Öğrenen Robot Kol

Merhaba arkadaşlar uzun süre önce yapmayı istediğim ve zaman bulamadığım için bir türlü başlayamadığım istediğiniz işi yaptırabileceğiniz bu projeyi paylaşmak istiyorum.

Projemizde kullanılan potansiyometreler ile servo motorlarına konum verilir ve konum verildikten sonra bunu butona basarak arduinonun bu konumu öğrenmesi sağlanır  bu konumları tek tek arduinonun hafızasına girilir daha sonra bu çalıştır butonuna basıldığında bu konumlar tek tek çalıştırılarak robot kolun bu hareketleri tekrarlaması sağlanır.

 

Kullanılan Malzemeler

3x Micro Servo

3x 10Kohm Potansiyometre

2x Buton

5x LED

5x 220ohm Direnç

2x 10Kohm Direnç

Projemizin Resimleri aşağıdaki gibidir.

Bağlantı Şeması

Projede servo motorlar dışardan bir güç kaynağıyla beslenmektedir. Proje bağlantıları yapıldıktan sonra servo motorların artı ve eksi uçlarına bir adet kondansatör bağlayabilirsiniz.

Proje 5 konumu kayıt etme özelliğine sahiptir. Bu sayıyı programda ekleme yaparak  arttırmanız mümkün. Şimdiden kolay gelsin .

 

Programımız

//Code written by Ryan Chan; it is pretty inefficient, but gets the job done, I challenge you to make it more efficient!

//*IMPORTANT CHANGES IN VERSION 2: LEDs 4 and 5 have been moved to pins 7 and 8 respectively; Buttons 1 and 2 have been moved to pins 12 and 13 respectively. This is to make wiring easier.

#include <Servo.h>

Servo servo1; //Servos
Servo servo2;
Servo servo3;

const int LED1 = 2; //LEDs
const int LED2 = 3;
const int LED3 = 4;
const int LED4 = 7;
const int LED5 = 8;

const int button1 = 12; //Buttons
const int button2 = 13;

int button1Presses = 0; //Button values
boolean button2Pressed = false;

const int pot1 = A0; //Potentimeters
const int pot2 = A1; 
const int pot3 = A2;

int pot1Val; //Potentimeter values
int pot2Val;
int pot3Val;
int pot1Angle;
int pot2Angle;
int pot3Angle;

int servo1PosSaves[] = {1,1,1,1,1}; //position saves
int servo2PosSaves[] = {1,1,1,1,1};
int servo3PosSaves[] = {1,1,1,1,1};

void setup() {
 servo1.attach(5); // Set up everything and will run once; attach servos and define the pin modes
 servo2.attach(6);
 servo3.attach(9);
 
 pinMode(LED1, OUTPUT);
 pinMode(LED2, OUTPUT);
 pinMode(LED3, OUTPUT);
 pinMode(LED4, OUTPUT);
 pinMode(LED5, OUTPUT);
 pinMode(button1, INPUT);
 pinMode(button2, INPUT);

 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly: 
 pot1Val = analogRead(pot1); // This will read the values from the potentimeters and store it...
 pot1Angle = map(pot1Val, 0, 1023, 0, 179); // ... and this will map the values from the potentiometers to values the servos can use and store it for later use
 pot2Val = analogRead(pot2); 
 pot2Angle = map(pot2Val, 0, 1023, 0, 179);
 pot3Val = analogRead(pot3);
 pot3Angle = map(pot3Val, 0, 1023, 0, 179);
 
 servo1.write(pot1Angle); // These will make the servos move to the mapped angles
 servo2.write(pot2Angle);
 servo3.write(pot3Angle);
 
 if(digitalRead(button1) == HIGH){ // This will check how many times button1 is pressed and save the positions to an array depending on how many times it is pressed; switch/case works like a if statement
  button1Presses++;
  switch(button1Presses){
   case 1:
    servo1PosSaves[0] = pot1Angle;
    servo2PosSaves[0] = pot2Angle;
    servo3PosSaves[0] = pot3Angle;
    digitalWrite(LED1, HIGH);
    Serial.println("Pos 1 Saved");
    break;
   case 2:
     servo1PosSaves[1] = pot1Angle;
     servo2PosSaves[1] = pot2Angle;
     servo3PosSaves[1] = pot3Angle;
     digitalWrite(LED2, HIGH);
     Serial.println("Pos 2 Saved");
     break;
   case 3:
     servo1PosSaves[2] = pot1Angle;
     servo2PosSaves[2] = pot2Angle;
     servo3PosSaves[2] = pot3Angle;
     digitalWrite(LED3, HIGH);
     Serial.println("Pos 3 Saved");
     break;
    case 4:
     servo1PosSaves[3] = pot1Angle;
     servo2PosSaves[3] = pot2Angle;
     servo3PosSaves[3] = pot3Angle;
     digitalWrite(LED4, HIGH);
     Serial.println("Pos 4 Saved");
     break;
    case 5:
     servo1PosSaves[4] = pot1Angle;
     servo2PosSaves[4] = pot2Angle;
     servo3PosSaves[4] = pot3Angle;
     digitalWrite(LED5, HIGH);
     Serial.println("Pos 5 Saved");
     break;
  }
 }

 if(digitalRead(button2) == HIGH){ // Pretty self-explnatory here
  button2Pressed = true;  
 }
 
 if(button2Pressed){ // if the boolean button2Press is true, then the servos will run though all their saved positions
  for(int i = 0; i < 5; i++){
    servo1.write(servo1PosSaves[i]);
    servo2.write(servo2PosSaves[i]);
    servo3.write(servo3PosSaves[i]);
    Serial.println(" potentimeter Angles: ");
    Serial.println(servo1PosSaves[i]);
    Serial.println(servo2PosSaves[i]);
    Serial.println(servo3PosSaves[i]);
    delay(1050);
   }
 }
 delay(300);
} 

Arduino sitesinden alınmıştır

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'