Nokia 5510 LCD ile SONAR yapımı

Arduino kullanırken processing programı ile yaptığımız sonar projesini nokia 5510 lcd kullanarak yapabilirsiniz.Bildiğiniz gibi nokia 5510 LCD si grafik ekran olduğunuz için . Ultrasonik sensör ile etraftaki algılanan cisimler Nokia 5510 LCD sinde gösterilebilir.

Bu projemizde kullanılan malzemeler

1 adet Ultrasonic sensör,

1 adet servo motor,

1 adet nokia 5510 LCD ekranı

1 adet Herhangi bir arduino modeli .

Projemizde asıl önemli olan kesinlikle yazılımıdır , çünkü projede kullanılan malzemeler çok yüksek seviyede elektronik bilgisine ihtiyaç olmadan birleştirilebilir. Projemiz için bazı kütüphanelere ihtiyacınız vardır . Bunlardan ön önemlisi BU KÜTÜPHANEDİR.

Projemizin bağlantı şeması aşağıdaki gibidir.

sonar_baglanti55

Projemizin programında kullanılan bir adet grafik kütüphanesi vardır. Bu grafik kütüphanesi yazının altına iliştirilmiştir.


/*
*******************************************************************************************
** **
** _____ ______ _______ ________ ________ ___ __ ___ ___ **
** |\ _ \ _ \|\ ___ \ |\ __ \|\ __ \|\ \|\ \ |\ \ |\ \ **
** \ \ \\\__\ \ \ \ __/|\ \ \|\ \ \ \|\ \ \ \/ /|\ \ \ \ \ \ **
** \ \ \\|__| \ \ \ \_|/_\ \ _ _\ \ __ \ \ ___ \ \ \ \ \ \ **
** \ \ \ \ \ \ \ \_|\ \ \ \\ \\ \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \____\ \ \ **
** \ \__\ \ \__\ \_______\ \__\\ _\\ \__\ \__\ \__\\ \__\ \_______\ \__\ **
** \|__| \|__|\|_______|\|__|\|__|\|__|\|__|\|__| \|__|\|_______|\|__| **
** **
** **
** **
** _____ ______ ________ ___ ___ _____ ______ ___ ___ ________ **
** |\ _ \ _ \|\ __ \ |\ \ / /|\ _ \ _ \|\ \|\ \|\ ___ \ **
** \ \ \\\__\ \ \ \ \|\ \ \ \ \/ / | \ \\\__\ \ \ \ \\\ \ \ \\ \ \ **
** \ \ \\|__| \ \ \ __ \ \ \ / / \ \ \\|__| \ \ \ \\\ \ \ \\ \ \ **
** \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \/ / / \ \ \ \ \ \ \ \\\ \ \ \\ \ \ **
** \ \__\ \ \__\ \__\ \__\__/ / / \ \__\ \ \__\ \_______\ \__\\ \__\ **
** \|__| \|__|\|__|\|__|\___/ / \|__| \|__|\|_______|\|__| \|__| **
** \|___|/ **
** **
** **
** https://www.youtube.com/user/MerakliMaymunn **
** **
** SONAR - ÇAĞAN ÇELİK TARAFINDAN TASARLANIP & PROGRAMLANMIŞTIR. **
** KAYNAK GÖSTERMEK ŞARTIYLA ÖZGÜRCE PAYLAŞABİLİR, **
** TİCARİ VEYA BİREYSEL PROJELERİNİZDE KULLANABİLİRSİNİZ... **
** Bu taslakta; **
** Henning Karlsen tarafından yazılan 5110 LCD grafik kütüphanesinden, **
** http://henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=47 **
** Arduino IDE ile birlikte gelen Servo motor kütüphanesinden (Servo.h), **
** **
** Jaidyn Edwards tarafından yazılan HC-SR04 Ultrasonik sensör örnek kodundan **
** http://youtu.be/PG2VhpkPqoA **
** faydalanılmıştır... **
** **
** İşinize yaradıysa bir gün karşılaştığımızda bir biranızı içerim. 😉 **
** **
*******************************************************************************************
*/

// ÖNEMLİ NOT: Bu projede Arduino Pro Mini modeli kullanılmıştır. Pro Mini modeli Uno'dan
// farklı olsa da Uno sahibi olan kullanıcıların bu projeyi yapmalarının önünde hiçbir
// engel yoktur. En nihayetinde iki model de aynı mikro kontrolcüyü barındırmaktadır.
// Pro Mini'den farklı olarak Uno'da 3.3 ve 5v çıkışları vardır. O sebeple
// Pro Mini'de bileşenlere güç vermek için zorunlu olarak dijital çıkışlardan faydalanılmıştır.
// Uno kullanıcıları bunları 3.3 veya 5v ile değiştirebilirler.
#include <LCD5110_Graph.h> //5110 LCD kütüphanesini taslağımıza dahil ediyoruz.
#include <Servo.h> //Servo kütüphanesini taslağımıza dahil ediyoruz.
Servo myservo; //Servo motoru kontrol etmek için "myservo" adında bir obje yaratıyoruz.
int poz = 0; //Poziyon bilgisini saklamak için "poz" adında bir değişken tanımlıyoruz.
LCD5110 myGLCD(8,9,10,11,12); //5110 ekranın hangi pinlere bağlı olduğunu belirtiyoruz.
extern uint8_t TinyFont[]; //5110 kütüphanesindeki TintFont (Minik Font)u kullanmamız için onu tanıtıyoruz.
extern uint8_t snr[]; //Açılıştaki Sonar resmini tanıtıyoruz.

