uzaktankumanda

Herhangi kumanda ile Servo kontrolü

Bu aralar nedendir bilemiyorum ama aklım hep kumandalarda. Kısa keserek projemiz hakkında küçük bir bilgi vereyim. Projemizde daha önce yayınladığımız kumanda ile led kontrolü ve robot yapımına atıf yaparak bu projeyi anlatayım.

Projemiz bir adet servo motor ve bir adet IR alıcıdan oluşuyor aslına bakarsanız çok basit bir proje uzaktan kumandanın iki butonunu kullanarak servo motorun hareketini 0-180 derece hareketini sağlıyacağız.

SERVO ir buyuk

Kullanacağınız herhangi uzaktan kumandanın butonlarının kodlarını daha önce yazmış olduğumuz Bu projeden tesbit edebilirsiniz. tesbit ettiğiniz kumanda tuşlarının şimdi programla tanımlamasına geldi burada belirlenen kodları aşağıda programda belirttiğim iki komuta yerleştirmemiz yeterlidir.

 

Programımız

#include <Servo.h>
#include <IRremote.h>
 
unsigned long Value1 = 0xFFA25D; // birinci buton değeri
unsigned long Value2 = 0xFF629D; // ikinci buton değeri
 
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
 
Servo servo1;
 
 
void setup() {             
 
Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn();
servo1.attach(10); // servo 10, bacağa bağlı
}
 
void loop() {
 
if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value, HEX);// Eğer DEC kodu alıyorsanız HEX i DEC olarak yazın
    irrecv.resume();
  }
 
if(results.value == Value1) {
servo1.write(160);
}
else if  (results.value == Value2){
servo1.write(75);
}
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'