Arduino ile PONG oyunu tasarlama

Arduinonuz ile yapabileceğiniz max yarım saatinizi alacak bir proje. Bu projemizde nokia 5110 LCD ve iki adet potansiyometre kullanılmaktadır. Oyunumuz iki kişi ile oynanmaktadır . Her bir kullanıcı için ayrı bir potansiyometre vardır . Potansiyometreler ile oyunun kontrolü yapılmaktadır.

Projemizin bağlantı şeması aşağıdaki gibidir.

5510lcd_pong_oyunu1


#define PIN_SCE  7
#define PIN_RESET 6
#define PIN_DC  5
#define PIN_SDIN 4
#define PIN_SCLK 3

#define LCD_C   LOW
#define LCD_D   HIGH

#define LCD_X   84
#define LCD_Y   6

int barWidth = 16;
int barHeight = 4;
int ballPerimeter = 4;
unsigned int bar1X = 0;
unsigned int bar1Y = 0;
unsigned int bar2X = 0;
unsigned int bar2Y = LCD_Y * 8 - barHeight;
int ballX = 0;
int ballY = 0;
boolean isBallUp = false;
boolean isBallRight = true;

byte pixels[LCD_X][LCD_Y];
unsigned long lastRefreshTime;
const int refreshInterval = 150;
byte gameState = 1;
byte ballSpeed = 2;
byte player1WinCount = 0;
byte player2WinCount = 0;
byte hitCount = 0;

void setup(){
 //Serial.begin(9600);
 LcdInitialise();
 restartGame();
}

void loop(){
 unsigned long now = millis();
 if(now - lastRefreshTime > refreshInterval){
   update();
   refreshScreen();
   lastRefreshTime = now; 
 } 
}

void restartGame(){
  ballSpeed = 1;
  gameState = 1;
  ballX = random(0, 60);
  ballY = 20;
  isBallUp = false; 
  isBallRight = true;
  hitCount = 0;
}

void refreshScreen(){
 if(gameState == 1){
  for(int y = 0; y < LCD_Y; y++){
    for(int x = 0; x < LCD_X; x++){ byte pixel = 0x00; int realY = y * 8; // draw ball if in the frame if(x >= ballX && x <= ballX + ballPerimeter -1 && ballY + ballPerimeter > realY && ballY < realY + 8 ){
       byte ballMask = 0x00;
       for(int i = 0; i < realY + 8 - ballY; i++){ ballMask = ballMask >> 1;
        if(i < ballPerimeter) ballMask = 0x80 | ballMask; } pixel = pixel | ballMask; } // draw bars if in the frame if(x >= bar1X && x <= bar1X + barWidth -1 && bar1Y + barHeight > realY && bar1Y < realY + 8 ){
       byte barMask = 0x00;
       for(int i = 0; i < realY + 8 - bar1Y; i++){ barMask = barMask >> 1;
        if(i < barHeight) barMask = 0x80 | barMask; } pixel = pixel | barMask; } if(x >= bar2X && x <= bar2X + barWidth -1 && bar2Y + barHeight > realY && bar2Y < realY + 8 ){
       byte barMask = 0x00;
       for(int i = 0; i < realY + 8 - bar2Y; i++){ barMask = barMask >> 1;
        if(i < barHeight) barMask = 0x80 | barMask; } pixel = pixel | barMask; } LcdWrite(LCD_D, pixel); } } } else if(gameState == 2){ } } void update(){ if(gameState == 1){ int barMargin = LCD_X - barWidth; int pot1 = analogRead(A0); //read potentiometers and set the bar positions int pot2 = analogRead(A1); bar1X = pot1 / 2 * LCD_X / 512; bar2X = pot2 / 2 * LCD_X / 512; if(bar1X > barMargin) bar1X = barMargin;
   if(bar2X > barMargin) bar2X = barMargin;
   
   //move the ball now
   if(isBallUp)
    ballY -= ballSpeed;
   else
    ballY += ballSpeed;
   if(isBallRight)
    ballX += ballSpeed;
   else
    ballX -= ballSpeed;
   //check collisions 
   if(ballX < 1){ isBallRight = true; ballX = 0; } else if(ballX > LCD_X - ballPerimeter - 1){
    isBallRight = false;
    ballX = LCD_X - ballPerimeter;
   }
   if(ballY < barHeight){ if(ballX + ballPerimeter >= bar1X && ballX <= bar1X + barWidth){ // ball bounces from bar1
     isBallUp = false;
     if(ballX + ballPerimeter/2 < bar1X + barWidth/2)
      isBallRight = false;
     else
      isBallRight = true;
     ballY = barHeight;
     if(++hitCount % 10 == 0 && ballSpeed < 5) ballSpeed++; }else{ //player2 wins gameState = 2; player2WinCount++; } } if(ballY + ballPerimeter > LCD_Y * 8 - barHeight){
    if(ballX + ballPerimeter >= bar2X && ballX <= bar2X + barWidth){ //ball bounces from bar2
     isBallUp = true; 
     if(ballX + ballPerimeter/2 < bar2X + barWidth/2)
      isBallRight = false;
     else
      isBallRight = true;
     ballY = LCD_Y * 8 - barHeight - ballPerimeter;
     if(++hitCount % 10 == 0 && ballSpeed < 5) 
      ballSpeed++;
    }else{ // player 1 wins
     gameState = 2;
     player1WinCount++;
    }
   }
 }else if(gameState == 2){
   for(int i =0; i < 4; i++){
    LcdWrite(LCD_C, 0x0D ); // LCD in inverse mode.
    delay(300);
    LcdWrite(LCD_C, 0x0C ); // LCD in inverse mode.
    delay(300);
   }
   restartGame();
 } 
}