void setup() {
Serial.begin(9600);
myGLCD.InitLCD(); // LCD ekranı başlatıyoruz.
pinMode(5, OUTPUT); //Arduino Pro Mini'de 3.3v ya da 5v güç çıkışı bulunmadığı ...
//için standart giriş çıkış pinlerini bu amaçla kullanıyoruz.
//Burada 5 numaralı pini çıkış olarak ayarlıyoruz. Bu pin 5110 LCD'ye...
//güç vermek için kullanılacak.
pinMode(7, OUTPUT); //5110 LCD'nin arkaplan ışığını yakmak için güç aldığımız dijital pin. Çıkış olarak ayarlıyoruz.
pinMode(2, OUTPUT); // Ultrasonik ses dalgasını gönderme komutunu bu pinle yapacağız.
pinMode(6, INPUT); // Geri gelen ses dalgalarını bu pinden algılayacağız.
pinMode(4, OUTPUT); //Ultrasonik sensörün Vcc pinini Arduino'nun 4. pinine bağladık.
digitalWrite(4, HIGH); //Ultrasonik sensöre güç veriyoruz.
digitalWrite(5,HIGH);//5110'a güç veriyoruz.
digitalWrite(7,HIGH);//5110 arkaplan ışığına güç veriyoruz.
myservo.attach(3); //Servo motorumuzun 3. pine bağlı olduğunu bildiriyoruz.

// AÇILIŞ ANİMASYONU
myGLCD.drawBitmap(0,0,snr,84,48); //Sonar resmini gösteriyoruz.
myGLCD.update(); //Resmin gözükebilmesi için ekranı güncelliyoruz.
delay(3000); //3 saniye bekledikten sonra
myGLCD.clrScr(); //Ekranı temizliyoruz...
}

void loop() {

int sure, mesafe; //Ultrasonik sensörle kullanmak üzere 2 adet değişken tanımladık.
int koordinat;

for(poz = -50; poz <= 103; poz += 1) {

//Yukarıda tüm olayın belkemiğini oluşturan döngümüzü görüyorsunuz.
//For döngüsü ile Arduino'nun -50'den 103'e kadar teker teker saymasını ve 103'e ulaştıktan
//sonra tekrar başa dönmesini ve tekrar saymasını söylüyoruz. For döngüsü içine yazdığımız
//switch kodu ile her sayıda ayrı bir eylem yaptırıyoruz. Bu eylemler hem
//ekranın solundan sağına giden çizgi, hem servo motorun hareketi, hem de ultrasonik
//sensörden alınan verilerin incelenerek ekrana yansıtılmasıdır.

digitalWrite(2,HIGH); // Ultrasonik sensörün bir dalga yollayan hoparlörüne güç vererek ultrasonik bir ses dalgası göndermesini sağlıyoruz.
delayMicroseconds(1000); // Çok kısa bir süre veriyoruz bu dalganın gitmesi için.
digitalWrite(2, LOW); // Sonra pine giden gücü keserek bu dalgayı göndermeyi durduruyoruz.
sure = pulseIn(6,HIGH); // Sonra PulseIn komutuyla yakındaki objelere çarpıp Echo pinine ulaşan dalgaları tesbit edip "süre" değişkenimize yazdırıyoruz.
Serial.println(sure);

//Önlem
//Aşağıdaki önlem sensörün maks. menzili olan 4 metreden uzak alanlara doğru tutulması
// durumunda sensörden gelen yanlış bilgiyi düzeltmek içindir.
if (sure <= 0) {
mesafe=400;
}
else {
mesafe = (sure/2) / 29.1; // Gerçek mesafeyi bulabilmek için geçen sureyi 2'ye ve ardından ses hızına bölmeliyiz.
}
//Önlem bitti.

switch (poz) {
case -50:
myservo.write(166);
myGLCD.clrLine(83,46,60,46);
myGLCD.drawLine(0,46,25,46);
break;
case -49:
myGLCD.clrLine(0,46,25,46);
myGLCD.drawLine(0,45,25,46);
break;
case -48:
myGLCD.clrLine(0,45,25,46);
myGLCD.drawLine(0,44,25,46);
break;
case -47:
myGLCD.clrLine(0,44,25,46);
myGLCD.drawLine(0,43,25,46);
break;
case -46:
myGLCD.clrLine(0,43,25,46);
myGLCD.drawLine(0,42,25,46);
break;
case -45:
myGLCD.clrLine(0,42,25,46);
myGLCD.drawLine(0,41,25,46);
break;
case -44:
myGLCD.clrLine(0,41,25,46);
myGLCD.drawLine(0,40,25,46);
break;
case -43:
myGLCD.clrLine(0,40,25,46);
myGLCD.drawLine(0,39,25,46);
break;
case -42:
myGLCD.clrLine(0,39,25,46);
myGLCD.drawLine(0,38,25,46);
break;
case -41:
myGLCD.clrLine(0,38,25,46);
myGLCD.drawLine(0,37,25,46);
break;
case -40:
myGLCD.clrLine(0,37,25,46);
myGLCD.drawLine(0,36,25,46);
break;
case -39:
myGLCD.clrLine(0,36,25,46);
myGLCD.drawLine(0,35,25,46);
break;
case -38:
myGLCD.clrLine(0,35,25,46);
myGLCD.drawLine(0,34,25,46);
break;
case -37:
myGLCD.clrLine(0,34,25,46);
myGLCD.drawLine(0,33,25,46);
break;
case -36:
myGLCD.clrLine(0,33,25,46);
myGLCD.drawLine(0,32,25,46);
break;
case -35:
myGLCD.clrLine(0,32,25,46);
myGLCD.drawLine(0,31,25,46);
break;
case -34:
myGLCD.clrLine(0,31,25,46);
myGLCD.drawLine(0,30,25,46);
break;
case -33:
myGLCD.clrLine(0,30,25,46);
myGLCD.drawLine(0,29,25,46);
break;
case -32:
myGLCD.clrLine(0,29,25,46);
myGLCD.drawLine(0,28,25,46);
break;
case -31:
myGLCD.clrLine(0,28,25,46);
myGLCD.drawLine(0,27,25,45);
break;
case -30:
myGLCD.clrLine(0,27,25,45);
myGLCD.drawLine(0,26,25,45);
break;
case -29:
myGLCD.clrLine(0,26,25,45);
myGLCD.drawLine(0,25,25,45);
break;
case -28:
myGLCD.clrLine(0,25,25,45);
myGLCD.drawLine(0,24,26,45);
break;
case -27:
myGLCD.clrLine(0,24,26,45);
myGLCD.drawLine(0,23,26,44);
break;
case -26:
myGLCD.clrLine(0,23,26,44);
myGLCD.drawLine(0,22,26,44);
break;
case -25:
myGLCD.clrLine(0,22,26,44);
myGLCD.drawLine(0,21,26,44);
break;
case -24:
myGLCD.clrLine(0,21,26,44);
myGLCD.drawLine(0,20,26,44);
break;
case -23:
myGLCD.clrLine(0,20,26,44);
myGLCD.drawLine(0,19,26,43);
break;
case -22:
myGLCD.clrLine(0,19,26,43);
myGLCD.drawLine(0,18,26,43);
break;
case -21:
myGLCD.clrLine(0,18,26,43);
myGLCD.drawLine(1,17,27,43);
break;
case -20:
myGLCD.clrLine(1,17,27,43);
myGLCD.drawLine(2,16,27,43);
koordinat = map(mesafe,2,400,46,17); //HC-SR04'ün datasheet'inde minimum 2cm, maksimum 4m mesafesi olduğu yazıyor. Biz de maksimum ve minimumuzu ona göre ayarlıyoruz.
koordinat= constrain(koordinat, 17,46); // Sensörde olası bir hataya karşı raporlanan değerleri sınırlandırıyoruz.
myGLCD.setPixel(0,koordinat);

