Harekete Duyarlı Güvenlik kamerası

Merhaba arkadaşlar , İnternette dolaşırken gözüme çarpan ve sizinde hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir projeyi sizinle paylaşmak istiyorum.

Projenin amacı güvenlik kamerasının hareketin olduğu yere yönlendirerek kayıt almasını sağlamaltır. Bu projenin geliştirilmesi mümkün (sizi takip eden bir bilgisayar ekranı gibi )

Kullanılan Malzemeler

 1. PIR sensörü (5 adet ) sayı ne kadar çok olursa hassasiyeti ona göre fazla olur.
 2. Arduino UNO ,Mega,Pro,Promini vs..
 3. 5 adet LED
 4. 5 adet 220ohm direnç
 5. 100mf kondansatör
 6. SERVO motor.

Bağlantı şeması

hareketsensoru_baglanti

Proje Resimleri

CamBase 2 CamBase 7

 

CamBase 5

Programı

/*************************************************
*** The Motion Following Motorized Camera Base ***
***        by Lindsay Fox        ***
*************************************************/

// Servor motor
#include <Servo.h>
Servo camServo; // name the servo motor controlling the camera base
int currentPIRposition = 0; // set current angle of servo

// LED status lights
int LEDpin[] = {9,10,11,12,13}; // LED pin numbers
int currentLEDpin = 9; // the current LED pin; begin with the first in the sequence above

// PIR sensors
int PIRpin[] = {2,3,4,5,6}; // PIR pin numbers
int currentPIRpin = 2; // the current PIR pin; begin with the first in the sequence above
int PIRprevState[] = {1,1,1,1,1}; // the previous state of the PIR (0 = LOW, 1 = HIGH)
int PIRposition[] = {157,117.75,78.5,39.25,0}; // assign angles for servo motor (0-157 distributed equally between 5 PIR sensors)
boolean PIRstatus; // Set status of PIR sensor as either true or false///// SETUP //////////////////////////////////////
void setup() {
 
 Serial.begin(9600);
 camServo.attach(7); // assign servo pin
 
 for (int p = 0; p < 5; p++) { // set all PIR sensors as INPUTS
 pinMode(PIRpin[p], INPUT);
  } // end 'p' for
  
 for (int l = 0; l < 5; l++) { // set all LEDs as OUTPUTS
 pinMode(LEDpin[l], OUTPUT);
  } // end 'l' for
 
 /////// CALIBRATE PIR SENSORS ///////
 Serial.print("Calibrating PIR Sensors ");
  for(int c = 0; c < 15; c++){ // calibrate PIR sensors for 15 seconds (change from 10-60 sec depending on your sensors)
   Serial.print(".");
   delay(1000); // wait 1 second
   } // end calibration for
  Serial.println("PIR Sensors Ready");
 
 camServo.write(78.5); // move the servo to the center position to begin
 
 } // end setup///// MAIN LOOP //////////////////////////////////
void loop() {
 
 for (int PIR = 0; PIR < 5; PIR++) { // start this loop for each PIR sensor
  currentPIRpin = PIRpin[PIR]; // set current PIR pin to current number in 'for' loop
  currentLEDpin=LEDpin[PIR]; // set current LED pin to current number in 'for' loop
  PIRstatus = digitalRead(currentPIRpin);
  
  if (PIRstatus == HIGH) { // if motion is detected on current PIR sensor
   digitalWrite(currentLEDpin, HIGH); // turn corresponding LED on
   if(PIRprevState[PIR] == 0) { // if PIR sensor's previous state is LOW
    if (currentPIRposition != currentPIRpin && PIRprevState[PIR] == 0) { // if high PIR is different than current position PIR then move to new position
     camServo.write(PIRposition[PIR]);
     Serial.print("Current angle : ");
     Serial.println(PIRposition[PIR]);
     delay(50);
     currentPIRposition = currentPIRpin; // reset current PIR position to active [PIR] pin
     PIRprevState[PIR] = 1; // set previous PIR state to HIGH
     }
    PIRprevState[PIR] = 1; // set previous PIR state to HIGH if the current position is the same as the current PIR pin
    } // end PIRprevState if 
   } // end PIRstatus if
  
  else { //
   digitalWrite(currentLEDpin, LOW); //the led visualizes the sensors output pin state
   PIRprevState[PIR] = 0;  // set previous PIR state to LOW
   } // end else
   
  } // end [PIR] for loop
 } // end main loop

Alıntıdır.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.