Termistor ve Servo Motor ile Analog Termometre

Termistor ile ısı ve sıcaklık kontrolü herkesin başlangıç seviyesinde yaptığı projelerden biridir. Bunu daha görsel yapmanız için herkesin bir fikri olabilir. En ilgi çekici olan videodaki proje olabilir.

thermistor-ntc-arduino1

Projemizde kullanılan malzemeler

 1. Arduino
 2. Servo motor
 3. 10Kohm direnç
 4. NTC termistör

Devre Şeması

thermistor-ntc-arduino

Programımız


// letsarduino.com

#include<Servo.h>
#define thermistorPin A0 
int resistorValue = 1000; // resistor value in circuit
Servo myservo;
 
void setup(void)
{
 myservo.attach(11);
 Serial.begin(9600);
}
 
void loop(void) {
 int reading;
 
 reading = analogRead(thermistorPin);
 reading = ( reading / 10 ) – 1;
 reading = resistorValue / reading;
 Serial.print("Celsius :");
 Serial.println(reading);
 
 delay(1000);
 
 int val = (int) reading;
 int temp;
 
 temp = map(val, 0, 49 , 0, 179); // you can chanage degree (0,49)
 
 myservo.write(temp);
 delay(100);
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'