break;
case -19:
myGLCD.clrLine(2,16,27,43);
myGLCD.drawLine(3,15,28,42);
koordinat = map(mesafe,2,400,46,16);
koordinat= constrain(koordinat, 16,46);
myGLCD.setPixel(1,koordinat);
myservo.write(164);
break;
case -18:
myGLCD.clrLine(3,15,28,42);
myGLCD.drawLine(4,15,28,42);

break;
case -17:
myGLCD.clrLine(4,15,28,42);
myGLCD.drawLine(5,14,28,42);
koordinat = map(mesafe,2,400,46,16);
koordinat= constrain(koordinat, 16,46);
myGLCD.setPixel(2,koordinat);
myservo.write(162);
break;
case -16:
myGLCD.clrLine(5,14,28,42);
myGLCD.drawLine(6,13,28,42);
koordinat = map(mesafe,2,400,46,15);
koordinat= constrain(koordinat, 15,46);
myGLCD.setPixel(3,koordinat);
myservo.write(160);
break;
case -15:
myGLCD.clrLine(6,13,28,42);
myGLCD.drawLine(7,13,28,42);

break;
case -14:
myGLCD.clrLine(7,13,28,42);
myGLCD.drawLine(8,12,28,42);
koordinat = map(mesafe,2,400,45,15);
koordinat= constrain(koordinat, 15,45);
myGLCD.setPixel(4,koordinat);
myservo.write(158);
break;
case -13:
myGLCD.clrLine(8,12,28,42);
myGLCD.drawLine(9,12,28,43);
koordinat = map(mesafe,2,400,45,14);
koordinat= constrain(koordinat, 14,45);
myGLCD.setPixel(5,koordinat);
myservo.write(156);
break;
case -12:
myGLCD.clrLine(9,12,28,43);
myGLCD.drawLine(10,11,28,42);

break;
case -11:
myGLCD.clrLine(10,11,28,42);
myGLCD.drawLine(11,11,28,42);
koordinat = map(mesafe,2,400,45,14);
koordinat= constrain(koordinat, 14,45);
myGLCD.setPixel(6,koordinat);
myservo.write(154);
break;
case -10:
myGLCD.clrLine(11,11,28,42);
myGLCD.drawLine(12,11,29,42);
koordinat = map(mesafe,2,400,45,13);
koordinat= constrain(koordinat, 13,45);
myGLCD.setPixel(7,koordinat);
myservo.write(152);
break;
case -9:
myGLCD.clrLine(12,11,29,42);
myGLCD.drawLine(13,10,30,41);

break;
case -8:
myGLCD.clrLine(13,10,30,41);
myGLCD.drawLine(14,10,30,41);
koordinat = map(mesafe,2,400,44,13);
koordinat= constrain(koordinat, 13,44);
myGLCD.setPixel(8,koordinat);
myservo.write(150);
break;
case -7:
myGLCD.clrLine(14,10,30,41);
myGLCD.drawLine(15,10,30,41);
koordinat = map(mesafe,2,400,44,12);
koordinat= constrain(koordinat, 12,44);
myGLCD.setPixel(9,koordinat);
myservo.write(148);
break;
case -6:
myGLCD.clrLine(15,10,30,41);
myGLCD.drawLine(16,9,31,40);

break;
case -5:
myGLCD.clrLine(16,9,31,40);
myGLCD.drawLine(17,9,31,40);
koordinat = map(mesafe,2,400,44,12);
koordinat= constrain(koordinat, 12,44);
myGLCD.setPixel(10,koordinat);
myservo.write(146);
break;
case -4:
myGLCD.clrLine(17,9,31,40);
myGLCD.drawLine(18,9,31,40);
koordinat = map(mesafe,2,400,44,11);
koordinat= constrain(koordinat, 11,44);
myGLCD.setPixel(11,koordinat);
myservo.write(144);
break;
case -3:
myGLCD.clrLine(18,9,31,40);
myGLCD.drawLine(19,9,32,40);

break;
case -2:
myGLCD.clrLine(19,9,32,40);
myGLCD.drawLine(20,9,32,40);
koordinat = map(mesafe,2,400,43,11);
koordinat= constrain(koordinat, 11,43);
myGLCD.setPixel(12,koordinat);
myservo.write(142);
break;
case -1:
myGLCD.clrLine(20,9,32,40);
myGLCD.drawLine(21,8,32,40);
koordinat = map(mesafe,2,400,43,11);
koordinat= constrain(koordinat, 11,43);
myGLCD.setPixel(13,koordinat);
myservo.write(140);
break;
case 0:
myGLCD.clrLine(21,8,32,40);
myGLCD.drawLine(22,8,33,39);

