Lityum pil test cihazi yapımı-2

Arkadaşlar birinci paylaşımımız olan  Lityum pil test cihazi yapımı projemizin değişik versiyonunu sizinle paylaşmak istiyorum. Aslına bakarsanız ilk paylaşımımız bu projeden ilham alınarak hazırlanmış gibi görünüyor.

Projemizde ilkinde kullanılan malzemerden farklı olarak İki adet yüksek güçlü direnç var. Kullanılan Mosfet ise N kanallı IR3025 ama  IRFZ44N da kullanılabiliyor.

Arkadaşlar kullanılan malzeme listesini yazmadan devre şemasını paylaşalım (kendi derlemem hata olursa belirtirseniz sevinirim)

pilolcme

Yukardaki devrede LIPO pil yada herhangi lityum pillerin kapasitelerini ölçmeniz mümkün.
Projenin kurulduktan sonraki görüntüsü

 1. resimdeki metalik malzeme yük direncidir. bu direnç metalik yada seramik olabilir.
/* 
* Battery Capacity Checker
* Uses Nokia 5110 Display
* Uses 1 Ohm power resister as shunt - Load can be any suitable resister or lamp
* 
* YouTube Video: https://www.youtube.com/embed/qtws6VSIoYk
* 
* http://AdamWelch.Uk
* 
* Required Library - LCD5110_Graph.h - http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=47
*/
 
#include "LCD5110_Graph.h"
LCD5110 myGLCD(5, 6, 7, 9, 8); // Setup Nokia 5110 Screen SCLK/CLK=5, DIN/MOSI/DATA=6, DC/CS=7, RST=9 Chip Select/CE/SCE=8,
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t MediumNumbers[];
 
#define gatePin 10
#define highPin A0
#define lowPin A1
 
boolean finished = false;
int printStart = 0;
int interval = 5000; //Interval (ms) between measurements
 
float mAh = 0.0;
float shuntRes = 1.0; // In Ohms - Shunt resistor resistance
float voltRef = 4.71; // Reference voltage (probe your 5V pin) 
float current = 0.0;
float battVolt = 0.0;
float shuntVolt = 0.0;
float battLow = 2.9;
 
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long millisPassed = 0;
 
void setup() {
 
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Battery Capacity Checker v1.1");
 Serial.println("battVolt  current   mAh");
 
 digitalWrite(gatePin, LOW);
 
 myGLCD.InitLCD(); //initialize LCD with default contrast of 70
 myGLCD.setContrast(68);
 myGLCD.setFont(SmallFont); // Set default font size. tinyFont 4x6, smallFont 6x8, mediumNumber 12x16, bigNumbers 14x24
 myGLCD.clrScr();
 
 myGLCD.print("Battery",CENTER,0);
 myGLCD.print("Check",CENTER,12);
 myGLCD.print("Please Wait",CENTER,24);
 myGLCD.print("AdamWelch.Uk",8,40);
 myGLCD.update(); 
 delay(2000);
 myGLCD.clrScr();
}
 
void loop() {
 
 battVolt = analogRead(highPin) * voltRef / 1024.0;
 shuntVolt = analogRead(lowPin) * voltRef / 1024.0;
  
 if(battVolt >= battLow && finished == false)
 {
   digitalWrite(gatePin, HIGH);
   millisPassed = millis() - previousMillis;
   current = (battVolt - shuntVolt) / shuntRes;
   mAh = mAh + (current * 1000.0) * (millisPassed / 3600000.0);
   previousMillis = millis();
 
   myGLCD.clrScr();
   myGLCD.print("Discharge",CENTER,0);
   myGLCD.print("Voltage:",0,10);
   myGLCD.printNumF(battVolt, 2,50,10);
   myGLCD.print("v",77,10);
   myGLCD.print("Current:",0,20);
   myGLCD.printNumF(current, 2,50,20);
   myGLCD.print("a",77,20);
   myGLCD.printNumI(mAh,30,30);
   myGLCD.print("mAh",65,30);
   myGLCD.print("Running",CENTER,40);
   myGLCD.update(); 
    
   Serial.print(battVolt);
   Serial.print("\t");
   Serial.print(current);
   Serial.print("\t");
   Serial.println(mAh);
    
   delay(interval);
 }
 if(battVolt < battLow)
 {
   digitalWrite(gatePin, LOW);
   
   finished = true;
    
   if(mAh < 10) {
    printStart = 40;
   }
   else if(mAh < 100) {
    printStart = 30;
   }
   else if(mAh <1000) {
    printStart = 24;
   }
   else if(mAh <10000) {
    printStart = 14;
   }
   else {
    printStart = 0;
   }
    
   myGLCD.clrScr();
   myGLCD.print("Discharge",CENTER,0);
   myGLCD.print("Voltage:",0,10);
   myGLCD.printNumF(battVolt, 2,50,10);
   myGLCD.print("v",77,10);
   myGLCD.setFont(MediumNumbers);
   myGLCD.printNumI(mAh,printStart,21);
   myGLCD.setFont(SmallFont);
   myGLCD.print("mAh",65,30);
   myGLCD.print("Complete",CENTER,40);
   myGLCD.update(); 
    
   delay(interval * 2);
 }
}  

Alıntıdır.

 1. Alexander 14 Kasım 2016 03:42

  GООD !!!

  Cevapla

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'