RTC kullanmadan Alarmlı Saat Yapımı

Projelerimizde saat ve alarm ekleme işini projeye RTC modülü eklemeden yapabilmeniz mümkün . Ama bu saat ve alarm sisteminin hassas değerler göstermesi mümkün değildir. Çünkü arduinonun iç Clock cycle ını kullandığından dolayı ve bazı sapmalar yüke ve koda göre olabilmektedir.

Bu proje ilk çalıştığında saati ve alarmı manuel girmelisiniz. Projenizin her tekrar başlamasında saat kendisini sıfırlayacaktır.

Bağlantı şeması

rtcyokalarm

Programımız

#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
int starttime;
int activetime;
int prevoustime = 0;
int hours = 0;
int mins = 0;
int ahours = 0;
int amins = 0;
void setup()
{
lcd.begin();
lcd.clear();
Serial.begin(9600);
pinMode(13, INPUT);
digitalWrite(13, HIGH);
pinMode(11, INPUT);
digitalWrite(11, HIGH);
pinMode(10, INPUT);
digitalWrite(10, HIGH);
pinMode(8, INPUT);
digitalWrite(8, HIGH);
pinMode(A0, OUTPUT);
digitalWrite(A0, HIGH);
pinMode(9, OUTPUT);
starttime = millis()/1000;
}
void loop()
{
while(digitalRead(8) == LOW)
{
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print("Alarm ayarla");
lcd.setCursor(6,0);
if(digitalRead(11) == LOW)
{
amins++;
} 
else if (digitalRead(10) == LOW)
{
ahours++;
}
lcd.setCursor(6,0);
if(ahours < 10)
{
lcd.print("0");
lcd.print(ahours);
}
else
{
lcd.print(ahours);
}
lcd.print(":");
if (amins < 10)
{
lcd.print("0");
lcd.print(amins);
}
else
{
lcd.print(amins);
}
if(amins > 59)
{
ahours++;
amins = 0;
} 
if(ahours > 23)
{
ahours = 0; 
}
delay(500);
lcd.clear();
}
if(digitalRead(13) == LOW)
{
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print("Saati ayarla");
lcd.setCursor(6,0);
if(digitalRead(11) == LOW)
{
mins++;
} 
else if (digitalRead(10) == LOW)
{
hours++;
}

}
activetime = (millis() / 1000) - starttime;
if(prevoustime < (activetime - 59))
{
mins++;
prevoustime = activetime;
}
if(mins > 59)
{
hours++;
mins = 0;
}
if(hours > 23)
{
hours = 0; 
}

lcd.setCursor(6,0);
if(hours < 10)
{
lcd.print("0");
lcd.print(hours);
}
else
{
lcd.print(hours);
}
lcd.print(":");
if (mins < 10)
{
lcd.print("0");
lcd.print(mins);
}
else
{
lcd.print(mins);
}
if(ahours == hours && amins == mins && amins != 0)
{
tone(9, 1000, 200);
delay(200);
noTone(9);
delay(200);
}
else
{
delay(300);
}
lcd.clear();

Serial.println(mins);
Serial.println(hours);
Serial.println("");
Serial.println(amins);
Serial.println(ahours);
Serial.println("");
Serial.println(activetime);
Serial.println(prevoustime);
Serial.println(starttime);
Serial.println("");
}

Proje resmi
Abbas Can Kök tarafından yapılmıştır

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'