void LcdInitialise(void){
 pinMode(PIN_SCE, OUTPUT);
 pinMode(PIN_RESET, OUTPUT);
 pinMode(PIN_DC, OUTPUT);
 pinMode(PIN_SDIN, OUTPUT);
 pinMode(PIN_SCLK, OUTPUT);
 delay(200);
 digitalWrite(PIN_RESET, LOW);
 delay(500);
 digitalWrite(PIN_RESET, HIGH);
 LcdWrite(LCD_C, 0x21 ); // LCD Extended Commands.
 LcdWrite(LCD_C, 0xB1 ); // Set LCD Vop (Contrast). 
 LcdWrite(LCD_C, 0x04 ); // Set Temp coefficent. //0x04
 LcdWrite(LCD_C, 0x14 ); // LCD bias mode 1:48. //0x13
 LcdWrite(LCD_C, 0x0C ); // LCD in normal mode.
 LcdWrite(LCD_C, 0x20 );
 LcdWrite(LCD_C, 0x80 ); //select X Address 0 of the LCD Ram
 LcdWrite(LCD_C, 0x40 ); //select Y Address 0 of the LCD Ram - Reset is not working for some reason, so I had to set these addresses
 LcdWrite(LCD_C, 0x0C );
}

void LcdWrite(byte dc, byte data){
 digitalWrite(PIN_DC, dc);
 digitalWrite(PIN_SCE, LOW);
 shiftOut(PIN_SDIN, PIN_SCLK, MSBFIRST, data);
 digitalWrite(PIN_SCE, HIGH);
}

Kütüphaneleri BURADAN indirebilirsiniz

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

 1. berhan 9 Nisan 2017 13:26

  Arduino:1.8.1 (Windows 8.1), Kart:”Arduino/Genuino Uno”

  C:\Users\Berhann\Desktop\my_pong_game\my_pong_game.ino: In function ‘void setup()’:

  my_pong_game:36: error: ‘LcdInitialise’ cannot be used as a function

  LcdInitialise();

  ^

  C:\Users\Berhann\Desktop\my_pong_game\my_pong_game.ino: In function ‘void loop()’:

  my_pong_game:43: error: ‘update’ was not declared in this scope

  update();

  ^

  C:\Users\Berhann\Desktop\my_pong_game\my_pong_game.ino: In function ‘void refreshScreen()’:

  my_pong_game:67: error: ‘realY’ was not declared in this scope

  for(int i = 0; i > 1;

  ^

  my_pong_game:68: error: ‘pixel’ was not declared in this scope

  if(i = bar2X && x realY && bar2Y < realY + 8 ){

  ^

  my_pong_game:68: error: 'x' was not declared in this scope

  if(i = bar2X && x realY && bar2Y < realY + 8 ){

  ^

  my_pong_game:68: error: 'realY' was not declared in this scope

  if(i = bar2X && x realY && bar2Y < realY + 8 ){

  ^

  my_pong_game:71: error: 'pixel' was not declared in this scope

  if(i barMargin) bar1X = barMargin;

  ^

  my_pong_game:71: error: ‘pixel’ was not declared in this scope

  if(i barMargin) bar1X = barMargin;

  ^

  my_pong_game:71: error: ‘LcdWrite’ was not declared in this scope

  if(i barMargin) bar1X = barMargin;

  ^

  C:\Users\Berhann\Desktop\my_pong_game\my_pong_game.ino: At global scope:

  my_pong_game:71: error: expected declaration before ‘}’ token

  if(i barMargin) bar1X = barMargin;

  ^

  exit status 1
  ‘LcdInitialise’ cannot be used as a function

  This report would have more information with
  “Show verbose output during compilation”
  option enabled in File -> Preferences.
  ben bu hatayı alıyorum ne yapmalıyım

  Cevapla
 2. Yunus Kızılarslan 16 Kasım 2015 15:02

  Kütüphaneleri paylaşır mısınız ?

  Cevapla
  • admin 17 Kasım 2015 05:00

   Yazıyı düzenledim kütüphaneyi alttaki linkten indirebilirsiniz.

   Cevapla
 3. admin 30 Ekim 2015 08:21

  Kutuphane eksik bundan dolayi kullanamiyorsunuz

  Cevapla
 4. Yağız Baran Kaplan 29 Ekim 2015 11:51

  Ben bu hatayı aldım nokia 5110 la ne yapsam hata alıyorum zaten hata

  Arduino:1.6.5 (Windows 7), Kart:”Arduino/Genuino Uno”

  sketch_oct29c.ino: In function ‘void refreshScreen()’:
  sketch_oct29c:67: error: ‘realY’ was not declared in this scope
  sketch_oct29c:68: error: ‘pixel’ was not declared in this scope
  sketch_oct29c:68: error: ‘x’ was not declared in this scope
  sketch_oct29c:68: error: ‘realY’ was not declared in this scope
  sketch_oct29c:71: error: ‘pixel’ was not declared in this scope
  sketch_oct29c:71: error: ‘pixel’ was not declared in this scope
  sketch_oct29c.ino: At global scope:
  sketch_oct29c:71: error: expected declaration before ‘}’ token
  ‘realY’ was not declared in this scope

  Rapor daha fazla veri içermeli
  “Derleme sırasında ayrıntılı çıktı göster”
  Dosya > Tercihler’de etkinleştirilmiş.

  Cevapla

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'