break;
case 1:
myGLCD.clrLine(22,8,33,39);
myGLCD.drawLine(23,8,33,39);
koordinat = map(mesafe,2,400,43,10);
koordinat= constrain(koordinat, 10,43);
myGLCD.setPixel(14,koordinat);
myservo.write(138);
break;
case 2:
myGLCD.clrLine(23,8,33,39);
myGLCD.drawLine(24,8,34,39);
koordinat = map(mesafe,2,400,43,10);
koordinat= constrain(koordinat, 10,43);
myGLCD.setPixel(15,koordinat);
myservo.write(136);
break;
case 3:
myGLCD.clrLine(24,8,34,39);
myGLCD.drawLine(25,8,34,39);

break;
case 4:
myGLCD.clrLine(25,8,34,39);
myGLCD.drawLine(26,8,34,38);
koordinat = map(mesafe,2,400,42,10);
koordinat= constrain(koordinat, 10,42);
myGLCD.setPixel(16,koordinat);
myservo.write(134);
break;
case 5:
myGLCD.clrLine(26,8,34,38);
myGLCD.drawLine(27,7,35,38);
koordinat = map(mesafe,2,400,42,10);
koordinat= constrain(koordinat, 10,42);
myGLCD.setPixel(17,koordinat);
myservo.write(132);
break;
case 6:
myGLCD.clrLine(27,7,35,38);
myGLCD.drawLine(28,7,35,37);

break;
case 7:
myGLCD.clrLine(28,7,35,37);
myGLCD.drawLine(29,7,36,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,42,9);
koordinat= constrain(koordinat, 9,42);
myGLCD.setPixel(18,koordinat);
myservo.write(130);
break;
case 8:
myGLCD.clrLine(29,7,36,37);
myGLCD.drawLine(30,7,36,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,42,9);
koordinat= constrain(koordinat, 9,42);
myGLCD.setPixel(19,koordinat);
myservo.write(128);
break;
case 9:
myGLCD.clrLine(30,7,36,37);
myGLCD.drawLine(31,7,37,37);

break;
case 10:
myGLCD.clrLine(31,7,37,37);
myGLCD.drawLine(32,6,37,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,41,9);
koordinat= constrain(koordinat, 9,41);
myGLCD.setPixel(20,koordinat);
myservo.write(126);
break;
case 11:
myGLCD.clrLine(32,6,37,37);
myGLCD.drawLine(33,6,37,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,41,9);
koordinat= constrain(koordinat, 9,41);
myGLCD.setPixel(21,koordinat);
myservo.write(124);
break;
case 12:
myGLCD.clrLine(33,6,37,37);
myGLCD.drawLine(34,6,37,37);

break;
case 13:
myGLCD.clrLine(34,6,37,37);
myGLCD.drawLine(35,6,38,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,41,9);
koordinat= constrain(koordinat, 9,41);
myGLCD.setPixel(22,koordinat);
myservo.write(122);
break;
case 14:
myGLCD.clrLine(35,6,38,37);
myGLCD.drawLine(36,6,38,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,41,8);
koordinat= constrain(koordinat, 8,41);
myGLCD.setPixel(23,koordinat);
myservo.write(120);
break;
case 15:
myGLCD.clrLine(36,6,38,37);
myGLCD.drawLine(37,6,38,37);

break;
case 16:
myGLCD.clrLine(37,6,38,37);
myGLCD.drawLine(38,6,39,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,40,8);
koordinat= constrain(koordinat,8,40);
myGLCD.setPixel(24,koordinat);
myservo.write(118);
break;
case 17:
myGLCD.clrLine(38,6,39,37);
myGLCD.drawLine(39,6,39,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,40,8);
koordinat= constrain(koordinat, 8,40);
myGLCD.setPixel(25,koordinat);
myservo.write(116);
break;
case 18:
myGLCD.clrLine(39,6,39,37);
myGLCD.drawLine(40,6,39,37);

break;
case 19:
myGLCD.clrLine(40,6,39,37);
myGLCD.drawLine(41,6,40,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,40,8);
koordinat= constrain(koordinat, 8,40);
myGLCD.setPixel(26,koordinat);
myservo.write(114);
break;
case 20:
myGLCD.clrLine(41,6,40,37);
myGLCD.drawLine(42,6,40,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,40,8);
koordinat= constrain(koordinat, 8,40);
myGLCD.setPixel(27,koordinat);
myservo.write(112);
break;
case 21:
myGLCD.clrLine(42,6,40,37);
myGLCD.drawLine(43,6,40,37);
break;
case 22:
myGLCD.clrLine(43,6,40,37);
myGLCD.drawLine(44,6,41,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,39,8);
koordinat= constrain(koordinat, 8,39);
myGLCD.setPixel(28,koordinat);
myservo.write(110);
break;
case 23:
myGLCD.clrLine(44,6,41,37);
myGLCD.drawLine(45,6,41,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,39,7);
koordinat= constrain(koordinat, 7,39);
myGLCD.setPixel(29,koordinat);
myservo.write(108);
break;
case 24:
myGLCD.clrLine(45,6,41,37);
myGLCD.drawLine(46,6,41,37);

break;
case 25:
myGLCD.clrLine(46,6,41,37);
myGLCD.drawLine(47,6,42,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,39,7);
koordinat= constrain(koordinat, 7,39);
myGLCD.setPixel(30,koordinat);
myservo.write(106);
break;
case 26:
myGLCD.clrLine(47,6,42,37);
myGLCD.drawLine(48,7,42,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,39,7);
koordinat= constrain(koordinat, 7,39);
myGLCD.setPixel(31,koordinat);
myservo.write(104);
break;
case 27:
myGLCD.clrLine(48,7,42,37);
myGLCD.drawLine(49,7,42,37);
break;
case 28:
myGLCD.clrLine(49,7,42,37);
myGLCD.drawLine(50,7,43,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,38,7);
koordinat= constrain(koordinat,7,38);
myGLCD.setPixel(32,koordinat);
myservo.write(102);
break;
case 29:
myGLCD.clrLine(50,7,43,37);
myGLCD.drawLine(51,7,44,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,38,7);
koordinat= constrain(koordinat,7,38);
myGLCD.setPixel(33,koordinat);
myservo.write(100);
break;
case 30:
myGLCD.clrLine(51,7,44,37);
myGLCD.drawLine(52,7,44,37);

