LM35 ile Sıcaklık Ölçümü 2

Arkadaşlar burada daha önce sizinle paylaştığım lm35 li sıcaklık ölçen projemizle 20×4 LCD kullanıldığında nasıl bir dizayn yapılabilir sorusuna en güzel örneklerden biri diyebilirim .Ekran 20×4 olduğundan ekrana güzel bir görünüm katmak için etrafına şerit çekilmiş bir proje. Arkadaşlar burada daha önce sizinle paylaştığım lm35 li sıcaklık ölçen projemizle 20×4 LCD kullanıldığında nasıl bir dizayn yapılabilir sorusuna en güzel örneklerden biri diyebilirim .Ekran 20×4 olduğundan ekrana güzel bir görünüm katmak için etrafına şerit çekilmiş bir proje.Buyrun takdir sizin

Programımız

#include <LiquidCrystal.h> 
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
 
float sicaklik;
float analogokuma;
int analogpin0 = A0;
void setup()
{
  lcd.begin(20, 4);
}
void loop()
{
  analogokuma = analogRead(analogpin0);
  analogokuma = (analogokuma/1023)*5000;
  sicaklik = analogokuma/10,0;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("|------------------|");
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("|------------------|");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("|");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("|");
  lcd.setCursor(19,1);
  lcd.print("|");
  lcd.setCursor(19,2);
  lcd.print("|");
  lcd.setCursor(2,1);
  lcd.print("Sicaklik Degeri:");
  lcd.setCursor(4,2);
  lcd.print(sicaklik);
  lcd.setCursor(10,2);
  lcd.print("Derece");
  delay(2000);
   
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'