arduino-sensor-ultrasonico

İki Ultrasonik Sensör ile Servo Kontrolü

Ultrasonik sensörler bir cismin uzaklığının algılanmasında kullanılır. Bu kullanılan Sensörler ile cismin kaç cm uzakta olduğu ölçülebilir. Bu projemizde iki ultrasonik sensör kullanılarak aralarındaki fark hesap edilir eğer biri diğerinden daha uzaksa servo motor o tarafa yönlenir.

 

iki ultrasonic sensor

Yapmış olduğumuz projemizin seri bağlantıdan aldığımız veriler.


#include <Ultrasonic.h>
#include <Servo.h>
#define TRIGGER1 12
#define ECHO1 13
#define TRIGGER2 10
#define ECHO2 11
Servo servom;
Ultrasonic ultrasonic(TRIGGER1, ECHO1);
Ultrasonic ultrasonic1(TRIGGER2, ECHO2);
int pos = 0;
int tol =10;

void setup()
{
servom.attach(3);
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
float cmMsec, cmMsec1;
long microsec = ultrasonic.timing();
long microsec1 = ultrasonic1.timing();
cmMsec = ultrasonic.convert(microsec, Ultrasonic::CM);
cmMsec1 = ultrasonic1.convert(microsec1, Ultrasonic::CM);
// inMsec = ultrasonic.convert(microsec, Ultrasonic::IN);

Serial.print("sol CM: ");
Serial.print(cmMsec);
Serial.print(" sag CM: ");
Serial.println(cmMsec1);
delay(2000);
int fark = cmMsec-cmMsec1;
if (-1*tol > fark || fark > tol)
{
if (cmMsec<cmMsec1)
{
servom.write(0);
Serial.println(" sag taraf daha uzak");
} else if (cmMsec>cmMsec1)
{
servom.write(180);
Serial.println(" sol taraf daha uzak");
}

}else {
servom.write(90);
Serial.println(" iki taraf ayni");
}}

 

 

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'