termistor devre

Termistor ile Sıcaklık Ölçümü

Daha önce anlattığımız termistör ile sıcaklık takip etme konusunda belirttiğimiz gibi termistörün sıcaklık değişiminde değişimi parabol şeklindedir. Dolayısıyla sıcaklık ölçümü oldukça zordur. Bundan dolayı yazılmış olan sıcaklık ölçümü programında math adlı kütüphaneye ihtiyaç vardır.

Programda kullanılan LCD nin bağlantı şemasıni gerçekleştirdikten sonra termıstörlü devremizi gerçekleştirdikten sonra ekteki programı yükleyerek sıcaklık ölçmeniz mümkün.

 

 

 

LCD bb


#include <LiquidCrystal.h>
#include <math.h>


LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
int backLight = 13;void setup(void) {
pinMode(backLight, OUTPUT);
digitalWrite(backLight, HIGH);
lcd.begin16, 2);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
}

double Thermister(int RawADC) {
double Temp;
// See http://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor for explanation of formula
Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000));
Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 * Temp) + (0.0000000876741 * Temp * Temp * Temp));
Temp = Temp - 273.15;           // Convert Kelvin to Celcius
return Temp;
}

void printTemp(void) {
double fTemp;
double temp = Thermister(analogRead(0));
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(Sicaklik:");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(temp);
lcd.print(" C / ");
fTemp = (temp * 1.8) + 32.0;
lcd.print(fTemp);
lcd.print(" F");

}

void loop(void) {
printTemp();
delay(1000);
}


          		      

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'