Full Otomatik Kuluçka Makinası v1

Merhaba Arkadaşlar .

İki gün önce üzerine çalışmaya başladığım kuluçka makinasını sizinle paylaşmak istiyorum. Bu projemizde yapmanız gereken sadece enerji vermek gerisini sizin için yapıyor.

Hatta yumurta çıkımlarında ilk günlerde yumurta çevirmesi gerekiyorken son günlerde ise yumurtanın sabit olması gerekiyor, Programımız sizin için bunları yapıyor. KISACASI UZMAN OLMANIZA GEREK YOK .

Projemizde kullandığımız mallzemeler

1 adet DS1307 RTC

1 Adet Nokia 5110 LCD

1 Adet Arduino UNO , Pro mini yada Nano

1 Adet DHT22 ısı ve nem sensörü

3 adet LED ve 220ohm direnç

3 adet Role sistemi (tek kanallı 5 volt röle yada 4 kanallı bir adet )

1 adet Servo motor

Projemizin çalışması şu şekilde oluyor .

Projemize enerji verdiğimizde ilk olarak servo motorumuz yavaşça pozisyonunu alacaktır. Daha sonra RTC den değerleri alarak günü sizin için işaretler ve LCD mize saat ve gün ile birlikte  (21. gün kaldı gibi ) mesaj gösterir. Isı ve nem sensörü değeri ölçülür .

Yumurtalar için gerekli olan değerlere göre

ISITICI (lamba peltier yada herhangi birşey olabilir. ),

NEMLENDİRİCİ (Bu projemize eklendi ama normalde yumurtaları koyduğunuz yere bir miktar su koyarak halledebilirsiniz.),

FAN (Eğer yumurtalarınız gereğinden fazla ısınmışsa bunların normal değerlerine gelebilmesi için kullanılır)

kullandım.

Programımızı yazarken onlarca siteden edindiğim bilgilerle programı şekillendirdim . Projeyi daha önce hazırladığım arduino UNO standalone boarduma yerleştireceğim .

Projenin küçük bir ekran görüntüsü aşağıdaki gibi . Biraz geliştirilmesi lazım .

Proje Resimlerimiz

 

Projemizin Bağlatı Şeması

kuluckav1_baglanti

Kuluçka makinasının diğer versiyonu için

Full Otomatik Kuluçka Makinası v2

Programımız


// www.arduinom.org tarafından yayınlanılmıştır.
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
//#include <Time.h>
//#include <TimeAlarms.h>
// Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(SCLK, DIN, DC, CS, RST);
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(2, 3, 4, 5, 6);
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
// a maximum of eight servo objects can be created

int pos = 0;  // variable to store the servo position
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 8   // what pin we're connected DHT11
#define DHTTYPE DHT22  // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int artis ;
int kalangun=0 ;
#include <EEPROM.h>
int kalangunaddr = 2;
int saataddr = 1 ;
int gundecikar= 0 ;
#define saattolerans 1
#define guntolerans 0
int oldsaat = 0;
int oldgun = 0;
int eggposition = 90;
float eggmaxt = 37.9;
float eggmint = 37.5;
int eggmaxh = 66;
int eggminh= 60;
// this file generated by Image2GLCD
const unsigned char PROGMEM img[] = {

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0xE3, 0xB0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x08, 0xF2,
0xC2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x84, 0x00, 0x00, 0x09, 0x38, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0C,
0x00, 0x00, 0x0E, 0xC4, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5B, 0x06, 0x7F,
0xFC, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x0C, 0xA1, 0x03, 0xE0, 0x07, 0xC1, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00,
0x34, 0xF1, 0x02, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x66, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x5E, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x98, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x0C,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x30, 0x00, 0x03, 0x83, 0xF3, 0xF8, 0x60,
0x00, 0x00, 0x38, 0x42, 0xE0, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x78, 0x41, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x11, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x60, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x20, 0x00, 0x00,
0x60, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x20, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
0xA0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x33, 0x01, 0x00, 0x00, 0x04, 0x87, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x04,
0x00, 0x00, 0x04, 0x38, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x40, 0x81, 0x80,
0x00, 0x00, 0x28, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x63, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x22, 0x00, 0x00,

