.println("DHCP den IP ADRES ALAMADI ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("IP ADRES ALAMADI");
    delay(10000);
  }
  
   
    Serial.print("DHCP IP: ");
    for (byte thisByte = 0; thisByte < 4; thisByte++)
    {  
      Serial.print(Ethernet.localIP()[thisByte], DEC);
      Serial.print(".");
    }
    Serial.println();
    show_dhcp_lcd();
  
  delay(1000);
}
void loop()
{
 Serial.print("BAGLANIYOR... ");
 Serial.println(serverName);
 
 if (client.connect(serverName, 80))
 { Serial.println("BAGLANDI");
 
   client.println("GET /");
   client.println();
   delay(1000);
 }
 else
 {
 
   Serial.println("BAGLANAMADI");
 }
 
 if (client.available())
 { if(finder.find("IP Address: "))
   { for (char k = 0; k < 17; k++)
     { c = client.read();
       if(c != '<')
       { Serial.print(c);
         externalIP[k] = c;
       }
       else
        break;
      }
   }
 }
 client.flush();
 client.stop();
 Serial.println();
 for (char k = 0; k < 17; k++)
 { if (lastExternalIP[k] != externalIP[k])
   { matchfail = 1;
     break;
   }
   else
    matchfail = 0;
    
 }
  
 if (matchfail == 1)
 { Serial.println("");
 
 }
 else
 { Serial.println("IP ");
 }
 Serial.println();
 show_extip_lcd();
 
 for(char j = 0; j < 17; j++)  { //Serial.print(externalIP[j]);       lastExternalIP[j] = externalIP[j];  }     Serial.println();  Serial.println("BAGLANTI KAPATILIYOR.");  client.stop();         delay(delayvalue); }   void waitforresponse() {   starttime = millis();   while (!client.available())     { if ((millis() - starttime) > 100000)
       {
         Serial.println("Timeout");
         break;
       }
    }   
  
    while (client.available())
    {
      char c = client.read();
      Serial.print(c);
    }
     Serial.println();
     
}
 
void show_dhcp_lcd()
{
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("DHCP IP: ");
   lcd.setCursor(0,1);
   for (byte thisByte = 0; thisByte < 4; thisByte++)
   {
    lcd.print(Ethernet.localIP()[thisByte], DEC);
    if(thisByte < 3)
      lcd.print(".");
   }
}
 
void show_extip_lcd()
{
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("External IP: ");
   lcd.setCursor(0,1);
   for(char j = 0; j < 17; j++)
   {
     if(externalIP[j] < 39)
       lcd.print(" ");
     else
       lcd.print(externalIP[j]);
   }
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'