mutfak

Mutfak Alarmı

Herşey eşimin yemeğin altını yakmasıyla başladı. Potansiyometre ile 1dk-120dk arası zaman ayarlaması yapabilen ve bir butona basarak alarmı aktif edecek bir proje. Artık yemeklerin altı yanmayacak.Projeyi yaparken size yardımcı olacak  devresi ve programını burada bulabilirsiniz.

Kullanılan Malzemeler  :Arduino Uno , 2 x Potansiyometre, Button ve Hoparlör.

 

zaman ayarlama

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2 );
#include <EEPROM.h>
int addr = 1;
#include <SimpleTimer.h>
int buton = 9;
int butondurumu = 0; // variable for reading the pushbutton status

// There must be one global SimpleTimer object.
// More SimpleTimer objects can be created and run,
// although there is little point in doing so.
SimpleTimer timer;
void(* resetFunc) (void) = 0;
void OnceOnlyTask() {
for (int z= 0 ; z < 10000 ; z = z+1 ){
for (int i = 0; i < 3000; i = i + 1){ tone(10, i,20); } tone(10, 3000,200); for (int j = 30000; j > 0; j = j - 1){
}

Serial.println("This timer only triggers once");
}
}

// print current arduino "uptime" on the serial port
void DigitalClockDisplay() {
lcd.clear();
lcd.setCursor(4,0);
int h,m,s;
s = millis() / 1000;
m = s / 60;
h = s / 3600;
s = s - m * 60;
m = m - h * 60;
Serial.print(h);
lcd.print(h);
printDigits(m);
printDigits(s);
Serial.println();
}

//
// utility function for digital clock display:
// prints preceding colon and leading 0
//
void printDigits(int digits) {
Serial.print(":");
lcd.print(":");

if(digits < 10){ Serial.print('0'); lcd.print('0');} lcd.print(digits); Serial.print(digits); } void setup() { Serial.begin(9600); lcd.begin(16, 2); pinMode(buton, INPUT); // this is where the "polling" occurs int oku = EEPROM.read(addr); unsigned long alarm =oku*60; alarm = alarm * 1000; timer.setTimeout(alarm, OnceOnlyTask); timer.setInterval(1000, DigitalClockDisplay); lcd.clear(); lcd.print(oku); lcd.print ("Dk.SONRA ALARM"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print (" AKTIF OLACAK"); delay(5000); } void loop() { timer.run(); butondurumu = digitalRead(buton); int a= analogRead(A0); int zaman = map(a ,0,1023,1,120); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(zaman); lcd.print (" DK.ALARM CAL"); Serial.println (zaman,DEC); if (butondurumu == HIGH) { EEPROM.write(addr,zaman ); for (int g=0; g>5;g++){
tone(10,2000,100);
delay(200);
tone(10,2000,100);
}
resetFunc(); //call reset
}

}

Gökhan Çayır’ın projesinin fotoğraflarını yüklemek bana nasip oldu . teşekkürler Mustafa bey

mutfak alarmi cayir

mutfak alarmi cayir1

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'