0x02, 0x24, 0x82, 0x00, 0x00, 0x00, 0x44, 0x52, 0x00, 0x00, 0x02, 0x5C, 0x83, 0x00, 0x00, 0x00,
0x74, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x21, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x43,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF2, 0x81,
0x00, 0x00, 0x00, 0x98, 0x03, 0xE0, 0x00, 0x06, 0x11, 0x81, 0x80, 0x04, 0x06, 0x40, 0x02, 0x3F,
0x00, 0x30, 0x18, 0x50, 0x00, 0x01, 0xFF, 0x80, 0x5E, 0x0C, 0x00, 0x60, 0x0C, 0x48, 0x00, 0x00,
0x10, 0x00, 0x94, 0x30, 0x01, 0x81, 0x06, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAC, 0x3F, 0x02, 0xFC,
0x02, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x9D, 0x0F, 0x1F, 0x4F, 0x81, 0xA0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x70, 0x62, 0x08, 0x69, 0x89, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6C, 0x8F, 0xF1, 0x03, 0xD6, 0x98, 0x1F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0xFF, 0x0C, 0xBA, 0xA1, 0x01, 0xE1, 0xF0, 0x7F, 0xFC, 0x9F, 0x80,
0x7F, 0xE6, 0xCE, 0xD4, 0x3F, 0xBF, 0x80, 0x03, 0x3B, 0x60, 0x01, 0x18, 0xFF, 0x36, 0x08, 0x00,
0x00, 0x01, 0xFB, 0x30, 0x06, 0x64, 0xFE, 0xA4, 0x4D, 0x3E, 0x10, 0x1C, 0xC7, 0xD0, 0x14, 0x05,
0xDC, 0xCD, 0x6B, 0x21, 0x25, 0x69, 0xE4, 0xA8, 0x00, 0x01, 0x48, 0xC8, 0xF9, 0xD2, 0x8A, 0xD4,
0xBA, 0x04, 0x00, 0x02, 0x18, 0x88, 0xDD, 0xE2, 0x86, 0xCA, 0x4E, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
0x4C, 0x61, 0x42, 0x62, 0x05, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x80, 0x20, 0x00, 0x00,
0x4F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};

/////////////////////

int fanpin = A1;
int humidifierpin = A2 ;
int speakerpin = 11 ;
int heater = A3;
int sagadon=1 ;
int soladon=0;

void setup () {
Serial.begin(9600);
pinMode(fanpin, OUTPUT);
pinMode(humidifierpin, OUTPUT);
pinMode(speakerpin, OUTPUT);
pinMode(heater, OUTPUT);

myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object

dht.begin();
display.begin();
display.setContrast(50);
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(0x68);
Wire.write(0x07); // move pointer to SQW address
Wire.write(0x10); // sends 0x10 (hex) 00010000 (binary) to control register - turns on square wave
Wire.endTransmission();

RTC.begin();
// RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
// if you need set clock... just remove // from line above this
display.clearDisplay();
display.drawBitmap(0, 0, img, 80, 45, BLACK);
display.display();
delay(3000);
}
void loop(){
DateTime now = RTC.now();
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
int tround;
int hround;
tround =(int) t;
hround=(int) h;

int zs = now.second()/10;
int us = now.second() - zs*10;
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(BLACK);
display.setCursor(16, 0);
if ( now.hour() < 10)
{
display.print(" ");
display.print(now.hour(), DEC);
}
else
{
// display.setCursor(16, 0);
display.print(now.hour(), DEC);
}
display.print(":");
if ( now.minute() < 10)
{
display.print("0");
display.print(now.minute(), DEC);
}
else
{
display.print(now.minute(), DEC);
}
display.print(":");
if ( now.second() < 10)
{
display.print("0");
display.print(now.second(), DEC);
}
else
{
display.print(now.second(), DEC);
}

display.setCursor(10, 8);
if ( now.day() < 10)
{
display.print("0");
display.print(now.day(), DEC);
}
else
{
display.print(now.day(), DEC);
}
display.print("/");
if ( now.month() < 10) {
 display.print("0"); 
display.print(now.month(), DEC);
 } else { 
display.print(now.month(), DEC);
 } 
display.print("/");
 display.print(now.year(), DEC);
 ///////////////////////// 
display.drawRect(0,16,84,32, BLACK);
 display.setTextColor(WHITE, BLACK); 
display.setTextSize(1); 
display.setCursor(5,20);
 display.print(" TEMP ");
 display.setCursor(49,20); 
display.print(" HUM ");
 display.setTextSize(2); 
display.setTextColor(BLACK);
 display.setCursor(2,30); 
display.print(tround); 
display.setCursor(32,30);
 display.print("C"); 
display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(BLACK); 
display.setCursor(26,30);
 display.print("o");
 ////////////////hum/////////////// 
display.setCursor(50,30); 
display.setTextSize(2); 
display.print(hround); 
display.setCursor(74,30);
 display.setTextSize(1); 
display.print("%");
 ///////////////////////// 
int gun = now.day();
 int gundiff = abs(gun-oldgun);
 if ( gundiff > guntolerans )
{
oldgun=gun;
artis = artis + 1 ;
kalangun = 22 - artis ;
}