break;
case 31:
myGLCD.clrLine(52,7,44,37);
myGLCD.drawLine(53,8,45,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,38,6);
koordinat= constrain(koordinat, 6,38);
myGLCD.setPixel(34,koordinat);
myservo.write(98);
break;
case 32:
myGLCD.clrLine(53,8,45,37);
myGLCD.drawLine(54,8,46,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,38,6);
koordinat= constrain(koordinat, 6,38);
myGLCD.setPixel(35,koordinat);
myservo.write(96);
break;
case 33:
myGLCD.clrLine(54,8,46,37);
myGLCD.drawLine(55,8,46,37);

break;
case 34:
myGLCD.clrLine(55,8,46,37);
myGLCD.drawLine(56,8,47,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,37,6);
koordinat= constrain(koordinat, 6,37);
myGLCD.setPixel(36,koordinat);
myservo.write(94);
break;
case 35:
myGLCD.clrLine(56,8,47,37);
myGLCD.drawLine(57,8,47,37);
koordinat = map(mesafe,2,400,37,6);
koordinat= constrain(koordinat, 6,37);
myGLCD.setPixel(37,koordinat);
myservo.write(92);
break;
case 36:
myGLCD.clrLine(57,8,47,37);
myGLCD.drawLine(58,8,47,37);

break;
case 37:
myGLCD.clrLine(58,8,47,37);
myGLCD.drawLine(59,9,47,38);
koordinat = map(mesafe,2,400,37,6);
koordinat= constrain(koordinat, 6,37);
myGLCD.setPixel(38,koordinat);
myservo.write(90);
break;
case 38:
myGLCD.clrLine(59,9,47,38);
myGLCD.drawLine(60,9,48,38);
koordinat = map(mesafe,2,400,37,6);
koordinat= constrain(koordinat, 6,37);
myGLCD.setPixel(39,koordinat);
myservo.write(88);
break;
case 39:
myGLCD.clrLine(60,9,48,38);
myGLCD.drawLine(61,9,48,38);
break;
case 40:
myGLCD.clrLine(61,9,48,38);
myGLCD.drawLine(62,9,49,38);
koordinat = map(mesafe,2,400,37,6);
koordinat= constrain(koordinat, 6,37);
myGLCD.setPixel(40,koordinat);
myservo.write(86);
break;
case 41:
myGLCD.clrLine(62,9,49,38);
myGLCD.drawLine(63,9,49,38);
koordinat = map(mesafe,2,400,37,6);
koordinat= constrain(koordinat, 6,37);
myGLCD.setPixel(41,koordinat);
myservo.write(84);
break;
case 42:
myGLCD.clrLine(63,9,49,38);
myGLCD.drawLine(64,10,50,39);

break;
case 43:
myGLCD.clrLine(64,10,50,39);
myGLCD.drawLine(65,10,51,39);
koordinat = map(mesafe,2,400,37,6);
koordinat= constrain(koordinat, 6,37);
myGLCD.setPixel(42,koordinat);
myservo.write(82);
break;
case 44:
myGLCD.clrLine(65,10,51,39);
myGLCD.drawLine(66,10,52,39);
koordinat = map(mesafe,2,400,37,6);
koordinat= constrain(koordinat, 6,37);
myGLCD.setPixel(43,koordinat);
myservo.write(80);
break;
case 45:
myGLCD.clrLine(66,10,52,39);
myGLCD.drawLine(67,10,52,39);
break;
case 46:
myGLCD.clrLine(67,10,52,39);
myGLCD.drawLine(68,11,52,40);
koordinat = map(mesafe,2,400,37,6);
koordinat= constrain(koordinat, 6,37);
myGLCD.setPixel(44,koordinat);
myservo.write(78);
break;
case 47:
myGLCD.clrLine(68,11,52,40);
myGLCD.drawLine(69,11,53,40);
koordinat = map(mesafe,2,400,37,6);
koordinat= constrain(koordinat, 6,37);
myGLCD.setPixel(45,koordinat);
myservo.write(76);
break;
case 48:
myGLCD.clrLine(69,11,53,40);
myGLCD.drawLine(70,11,53,41);

break;
case 49:
myGLCD.clrLine(70,11,53,41);
myGLCD.drawLine(71,12,53,41);
koordinat = map(mesafe,2,400,37,6);
koordinat= constrain(koordinat, 6,37);
myGLCD.setPixel(46,koordinat);
myservo.write(74);
break;
case 50:
myGLCD.clrLine(71,12,53,41);
myGLCD.drawLine(72,12,53,41);
koordinat = map(mesafe,2,400,37,6);
koordinat= constrain(koordinat,6,37);
myGLCD.setPixel(47,koordinat);
myservo.write(72);
break;
case 51:
myGLCD.clrLine(72,12,53,41);
myGLCD.drawLine(73,13,54,41);

break;
case 52:
myGLCD.clrLine(73,13,54,41);
myGLCD.drawLine(74,13,54,41);
koordinat = map(mesafe,2,400,38,6);
koordinat= constrain(koordinat, 6,38);
myGLCD.setPixel(48,koordinat);
myservo.write(70);
break;
case 53:
myGLCD.clrLine(74,13,54,41);
myGLCD.drawLine(75,14,54,41);
koordinat = map(mesafe,2,400,38,6);
koordinat= constrain(koordinat,6,38);
myGLCD.setPixel(49,koordinat);
myservo.write(68);
break;
case 54:
myGLCD.clrLine(75,14,54,41);
myGLCD.drawLine(76,14,54,41);

