Mood Light (Gece Lambasi)

Bu projemizde 3 renk LEDimizi  arduinonun PWM çıkışlarına bağlıyor be onlara belli rastgele çıkış değerleri vererek değişik renkler elde ediliyor.

Bu LEDleri bir kutunun yada beyaz bir kutunun içerisine konularak çok hoş görünen gece lambası yapabiliriz .

float RGB1[3];
float RGB2[3];
float INC[3];
int red, green, blue;
int RedPin = 11;
int GreenPin = 10;
int BluePin = 9;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
randomSeed(analogRead(0));
RGB1[0] = 0;
RGB1[1] = 0;
RGB1[2] = 0;
RGB2[0] = random(256);
RGB2[1] = random(256);
RGB2[2] = random(256);
}
void loop()
{
randomSeed(analogRead(0));
for (int x=0; x<3; x++) {
INC[x] = (RGB1[x] - RGB2[x]) / 256; }
for (int x=0; x<256; x++) {red = int(RGB1[0]);
  
green = int(RGB1[1]);
blue = int(RGB1[2]);
analogWrite (RedPin, red);
analogWrite (GreenPin, green);
analogWrite (BluePin, blue);
delay(100);
RGB1[0] -= INC[0];
RGB1[1] -= INC[1];
RGB1[2] -= INC[2];
}
for (int x=0; x<3; x++) {
RGB2[x] = random(556)-300;
RGB2[x] = constrain(RGB2[x], 0, 255);
delay(1000);
}
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'