Kablosuz Ağların OLED ekranda Listelenmesi

Oled ekran ile yapılacak zevkli projelerden birisi de etraftaki kablosuz ağların listelenmesini sağlayan şifreli veya şifresiz bağlantıları gösteren bu projedir.

Bu projemizde herhangi bir ESP-01 modülü yada ESP-7 den ESP-32 ye kadar olan geliştirme kartları işinizi görecektir. Bulunan ağların listelenmesini sağlayan OLED 128×64 I2C ekran.

Bağlantı şeması aşağıdaki gibidir.

Programımız


#include "ESP8266WiFi.h"

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET LED_BUILTIN // 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);

#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 64)
#endif

int screen_roll_delay = 800;

void setup() {

 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
 display.clearDisplay();
 display.display();
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);

 display.setCursor(0, 0);
 display.println(" KABLOSUZ AGLAR");
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("Setup begins....");
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.disconnect();
 delay(100);

 Serial.println("Setup completes!!!");
 display.println("------------------");
 display.println("  www.arduinom.org");
 display.println("   HOSGELDINIZ");
 display.display();
 delay(5000);
}

void loop() {
 Serial.println("Scan starts...");

 display.clearDisplay();
 display.display();
 display.setCursor(0, 0);
 display.println("Araniyor...");
 display.display();

 digitalWrite(0, HIGH);
 int n = WiFi.scanNetworks();
 Serial.println(" and completes!!!");

 if (n == 0) {
  Serial.println("No WiFi found!!!");

  // update OLED
  display.clearDisplay();
  display.display();
  display.setCursor(0, 0);
  display.println("Araniyor...");
  display.println("Ag bulunamadi!!!");
  display.display();
  digitalWrite(0, LOW);
 }
 else
 {
  Serial.print(n);
  Serial.println(" Networks found:");
  Serial.println("----------------");

  for (int i = 0; i < n; ++i)
  {
   digitalWrite(0, HIGH);


   Serial.print(i + 1);
   Serial.print(": ");
   Serial.print(WiFi.SSID(i));
   Serial.print(": ");
   Serial.print(WiFi.RSSI(i));
   Serial.print("dBm | ");
   Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == ENC_TYPE_NONE) ? "Not Encrypted" : "Encrypted");
   display.clearDisplay();
   display.display();
   display.setCursor(0, 0);
   display.print("Network ");
   display.print(i + 1);
   display.print(" / ");
   display.println(n);
   display.display();
   display.println(WiFi.SSID(i));
   display.println("-------------------");
   display.print(WiFi.RSSI(i));
   display.print("dBm | ");
   display.println((WiFi.encryptionType(i) == ENC_TYPE_NONE) ? "Sifresiz" : "Sifreli");
   display.display();

   delay(screen_roll_delay);
   digitalWrite(0, LOW);
   delay(screen_roll_delay);
   digitalWrite(0, HIGH);
   delay(screen_roll_delay);
   digitalWrite(0, LOW);
   delay(screen_roll_delay);
  }
 }
 Serial.println("");
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'