break;
case 55:
myGLCD.clrLine(76,14,54,41);
myGLCD.drawLine(77,15,55,41);
koordinat = map(mesafe,2,400,38,7);
koordinat= constrain(koordinat, 7,38);
myGLCD.setPixel(50,koordinat);
myservo.write(66);
break;
case 56:
myGLCD.clrLine(77,15,55,41);
myGLCD.drawLine(78,15,55,42);
koordinat = map(mesafe,2,400,38,7);
koordinat= constrain(koordinat, 7,38);
myGLCD.setPixel(51,koordinat);
myservo.write(64);
break;
case 57:
myGLCD.clrLine(78,15,55,42);
myGLCD.drawLine(79,16,55,42);

break;
case 58:
myGLCD.clrLine(79,16,55,42);
myGLCD.drawLine(80,16,55,42);
koordinat = map(mesafe,2,400,39,7);
koordinat= constrain(koordinat,7,39);
myGLCD.setPixel(52,koordinat);
myservo.write(62);
break;
case 59:
myGLCD.clrLine(80,16,55,42);
myGLCD.drawLine(81,16,56,42);
koordinat = map(mesafe,2,400,39,7);
koordinat= constrain(koordinat,7,39);
myGLCD.setPixel(53,koordinat);
myservo.write(60);
break;
case 60:
myGLCD.clrLine(81,16,56,42);
myGLCD.drawLine(82,17,56,42);

break;
case 61:
myGLCD.clrLine(82,17,56,42);
myGLCD.drawLine(83,18,56,42);
koordinat = map(mesafe,2,400,39,7);
koordinat= constrain(koordinat,7,39);
myGLCD.setPixel(54,koordinat);
myservo.write(58);
break;
case 62:
myGLCD.clrLine(83,18,56,42);
myGLCD.drawLine(83,19,56,43);
koordinat = map(mesafe,2,400,39,8);
koordinat= constrain(koordinat, 8,39);
myGLCD.setPixel(55,koordinat);
myservo.write(56);
break;
case 63:
myGLCD.clrLine(83,19,56,43);
myGLCD.drawLine(83,20,56,43);
break;
case 64:
myGLCD.clrLine(83,20,56,43);
myGLCD.drawLine(83,21,56,43);
koordinat = map(mesafe,2,400,40,8);
koordinat= constrain(koordinat, 8,40);
myGLCD.setPixel(56,koordinat);
myservo.write(54);
break;
case 65:
myGLCD.clrLine(83,21,56,43);
myGLCD.drawLine(83,22,57,43);
koordinat = map(mesafe,2,400,40,8);
koordinat= constrain(koordinat, 8,40);
myGLCD.setPixel(57,koordinat);
myservo.write(52);
break;
case 66:
myGLCD.clrLine(83,22,57,43);
myGLCD.drawLine(83,23,57,43);

break;
case 67:
myGLCD.clrLine(83,23,57,43);
myGLCD.drawLine(83,24,57,43);
koordinat = map(mesafe,2,400,40,8);
koordinat= constrain(koordinat, 8,40);
myGLCD.setPixel(58,koordinat);
myservo.write(50);
break;
case 68:
myGLCD.clrLine(83,24,57,43);
myGLCD.drawLine(83,25,57,43);
koordinat = map(mesafe,2,400,40,8);
koordinat= constrain(koordinat, 8,40);
myGLCD.setPixel(59,koordinat);
myservo.write(48);
break;
case 69:
myGLCD.clrLine(83,25,57,43);
myGLCD.drawLine(83,26,57,43);
break;
case 70:
myGLCD.clrLine(83,26,57,43);
myGLCD.drawLine(83,27,57,43);
koordinat = map(mesafe,2,400,41,8);
koordinat= constrain(koordinat, 8,41);
myGLCD.setPixel(60,koordinat);
myservo.write(46);
break;
case 71:
myGLCD.clrLine(83,27,57,43);
myGLCD.drawLine(83,28,58,44);
koordinat = map(mesafe,2,400,41,9);
koordinat= constrain(koordinat,9,41);
myGLCD.setPixel(61,koordinat);
myservo.write(44);
break;
case 72:
myGLCD.clrLine(83,28,58,44);
myGLCD.drawLine(83,29,58,44);

break;
case 73:
myGLCD.clrLine(83,29,58,44);
myGLCD.drawLine(83,30,58,44);
koordinat = map(mesafe,2,400,41,9);
koordinat= constrain(koordinat,9,41);
myGLCD.setPixel(62,koordinat);
myservo.write(42);
break;
case 74:
myGLCD.clrLine(83,30,58,44);
myGLCD.drawLine(83,31,59,45);
koordinat = map(mesafe,2,400,41,9);
koordinat= constrain(koordinat, 9,41);
myGLCD.setPixel(63,koordinat);
myservo.write(40);
break;
case 75:
myGLCD.clrLine(83,31,59,45);
myGLCD.drawLine(83,32,59,45);

break;
case 76:
myGLCD.clrLine(83,32,59,45);
myGLCD.drawLine(83,33,59,45);
koordinat = map(mesafe,2,400,42,9);
koordinat= constrain(koordinat, 9,42);
myGLCD.setPixel(64,koordinat);
myservo.write(38);
break;
case 77:
myGLCD.clrLine(83,33,59,45);
myGLCD.drawLine(83,34,59,45);
koordinat = map(mesafe,2,100,42,9);
koordinat= constrain(koordinat, 9,42);
myGLCD.setPixel(65,koordinat);
myservo.write(36);
break;
case 78:
myGLCD.clrLine(83,34,59,45);
myGLCD.drawLine(83,35,59,45);

break;
case 79:
myGLCD.clrLine(83,35,59,45);
myGLCD.drawLine(83,36,59,46);
koordinat = map(mesafe,2,400,42,10);
koordinat= constrain(koordinat, 10,42);
myGLCD.setPixel(66,koordinat);
myservo.write(34);
break;
case 80:
myGLCD.clrLine(83,36,59,46);
myGLCD.drawLine(83,37,59,46);
koordinat = map(mesafe,2,400,42,10);
koordinat= constrain(koordinat, 10,42);
myGLCD.setPixel(67,koordinat);
myservo.write(32);
break;
case 81:
myGLCD.clrLine(83,37,59,46);
myGLCD.drawLine(83,38,59,46);

