IMG 20141115 190252

Araçlar İçin Park Sensörü

Araçları park etmek  sürmeyi yeni öğrenenler için en zor şeydir. Araç sürmesini yeni öğrenenler araçlarını park etmeye çalışırken ya dokunur , yada sürter. Kısaca projemizi anlatayım. Projemizde 1 adet HC-SR04 ultrasonik sensörü, arduino , 16×2 yada 20×4  LCD ve bir adet hoparlör kullanılıyor. LCD de gördüğünüz gibi kaç cm uzakta olduğunu ve hemen yanında da animasyon vardır.

 

Projemizde sadece 1 adet ultrasonik sensör kullanıldı. Daha profesyonel bir proje yapabilmek için en az 4 adet Ultrasonik sensörü kullanmalısınız.

IMG 20141115 190252

Kullanılan hoparlörün kullanış amacı yakınlığa göre tonunun  değişmesidir. Bu seslerin oluşturulması için YENİ BİR KÜTÜPHANE kullanlıyor .

HC-SR04 Ultrasonik sensörün Bacakları arduinoya şu şekilde bağlıdır.

Trig ————- 9. bacağa

echo ————8. bacağa bağlanmalıdır.

Hoparlör ise 12. Bacağa bağlıdır.

IMG 20141115 190449

 


/* #########Breadboard circuit mounting:########
* LCD VSS pin to ground
* LCD VDD pin to +5V
* 2K2Ohm resistor: ends to LCD VO pin and ground
* LCD RS pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* LCD Enable pin to digital pin 3
* LCD D4 pin to digital pin 4
* LCD D5 pin to digital pin 5
* LCD D6 pin to digital pin 6
* LCD D7 pin to digital pin 7
* LCD A pin to +5V
* LCD K pin to ground
* Buzzer + to 220Ohm Resistor leg and - to ground. The other resistor leg goes to pin 12.
* HC-SCR GND to ground
* HC-SCR Echo to pin 8
* HC-SCR Trig to pin 9
* HC-SCR Vcc to +5V
##############################################
*/

//Defining pins
#define trigPin 9
#define echoPin 8
#define buzPin 12

//Including the LCD and sound library:
#include <LiquidCrystal.h>
#include "pitches.h"
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);

// Initialize the LCD library

/////Definition of the LCD special characters///
uint8_t cc0[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07};
uint8_t cc1[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x18,0x1C};
uint8_t cc2[8] = {0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
uint8_t cc3[8] = {0x1C,0x18,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
uint8_t cc4[8] = {0x00,0x00,0x00,0x10,0x18,0x0C,0x04,0x06};
uint8_t cc5[8] = {0x06,0x04,0x0C,0x18,0x10,0x00,0x00,0x00};
uint8_t cc6[8] = {0x10,0x08,0x0C,0x06,0x02,0x03,0x03,0x03};
uint8_t cc7[8] = {0x03,0x03,0x03,0x02,0x06,0x0C,0x08,0x10};

////Sound notes setup
int melody0[] = {NOTE_B3, NOTE_B3,NOTE_B3, NOTE_G3, NOTE_B3,0, NOTE_D4, NOTE_D3};
int melody1[] = {NOTE_C6,NOTE_C6,NOTE_C6,NOTE_C6};
int melody2[] = {NOTE_C6,NOTE_C6,NOTE_C6};
int melody3[] = {NOTE_C6,NOTE_C6};
int melody4[] = {NOTE_C6};

//Add melodies here, and at the end of the "music" array.
int* music[6/*number of melodies + 1*/] = {melody0, melody1, melody2, melody3, melody4 /*,add here*/};

////Sound notes durations
int notesMelody0[] = {8,4,4,8,8,8,2,4};
int notesMelody1[] = {8,8,8,8};
int notesMelody2[] = {8,8,8};
int notesMelody3[] = {8,8};
int notesMelody4[] = {4};

//Add durations of the melodies here, and at the end of the "noteDurations" array.
int* noteDurations[6/*number of melodies + 1*/] = {notesMelody0, notesMelody1, notesMelody2 , notesMelody3 , notesMelody4 /*,add here*/};

////Sound sizes
int sizeMelody0 = sizeof(melody0)/sizeof(int);
int sizeMelody1 = sizeof(melody1)/sizeof(int);
int sizeMelody2 = sizeof(melody2)/sizeof(int);
int sizeMelody3 = sizeof(melody3)/sizeof(int);
int sizeMelody4 = sizeof(melody4)/sizeof(int);
//Add sizes here, and at the end of the "sizes" array.
int sizes[] = {sizeMelody0,sizeMelody1,sizeMelody2,sizeMelody3,sizeMelody4 /*,add here*/};