/////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////

int saat = now.hour();
int diff = abs(saat - oldsaat);
if(diff > saattolerans && kalangun > 3 && soladon == 1 ){
eggposition = 180;
for(pos = 180; pos > 1 ; pos -= 1) // goes from 0 degrees to 180 degrees
{                 // in steps of 1 degree
myservo.write(pos);       // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(100);        // waits 15ms for the servo to reach the position
soladon = 0;
sagadon = 1;
oldsaat = saat;
}}
diff = abs(saat - oldsaat);
if(diff > saattolerans && kalangun > 3 && sagadon == 1 ){
eggposition = 0 ;
for(pos = 0; pos < 180 ; pos += 1) // goes from 0 degrees to 180 degrees
{                 // in steps of 1 degree
myservo.write(pos);       // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(100);        // waits 15ms for the servo to reach the position
soladon = 1;
sagadon = 0;
oldsaat = saat;
}}

////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
/////////////////CONTROL UNIT//////////////////////
if ( t < eggmaxt && h < eggminh ){
 digitalWrite (heater,HIGH); 
digitalWrite(humidifierpin,HIGH);
 }else if ( t > eggmaxt ) {
digitalWrite(heater,LOW);
digitalWrite(fanpin,HIGH);

} else if ( t < eggmaxt && h > eggmaxh ){
digitalWrite (heater,HIGH);
digitalWrite(fanpin,LOW);
digitalWrite(humidifierpin,LOW);

}
else if (h < eggminh ){ 
digitalWrite(humidifierpin,HIGH);
 }else if (h>eggmaxh){
digitalWrite( humidifierpin,LOW);

}

/////////////////////////////FINAL SCREEN///////////////////
if ( artis > 20 ){
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(BLACK);
display.setCursor(0,0);
display.print("CIVCIVLER CIKMAK UZERE");
display.print(kalangun);
display.display();
delay (1000);
display.clearDisplay();

///////////////////////ALARM FOR FINAL/////////////////////
for (int z= 0 ; z < 10 ; z = z+1 ){
for (int i = 0; i < 3000; i = i + 1){ 
tone(11, i,20);
 } 
tone(11, 3000,200);
 for (int j = 3000; j > 0; j = j - 1){

}
}
}
///////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////
//////////////////////////////////
if (us > 2 )
{
display.clearDisplay();
/////////////////////////////////////////////////Clock and Remain day and Remain Day

display.setTextSize(1);
display.setCursor(2,0);
display.print("REMAIN");
display.setCursor(42,0);
display.print("DAYS");
display.setCursor(70,0);
display.setTextColor(WHITE,BLACK);
display.setTextSize(1);
display.print(kalangun);
display.setTextColor(BLACK);

/* display.setTextSize(2);
display.setTextColor(BLACK);
display.setCursor(0, 0);

{
if ( now.hour() < 10)
{
display.print(" ");
display.print(now.hour(), DEC);
}
else
{
display.print(now.hour(), DEC);
}
display.setCursor(20, 0);
display.print(":");
display.setCursor(28, 0);
if ( now.minute() < 10)
{
display.print("0");
display.print(now.minute(), DEC);
}
else
{
display.print(now.minute(), DEC);
}

display.setCursor(48, 0);
display.print(":");
display.setCursor(57, 0);
if ( now.second() < 10)
{
display.print("0");
display.print(now.second(), DEC);
}
else
{
display.print(now.second(), DEC);
}
}
*/

display.drawRect(0,16,84,32, BLACK);
display.setTextColor( BLACK);
display.setTextSize(1);
display.setCursor(25,8);

display.print("STATUS");
display.print(" ");
//display.print(eggposition);
display.setTextSize(1);
display.setCursor(2,18);
display.print("FAN");
display.setCursor(60,18);
if( digitalRead(fanpin)==HIGH){
display.print(" ON "); } else {
display.setCursor(59,18);
display.setTextColor(WHITE,BLACK);
display.print(" OFF"); }
display.setTextColor(BLACK);
display.setCursor(2,28);
display.print("HEATER");
display.setTextColor(WHITE, BLACK);
display.setCursor(60,28);
if( digitalRead(heater)==HIGH){
display.print(" ON "); } else {
display.setCursor(59,28);
display.setTextColor(WHITE,BLACK);
display.print(" OFF"); }
display.setCursor(2,38);
display.setTextColor(BLACK);
display.print("HUMIDIF.");
display.setTextColor(WHITE, BLACK);
display.setCursor(60,38);
if( digitalRead(humidifierpin)==HIGH){
display.print(" ON "); } else {
display.setCursor(59,38);
display.setTextColor(WHITE,BLACK);
display.print(" OFF"); }

display.display();
//display.setCursor(58,20);
// display.setCursor(49,20);
// display.print(" HUM ");