break;
case 82:
myGLCD.clrLine(83,38,59,46);
myGLCD.drawLine(83,39,59,46);
koordinat = map(mesafe,2,400,43,10);
koordinat= constrain(koordinat, 10,43);
myGLCD.setPixel(68,koordinat);
myservo.write(30);
break;
case 83:
myGLCD.clrLine(83,39,59,46);
myGLCD.drawLine(83,40,60,46);
koordinat = map(mesafe,2,400,43,10);
koordinat= constrain(koordinat, 10,43);
myGLCD.setPixel(69,koordinat);
myservo.write(28);
break;
case 84:
myGLCD.clrLine(83,40,60,46);
myGLCD.drawLine(83,41,60,46);

break;
case 85:
myGLCD.clrLine(83,41,60,46);
myGLCD.drawLine(83,42,60,46);
koordinat = map(mesafe,2,400,43,11);
koordinat= constrain(koordinat, 11,43);
myGLCD.setPixel(70,koordinat);
myservo.write(26);
break;
case 86:
myGLCD.clrLine(83,42,60,46);
myGLCD.drawLine(83,43,60,46);
koordinat = map(mesafe,2,400,43,11);
koordinat= constrain(koordinat, 11,43);
myGLCD.setPixel(71,koordinat);
myservo.write(24);
break;
case 87:
myGLCD.clrLine(83,43,60,46);
myGLCD.drawLine(83,44,60,46);

break;
case 88:
myGLCD.clrLine(83,44,60,46);
myGLCD.drawLine(83,45,60,46);
koordinat = map(mesafe,2,400,44,11);
koordinat= constrain(koordinat, 11,44);
myGLCD.setPixel(72,koordinat);
myservo.write(22);
break;
case 89:
myGLCD.clrLine(83,45,60,46);
myGLCD.drawLine(83,46,60,46);
koordinat = map(mesafe,2,400,44,12);
koordinat= constrain(koordinat, 12,44);
myGLCD.setPixel(73,koordinat);
myservo.write(20);
break;
case 90:
myGLCD.clrLine(83,46,60,46);

break;
case 91:
koordinat = map(mesafe,2,400,44,12);
koordinat= constrain(koordinat, 12,44);
myGLCD.setPixel(74,koordinat);
myservo.write(18);
break;
case 92:
koordinat = map(mesafe,2,400,44,13);
koordinat= constrain(koordinat, 13,44);
myGLCD.setPixel(75,koordinat);
myservo.write(16);
break;
case 93:

break;
case 94:
koordinat = map(mesafe,2,400,45,13);
koordinat= constrain(koordinat, 13,45);
myGLCD.setPixel(76,koordinat);
myservo.write(14);
break;
case 95:
koordinat = map(mesafe,2,400,45,14);
koordinat= constrain(koordinat, 14,45);
myGLCD.setPixel(77,koordinat);
myservo.write(12);
break;
case 96:

break;
case 97:
koordinat = map(mesafe,2,400,45,14);
koordinat= constrain(koordinat, 14,45);
myGLCD.setPixel(78,koordinat);
myservo.write(10);
break;
case 98:
koordinat = map(mesafe,2,400,45,15);
koordinat= constrain(koordinat, 15,42);
myGLCD.setPixel(79,koordinat);
myservo.write(8);
break;
case 99:

break;
case 100:
koordinat = map(mesafe,2,400,46,15);
koordinat= constrain(koordinat,15,46);
myGLCD.setPixel(80,koordinat);
myservo.write(6);
break;
case 101:
koordinat = map(mesafe,5,400,46,16);
koordinat= constrain(koordinat, 16,46);
myGLCD.setPixel(81,koordinat);
myservo.write(4);
break;
case 102:

break;
case 103:
koordinat = map(mesafe,2,400,46,16);
koordinat= constrain(koordinat,16,46);
myGLCD.setPixel(82,koordinat);
myservo.write(2);
break;

case 104:
koordinat = map(mesafe,2,400,46,17);
koordinat= constrain(koordinat,17,46);
myGLCD.setPixel(83,koordinat);
myservo.write(0);
break;

}
//ALT BAR
myGLCD.setPixel(27,46);
myGLCD.setPixel(28,45);
myGLCD.setPixel(29,44);
myGLCD.setPixel(30,43);
myGLCD.setPixel(31,42);
myGLCD.setPixel(32,42);
myGLCD.setPixel(33,41);
myGLCD.setPixel(34,41);
myGLCD.setPixel(35,40);
myGLCD.setPixel(36,40);
myGLCD.drawLine(37,39,47,39);
myGLCD.setPixel(48,40);
myGLCD.setPixel(49,40);
myGLCD.setPixel(50,41);
myGLCD.setPixel(51,41);
myGLCD.setPixel(52,42);
myGLCD.setPixel(53,42);
myGLCD.setPixel(54,43);
myGLCD.setPixel(55,44);
myGLCD.setPixel(56,45);
myGLCD.setPixel(57,46);
//Bitti