////Tone Function - Plays the tone
int playSong(int track, float durConst){
for (int thisNote = 0; thisNote < sizes[track]; thisNote++) {
int noteDuration = 1000/noteDurations[track][thisNote];
tone(buzPin, music[track][thisNote],noteDuration);
int pauseBetweenNotes = noteDuration * durConst;
delay(pauseBetweenNotes);
noTone(buzPin);
}
}

//Declaring a variable that will count the millis so the blinking is independent of "delays"
unsigned long millisCounter = 0;
int displaying = 0;

////////////////////////////////////
//////////////SETUP/////////////////
////////////////////////////////////
void setup(){
// Set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(20, 4);
// Set up the LCD custom chars (8 maximum)
lcd.createChar(0, cc0);
lcd.createChar(1, cc1);
lcd.createChar(2, cc2);
lcd.createChar(3, cc3);
lcd.createChar(4, cc4);
lcd.createChar(5, cc5);
lcd.createChar(6, cc6);
lcd.createChar(7, cc7);
//Initializes HC-SCR04 pins
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
//Plays intro song
playSong(0,1.30);
}

////////////////////////////////////
//////////////LOOP//////////////////
////////////////////////////////////

void loop()
{
unsigned long millisNow = millis();
long duration;
int distance;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
//Measures the distance
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = (duration/2) / 29.1;

if (distance >= 400 || distance <= 0){//Evaluate the distance value.
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Fora do alcance ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" ");
}
else {

Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("UZAKLIK :");
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print(distance);
lcd.print(" cm. ");
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print("www.arduinom.org");
//Distance animation
if(distance <= 10)
{
if(millisNow-millisCounter>50 && displaying == 0){//This part is used for the blinking while at 10 cm less.
//Each of these "lcd.setCursor" and "lcd.write" are responsible for the drawings.
lcd.setCursor(10, 0);//This positionates the cursor on the desired slot
lcd.write(byte(0));//This writes the prefab symbols
lcd.write(byte(1));
lcd.write(byte(4));
lcd.write(" ");
lcd.write(" ");
lcd.write(" ");
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.write(byte(2));
lcd.write(byte(3));
lcd.write(byte(5));
lcd.write(" ");
lcd.write(" ");
lcd.write(" ");
playSong(1,1.30);//This plays the "beep"
millisCounter = millisNow;
displaying = 1;
} else {lcd.setCursor(10, 0);lcd.write(" ");lcd.setCursor(10, 1);lcd.write(" ");playSong(1,1.30);displaying=0;millisCounter = millisNow;}
}
else if(distance <= 30)
{
lcd.setCursor(10, 0);
lcd.write(byte(0));
lcd.write(byte(1));
lcd.write(byte(4));
lcd.write(byte(6));
lcd.write(" ");
lcd.write(" ");
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.write(byte(2));
lcd.write(byte(3));
lcd.write(byte(5));
lcd.write(byte(7));
lcd.write(" ");
lcd.write(" ");
playSong(2,2.07);
}
else if(distance <= 70){
lcd.setCursor(10, 0);
lcd.write(byte(0));
lcd.write(byte(1));
lcd.write(byte(4));
lcd.write(byte(6));
lcd.write(byte(6));
lcd.write(" ");
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.write(byte(2));
lcd.write(byte(3));
lcd.write(byte(5));
lcd.write(byte(7));
lcd.write(byte(7));
lcd.write(" ");
playSong(3,3.60);
}
else if(distance <= 400){
lcd.setCursor(10, 0);
lcd.write(byte(0));
lcd.write(byte(1));
lcd.write(byte(4));
lcd.write(byte(6));
lcd.write(byte(6));
lcd.write(byte(6));
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.write(byte(2));
lcd.write(byte(3));
lcd.write(byte(5));
lcd.write(byte(7));
lcd.write(byte(7));
lcd.write(byte(7));
playSong(4,3.60);
}
}
}

 

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

 1. YUNUS3 11 Nisan 2016 18:31

  Uzaktan kumandalı araca bağlamak istiyorum bu sistemi sadece geri geri gelirken calışması için Nasıl bi yol izlemeliyim

  Cevapla
  • Arduinocu 12 Nisan 2016 06:00

   Geri tusa bastiginda bunu algilayacak bir if dongusu ile park sensorunu aktif edebilirsiniz .

   Cevapla
 2. YUNUS3 9 Nisan 2016 19:32

  Merhaba :). Projenin çalışma şeklini biraz detaylı anlatabilir misiniz ?

  Cevapla
  • Mehmet Selim 9 Nisan 2016 19:56

   Merhaba yunus bey . Projede cisimin uzaklığına göre hoparlörden alarm veriyor cisme yaklaştıkça ses değişiyor ve cisime yakınlığını ekranda gösteriyor. Bu proje arabalardaki park sensörleri ile aynı şekilde çalışıyor . Araçlarda 4 adet sensör bulunuyor ama bu projemizde sadece bir adet var .

   Cevapla

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'