paltier

Peltier Kullanımı

Paltier piyasada bolca bulunan bir malzeme değildir. İki Ucu vardır + ve – . Bu uçlara 5volt -12 volt arasında gerilim uygulanabilir. Gerilim uygulandığında bir yüzünün sıcaklığı negatif (-) değerlere düşer diğer tarafı ise pozitif(+) değere düşer ama bilinmesi gereken bir nokta çok yüksek akım çekmesidir

Dolayısı ile peltierin kullanımıda kesinlikle ikinci bir güç kaynağına ihtiyaç duyulur.Bunu projelerimizde kullanabilmek için iki metal arasına yerleştirilir ve bunların birbirine temas etmemesi gerekir eğer sıcak yüzü çok ısınıyorsa bu tarafa CPU soğutucu sisteminin bağlanmasında yarar vardır.

Peltier baglanti

Burada kullanılan N kanallı Mosfettir. dolayısı ile peltierin gücü pwm ucu ile ayarlanabilir.


 int peltier = 3;
int power = 0; //gücünü 0-99 arası ayarlamak için tanımlandı
int peltier_level = map(power, 0, 99, 0, 255); //0-99 arası olan değer PWM değeri olan 0-255 arası otomatik olarak ayarlandı
 
void setup(){
Serial.begin(9600);
 
//pinMode(peltier, OUTPUT);
}
 
void loop(){
char option;
 
if(Serial.available() > 0)
{
option = Serial.read();
if(option == 'a')
power += 5;
else if(option == 'z')
power -= 5;
 
if(power > 99) power = 99;
if(power < 0) power = 0;
 
peltier_level = map(power, 0, 99, 0, 255);
}
 
Serial.print("Gücü=");
Serial.print(power);
Serial.print(" Güc Degeri=");
Serial.println(peltier_level);
 
analogWrite(peltier, peltier_level); //Seri porttan girilen değer artık peltiere uygulanır
 
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'