Nokia 5110 LCD ile Voltmetre Yapımı

Nokia 5110 bir zamanların unutulmaz telefonu. Bu arduino projemizde nokia 5510 LCD ekranının arduino ile kontrolü sağlama ve ekrana bilgi yazdırmayı göreceğiz.

Ölçmek istediğimiz değerleri Nokia 5110 LCD sine yazdırmak için yapmamız gereken sadece ekranı projemize bağlamak ve çıktıyı bu LCD ye yazdırmak.

Bu projemizde iki ayrı direnç ile ölçmek yerine basit olması için direk potansiyometre ile okunan değeri volta çevirerek ekrana gönderdik. Ama geliştirmeye açık bir projedir. Gerisi size kalmış 

Projemiz

5510lcd votmetre

Bağlantı şeması

 

Programımız


//www.arduinom.net tarafından yayınlanmıştır.

#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>

// pin 7 - Backlight
// pin 8 - Serial clock out (SCLK)
// pin 9 - Serial data out (DIN)
// pin 10 - Data/Command select (D/C)
// pin 11 - LCD chip select (CS/CE)
// pin 12 - LCD reset (RST)
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(8, 9, 10, 11, 12);
int dbl = 7;

const int pushButton = 2;
volatile int state = 0;

void setup()   {
Serial.begin(9600);

display.begin();
display.setContrast(50);
pinMode(pushButton, INPUT);
attachInterrupt(0,pushbutton,RISING);
pinMode(dbl, OUTPUT);  //
}

void loop()
{

int sensorValue = analogRead(A0);

float voltage= sensorValue * (5.0 / 1023.0);

display.clearDisplay();
display.setTextColor(WHITE, BLACK);
display.setTextSize(1);
display.println("   Arduinom   ");
display.println();
display.setTextColor(BLACK);
display.setTextSize(2);
display.println(sensorValue);
display.print(voltage);
display.println(" v.");
display.display();

delay(500);
}


void pushbutton()
{
state = !state;

if(state == 0)
{
digitalWrite(dbl, LOW);
}
else
{
digitalWrite(dbl, HIGH);
}
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'