lm35sekil

LM35 ile Sıcaklık Ölçümü

LM35 veya LM36 ısı sensörleridir. Arduino ile kullanımı basittir, bilinmesi gereken bu sensörler analog sensörlerdir ve ısıya göre çıkış değeri değişir.

Arduino bildiğiniz üzere 10 bit ADC vardır. Bu da alınan değerin 0 ile 1023 arasında olması demektir( 8 bit için 2^8, 0 ile 255)  Alınan değerin ısıya çevirmesi şu şekilde olur .

gerilim=analogRead(sicaklikpin); //sensör değerini oku 
gerilim=(gerilim/1023)*5000;  //dönüşümler yapılarak derece cinsinden 
sicaklik=gerilim/10;         //değer elde edilip sicaklik değişkenine atılıyor bu değer Derece cinsindendir.</pre>

lm35isi

 

# include < LiquidCrystal . h > 
 int sicaklik; float gerilim; 
int sicaklikpin=0; //Sensörümüzün bağlı olduğu analog pin 
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2); //lcd bağlantıları 
void setup () { lcd.begin(16,2); //lcd sütun,satır sayısı tanımlama 
} void loop() { 
gerilim=analogRead(sicaklikpin); //sensör değerini oku 
gerilim=(gerilim/1023)*5000;  //dönüşümler yapılarak derece cinsinden 
sicaklik=gerilim/10;         //değer elde edilip sicaklik değişkenine atılıyor 
lcd.home();          // imleç lcd nin başına geçiyor 
lcd.print(“Sicaklik:”);   // Sıcaklık yazısı yazdırılıyor 
lcd.setCursor(0,1);    // imleç 2.satırın başına geçiyor 
lcd.print(sicaklik);    // sicaklik değişkeni yazdırılıyor 
lcd.setCursor(3,1);  // imleç 2.satır 4.sütuna geçiyor 
lcd.print(” derece”); // derece yazısı yazdırılıyor  
delay(1000);      //1s bekleme 
}

 

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'