}

/*

display.drawRect(0,16,84,32, BLACK);
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(BLACK);
display.setCursor(2,20);
display.print("Heater");
display.setTextColor(WHITE, BLACK);
display.setCursor(60,20);
display.print(" ON ");
display.setCursor(2,32);
display.setTextColor(BLACK);
display.print("Humidifier");
display.setTextColor(WHITE, BLACK);
display.setCursor(60,32);
display.print(" ON ");
*/
display.display();

}

 

Proje programı uzun süre test edilmediğinden bazı sıkıntıları olabilir . Zamanla bunlar giderilecektir.
Arkadaşlar Proje için bir kutu ayarlıyorum, yaptıktan sonra resimleri güncelleyeceğim

Sorularınızı yorum göndererek sorabilirsiniz.

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

 1. yusuf poyraz 4 Ağustos 2017 10:16

  burda ısı nem saat ve tarih ayarlarını nasıl yapıyoruz anlatırmısınız

  Cevapla
 2. Hasan akkaya 28 Temmuz 2017 09:43

  Peki rica etsem bana v2 surumunun projesini yani baglantisini atarmsnz isterseniz numara veriyim

  Cevapla
 3. taner 12 Haziran 2017 14:53

  avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
  avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xbb
  Karta yüklenirken sorun oluştu. Tavsiyeler için http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload adresine göz atabilirsiniz.

  Cevapla
 4. fatih 2 Mayıs 2017 18:29

  fan motor vs çıkşları nden analog girişe bağlı şemada hatamı var yoksa başkabir sebebi mi röle kartta kullanmak için dijital çıkaşa bağlamanız gerekmezmi

  Cevapla
  • Arduinocu 3 Mayıs 2017 08:28

   analog girişler tanımlanarak dijital giriş çıkış olarak kullanılabilir.

   Cevapla
 5. gökhan 20 Nisan 2017 12:24

  lcd ekran kullandım röle çalışıp fan devreye girince ekrandaki görüntüler bozuluyor neden olabilir ?

  Cevapla
  • Arduinocu 21 Nisan 2017 19:33

   fan ve role ayni kaynaktan besleniyorsa gucten dolayi sikinti olabilir .

   Cevapla
 6. reliablee0123 17 Ocak 2017 19:02

  Programda şu sorunu alıyorum acıl yardımınız lazım cuma gunu teslım edıcem üniversite projem. C:\Users\Mutluhan\Desktop\kirveLatte\kirveLatte.ino:1:26: fatal error: Adafruit_GFX.h: No such file or directory

  #include

  ^

  compilation terminated.

  exit status 1
  Error compiling for board

  Cevapla
 7. NodeMCU Amica Geliştirme Kartı | 6 Kasım 2016 05:05

  […] Full Otomatik Kuluçka Makinası v1 […]

  Cevapla
 8. selami 27 Ekim 2016 16:27

  bu projeyi satarmısınız

  Cevapla
 9. Ümit 22 Haziran 2016 13:19

  PROTHEUS İSİS İLE DENEDİM AMA SERVO DÖNDÜRMESİ YAPMIYOR İLK DE DÖNDÜRÜYOR 2 SAAT GEÇİNCE DÖNDÜRECEK DİYE BEKLİYORUM OLMUYOR

  Cevapla
 10. Erkan 5 Haziran 2016 00:54

  Ayrıca proje bi güncellense ve fritzing e röle ve fan bağlantısı çizilse i olur

  Cevapla
 11. Erkan 2 Haziran 2016 23:11

  Arduino ya yeni başlıyorum kütüphaneyi indirip nereye kuracaz

  Cevapla
 12. Ali 16 Mayıs 2016 01:21

  mehaba. iyi çalışmalar. bu kuluçka koduna dışarıdan kontrol için kod eklenebilir mi? mesela joystik ile ayar girmek için. olursa kod yazabilir misiniz? yada yardımcı olabilir misiniz?

  Cevapla
  • Arduinocu 16 Mayıs 2016 12:58

   Ali bey herhangi kod eklemeniz mumkun . Joystick ile kontro, ve menu ekleyebilirsiniz .