//ALT BAR'IN İÇİNİ DOLDUR.
//İLK SIRA
myGLCD.drawLine(28,46,57,46);
//Bitti

//İKİNCİ SIRA
myGLCD.drawLine(28,45,56,45);
//Bitti

//ÜÇÜNCÜ SIRA
myGLCD.drawLine(29,44,55,44);
//Bitti

//DÖRDÜNCÜ SIRA
myGLCD.drawLine(30,43,54,43);
//Bitti

//BEŞİNCİ SIRA
myGLCD.drawLine(31,42,53,42);
//Bitti

//ALTINCI SIRA
myGLCD.drawLine(33,41,51,41);
//Bitti

//YEDİNCİ SIRA
myGLCD.drawLine(35,40,49,40);
//Bitti

//ÜST BAR
myGLCD.setPixel(0,15);
myGLCD.setPixel(1,14);
myGLCD.setPixel(2,14);
myGLCD.setPixel(3,13);
myGLCD.setPixel(4,13);
myGLCD.setPixel(5,12);
myGLCD.setPixel(6,12);
myGLCD.setPixel(7,11);
myGLCD.setPixel(8,11);
myGLCD.setPixel(9,10);
myGLCD.setPixel(10,10);
myGLCD.setPixel(11,9);
myGLCD.setPixel(12,9);
myGLCD.setPixel(13,9);
myGLCD.setPixel(14,8);
myGLCD.setPixel(15,8);
myGLCD.setPixel(16,8);
myGLCD.setPixel(17,8);
myGLCD.setPixel(18,7);
myGLCD.setPixel(19,7);
myGLCD.setPixel(20,7);
myGLCD.setPixel(21,7);
myGLCD.setPixel(22,7);
myGLCD.setPixel(23,6);
myGLCD.setPixel(24,6);
myGLCD.setPixel(25,6);
myGLCD.setPixel(26,6);
myGLCD.setPixel(27,6);
myGLCD.setPixel(28,6);
myGLCD.setPixel(29,5);
myGLCD.setPixel(30,5);
myGLCD.setPixel(31,5);
myGLCD.setPixel(32,5);
myGLCD.setPixel(33,5);
myGLCD.drawLine(34,4,49,4);
myGLCD.setPixel(50,5);
myGLCD.setPixel(51,5);
myGLCD.setPixel(52,5);
myGLCD.setPixel(53,5);
myGLCD.setPixel(54,5);
myGLCD.setPixel(55,6);
myGLCD.setPixel(56,6);
myGLCD.setPixel(57,6);
myGLCD.setPixel(58,6);
myGLCD.setPixel(59,6);
myGLCD.setPixel(60,6);
myGLCD.setPixel(61,7);
myGLCD.setPixel(62,7);
myGLCD.setPixel(63,7);
myGLCD.setPixel(64,7);
myGLCD.setPixel(65,7);
myGLCD.setPixel(66,8);
myGLCD.setPixel(67,8);
myGLCD.setPixel(68,8);
myGLCD.setPixel(69,8);
myGLCD.setPixel(70,9);
myGLCD.setPixel(71,9);
myGLCD.setPixel(72,9);
myGLCD.setPixel(73,10);
myGLCD.setPixel(74,10);
myGLCD.setPixel(75,11);
myGLCD.setPixel(76,11);
myGLCD.setPixel(77,12);
myGLCD.setPixel(78,12);
myGLCD.setPixel(79,13);
myGLCD.setPixel(80,13);
myGLCD.setPixel(81,14);
myGLCD.setPixel(82,14);
myGLCD.setPixel(83,15);
//Bitti
//ÜST BAR'IN İÇİNİ DOLDUR...
//İLK SIRA
myGLCD.drawLine(0,0,83,0);
//Bitti
//İKİNCİ SIRA
myGLCD.drawLine(0,1,83,1);
//Bitti
//ÜÇÜNCÜ SIRA
myGLCD.drawLine(0,2,83,2);
//Bitti
//DÖRDÜNCÜ SIRA
myGLCD.drawLine(0,3,83,3);
//Bitti
// BEŞİNCİ SIRA
myGLCD.drawLine(0,4,34,4);
myGLCD.drawLine(50,4,83,4);
//Bitti

//ALTINCI SIRA
myGLCD.drawLine(0,5,29,5);
myGLCD.drawLine(55,5,83,5);
//Bitti
//YEDİNCİ SIRA
myGLCD.drawLine(0,6,23,6);
myGLCD.drawLine(60,6,83,6);
//Bitti

//SEKİZİNCİ SIRA
myGLCD.drawLine(0,7,20,7);
myGLCD.drawLine(66,7,83,7);
//Bitti

//DOKUZUNCU SIRA
myGLCD.drawLine(0,8,14,8);
myGLCD.drawLine(70,8,83,8);
//Bitti

//ONUNCU SIRA
myGLCD.drawLine(0,9,12,9);
myGLCD.drawLine(72,9,83,9);
//Bitti
//ONBİRİNCİ SIRA
myGLCD.drawLine(0,10,9,10);
myGLCD.drawLine(75,10,83,10);
//Bitti

//ONİKİNCİ SIRA
myGLCD.drawLine(0,11,7,11);
myGLCD.drawLine(77,11,83,11);
//Bitti

//ONÜÇÜNCÜ SIRA
myGLCD.drawLine(0,12,5,12);
myGLCD.drawLine(79,12,83,12);
//Bitti
//ONDÖRDÜNCÜ SIRA
myGLCD.drawLine(0,13,3,13);
myGLCD.drawLine(81,13,83,13);
//Bitti

//ON BEŞİNCİ SIRA
myGLCD.setPixel(0,14);
myGLCD.drawLine(83,0,83,16);
//Bitti

// Aşağıdaki kod ekranın alt orta kısmında duran ve sensörün tespit ettiği
// o an ki uzaklığı gösteren sayıları yazdırmak içindir.

myGLCD.setFont(TinyFont); //Minik font kullanacağımızı belirtiyoruz.
myGLCD.invertText(true); //Siyah üstüne beyaz metin yazacağımızı belirtiyoruz.
myGLCD.printNumI(mesafe,CENTER,41); //Mesafe değişkenini ekranın alt&orta kısmına yazdırıyoruz.
myGLCD.update(); //Değişikliklerin ekrana yansıtılması için ekranı güncelliyoruz.

delay(100); //Bu kadar yoğun işlemin Arduino'yu yormaması için biraz gecikme komutu kullanıyoruz.

}

myGLCD.clrScr(); // Önceki kalıntılardan kurtulmak için ekranı temizliyoruz.
}

Programımız ve Grafik kütüphanesini buradan idirebilirsiniz.

Proje meraklımaymun youtube hanalından alıntıdır.

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'