Projeler

İnteraktif Karaşimşek

Daha önce karaşimşek devresinsen bahsetmiştik şimdi bu karaşimşek devresine potansiyometre bağlayarak hız kontrolünü nasıl yaparız bunu göreceğiz.

 


byte ledPin[] = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13};
int ledDelay;
int direction = 1;
int currentLED = 0;
unsigned long changeTime;
int potPin = A2;
void setup() {
for (int x=0; x<10; x++) {
pinMode(ledPin[x], OUTPUT); }
changeTime = millis();
}

void loop() {
ledDelay = analogRead(potPin);
if ((millis() - changeTime) >
ledDelay) {
changeLED();
changeTime = millis();
delay(changeTime);<br>}
}
void changeLED() {

for (int x=0; x<10; x++) {
digitalWrite(ledPin[x], LOW);
}
digitalWrite(ledPin[currentLED],HIGH);
currentLED += direction;
if (currentLED == 9) {direction =-1;}
if (currentLED == 0) {direction = 1;}
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'