   Cevapla
 13. SİNAN 3 Mayıs 2016 14:43

  GÜZEL ÇALIŞMA OLMUŞ TEŞEKKÜRLER PAYLAŞTIĞINIZ İÇİN
  BENDE YAPMAYA ÇALIŞTIM AMA FAZLA BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİM
  EKRANA SAATİ VE TARİHİ YAZDIRAMIYORUM NEYİ YANLIŞ YAPMIŞ OLABİLİRİM
  0:00:00
  01/01/2000
  ŞEKLİNDE GÖRÜNÜYOR

  Cevapla
  • SİNAN 4 Mayıs 2016 12:13

   SORUN KAPALI OLAN BİR SATIR MIŞ AÇINCA DÜZELDİ

   RTC.begin();
   // RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));

   RTC.begin();
   RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));

   KAFAMA SERVO TAKILDI ŞİMDİDE DEVAMLI AKTİFMİ OLMASI GEREKİYOR

   Cevapla
   • Arduinocu 5 Mayıs 2016 08:56

    RTC modulunu ilk defa kullaniyorsaniz RTC moulune bir defaya mahsus saati girmelisiniz . Bunu yaptiktan sonra o saat siz istemediginiz surece calisacaktir.

    Simdi o komut satirini kapatabilirsiniz tekrar

    Servo motor herzaman aktif ama siz isterseniz servo konum aldiktan sonra enerjisini kesecek bir devre tasarlayarak arduinoya zamani geldiginde enerji verdirterek tekrar konum almasini saglayabilirsiniz .

    Cevapla
    • Hasan akkaya 23 Temmuz 2017 11:03

     Kulucka makinasinin v2 surumunu goremiorum yardimci olurmsnz

     Cevapla
     • Arduinocu 23 Temmuz 2017 11:06

      Çok fazla hata verdiğinden dolayı kaldırıldı.

 14. Hakan SEVİNDİK 28 Nisan 2016 23:01

  Yapmış olduğunuz projeden esinlenerek aynı projeyi bizde yapmaya çalışıyoruz
  Sizden farklı olarak dokunmatik ekran kullanıyoruz
  Bize dokunmatik ekran ve bağlantı şemasını yapmakta yardımcı olabilirmisiniz

  Teşekkürler

  Cevapla
 15. Emre Yücel 10 Mart 2016 19:22

  ŞU ŞEKİLDE HATA ALIYORUM BU NEDEN OLABİLİR DHT KÜTÜPHANESİ MEVCUT KÜTÜPHANEDE.

  Arduino:1.6.7 (Windows 7), Kart:”Arduino/Genuino Uno”

  C:\Users\EMRE\Documents\Arduino\sketch_mar10c\sketch_mar10c.ino:15:17: fatal error: DHT.h: No such file or directory

  #include

  ^

  compilation terminated.

  exit status 1
  Derleme sırasında hata oluştu.

  Rapor daha fazla veri içermeli
  “Derleme sırasında ayrıntılı çıktı göster”
  Dosya > Tercihler’de etkinleştirilmiş

  Cevapla
  • Arduinocu 11 Mart 2016 06:55

   simdi kutuphaneleri ekledim Emre bey sizdeki DHT kutuphanesini bu kutuphane ile degistirin ins sikintiniz gider .

   Cevapla
   • emre 13 Mart 2016 16:14

    O sorun çozuldu ama guncel programda old=gun ”gun” was not declared scope hatası alıyorum ?

    Cevapla
    • Arduinocu 14 Mart 2016 05:40

     emre kopyalama yaparken oldgun=gun yazan satirin uzerinde bir satira onlarca komut geliyor . Bundan dolayi program hata veriyor .

     Cevapla
 16. Ahmet Emin Dilben 10 Mart 2016 18:39

  Hocam süper olmuş
  (bu arada oylamayı yanlışıkla düşük verdim kusura bakmayın)

  Cevapla
  • Arduinocu 11 Mart 2016 06:56

   Ahmet emin senin oylamani sildim sikinti giderildi tekrar oylayabilirsin

   saygilar

   Cevapla
   • latif kursad caki 25 Mayıs 2017 20:39

    241. satırda yer alan
    if ( t < eggmaxt && h < eggminh ){
    digitalWrite (heater,HIGH);
    digitalWrite(humidifierpin,HIGH);

    t<eggmaxt değeri t<eggmint olması gerekmiyor mu acaba?

    Cevapla
    • Arduinocu 27 Mayıs 2017 21:38

     Programda herhangi bir hata yok . burada iki olasiliga gore isitici ve nemlendirici aciliyor .
     Kolay gelsin

     Cevapla
     • hakan demir 23 Aralık 2017 18:39

      sketch_dec23a:216: error: stray ‘\240’ in program böyle bir hata alıyorum programı zip olarak yüklemeniz mümkün müdür acaba

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'