kumanda

Herhangi kumanda ile RGB LED kontrolü

Arduino ile daha önce yaptığımız Herhangi bir kumanda ile LED kontrolü projesinin birazdaha geliştirerek RGB LED ile değişik renkler elde edebilirsiniz. Bunun için ise kumandadan 3 renk için 6 buton tanımlamamız gerekiyor

Bu butonlardan 2 şerli olarak guruplayarak renk tanımlamaları yapılır. Mesela bir buton kırmızı renginin tonunu arttırırken  diğer buton bu rengin tonunu azaltır.

Projemizde Kullandığımız RGB LEDimiz Kırmızı – yeşil ve mavi renklerini ayarlamamız mümkümdür

ir RGB

Bu devremizde gördüğünüz gibi bir adet FOTO TRANSİSTOR (herhangi bir fotoransistör işinizi görecektir 3bacaklı olmasına dikkat edin )  ve 3 adet LED mevcuttur bunlar RGB LED olarak kabul edin . Kumandadan bastığımız butonu fototransistör algılayarak mevcut kütüphaneler yardımıyla kodunu çözmemiz gerekmekte daha sonra ise mevcut kodları kullanarak neler yapması gerektiğini programda belirteceğiz.

1. AŞAMA :

Yukarıdaki devremizi tasarladıktan sonra artık kumandamızın buton kodlarını öğrenebiliriz.

.

Kullanılacak kumandanın kodları nasıl tespit edillir?

 

Bu programı yükledikten sonra seri monitörünü açın ve butonlara basarak hangi butonun hangi  kodlar ürettiğini kayıt edin. Çünkü bu kodlara göre işlem yaptıracağız.

Kumanda buton kodları algılama programımız

#include IRremote.h

int RECV_PIN = 11; //foto transistör bağlantısı
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results kod;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn(); // alma için hazırlandı
}

void loop()
{
if (irrecv.decode(&kod)){
Serial.println(kod.value, DEC); // Kodun Desimal Değere çevirerek göster
irrecv.resume();} // Yeni kod alımına hazır
}

Bu kodları kayıt ettiğinizi düşünerek bendeki kodları paylaşıyorum

kumanda kodlari

2. Aşama :

Kodları altıktan sonra yukardaki devrede gördüğünüz üzere 3 LED mevcut bize 4 buton lazım olacak bunlar tek tek ledleri yakacak ve bir buton ise hepsini söndürecek

Not: Bazı kumandalarda aynı butonun iki farklı değeri olabilir bunu şu şekilde çözebilirsiniz

int kumanda(int k)
{
 
  if(k==5121)
    return 1;
  if(k==7170)
    return 2; 
  if(k==5146)
    return 3;
  if(k==6512)
    return 4;
////////////////////////////
// mesela birinci butonun ikinci değerlerini şu şekilde belirtebiliriz
if (k== ikincideger)
return 1 ;
return -1;   
 
}

her buton için yazılmalıdır.

Programımız

 


#define red_pin   6
#define green_pin 5
#define blue_pin  3
#define RECV_PIN  11

#include <IRremote.h>

const int rgb_leds[] = { 6, 5, 3 };

const long r_less   = 16724175; // 1
const long r_more   = 16743045; // 3
const long g_less   = 16716015; // 4
const long g_more   = 16734885; // 6
const long b_less   = 16728765; // 7
const long b_more   = 16732845; // 9
const long randcol  = 16726215; //
const long onoff    = 16753245; //
const long blinkrgb = 16718055; //

const int interval = 10;

int red   = 255;
int green = 255;
int blue  = 255;

long    ir_signal;
boolean onoff_switch     = true;
boolean randcolor_switch = false;

IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;

void blink_pin( int pin ) {
analogWrite( pin, 100 );
delay( 1000 );
analogWrite( pin, 255 );
delay( 1000 );
}

void blink_rgb() {
for ( int led = 0; led <= 2; led++ ) {
blink_pin( rgb_leds[ led ] );
}
}

void dimm_all() {
for ( int led = 0; led <= 2; led++ ) {
analogWrite( rgb_leds[ led ], 255 );
}
}

void random_color() {
// Randomly draw a color each 500 ms
int val;

for ( int led = 0; led <= 2; led++ ) {
val = random( 0, 255 );
analogWrite( rgb_leds[ led ], val );
}

delay( 500 );
}

int inc_dec_val( char color, char action ) {
int val = interval;
if ( action == 'i' ) { val *= -1; }

switch (color) {
case 'r': val += red;   break;
case 'g': val += green; break;
case 'b': val += blue;  break;
}

if (val <= 0) { val = 0; } else if ( val >= 255 ) {
val = 255;
}

switch (color) {
case 'r': red   = val; break;
case 'g': green = val; break;
case 'b': blue  = val; break;
}

return val;
}

void setup() {
pinMode( red_pin, OUTPUT );
pinMode( green_pin, OUTPUT );
pinMode( blue_pin, OUTPUT );

dimm_all();

Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
}

void loop() {
if ( irrecv.decode(&results) ) {
ir_signal = results.value;
Serial.println( ir_signal );

switch (ir_signal) {
case r_less:
analogWrite( red_pin, inc_dec_val( 'r', 'd' ) );
break;
case r_more:
analogWrite( red_pin, inc_dec_val( 'r', 'i' ) );
break;
case g_less:
analogWrite( green_pin, inc_dec_val( 'g', 'd' ) );
break;
case g_more:
analogWrite( green_pin, inc_dec_val( 'g', 'i' ) );
break;
case b_less:
analogWrite( blue_pin, inc_dec_val( 'b', 'd' ) );
break;
case b_more:
analogWrite( blue_pin, inc_dec_val( 'b', 'i' ) );
break;
case randcol:
randcolor_switch = ! randcolor_switch;
break;
case onoff:
onoff_switch = ! onoff_switch;
if (! onoff_switch) { dimm_all(); }
break;
case blinkrgb:
blink_rgb();
break;
}

ir_signal = 0;

irrecv.resume(); // Receive the next value
}

if (randcolor_switch) { random_color(); }
}

Alıntıdır.

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'