Ultrasonik Sensör ile Robot

Bu Robotta 3 adet servo motor kullanılmıştır. Tekerleklerde kullanılan servo motorlar hacklenmiş servo motorlardır. ultrasonik sensörün altındaki normal servo motordur. Tekerleklerde sağa sola dönüşü kulaylaştıran  crazy motor denilen bir teker vardır . Tabiki size bağlı ben crazy teker kullanmadan direk tank paletleri gibi bir oyuncak bulduğumdan dolayı, bu oyuncağı kullandım

Kullanılan malzemeler

 1. Arduino
 2. 3 adet servo
 3. Bir adet Ultrasonik sensör
 4. Bir adet güç butonu

Proje Bağlantıları

1. Bağlantısında tüm servo motorların artı ve eksileri birleştirerek gücü arduinodan vermeden beslenmelidir.

2.Ultrasonik sensörü hareket ettiren servo motorumuz 6 numaralı pine bağlıdır

3.Ultrasonic sensör 7 ve 8. pinlere bağlanmıştır

4.Sol teker servo motoru 9. pine

5.Sağ teker servo motoru 10. pine bağlanmıştır.

 

Programımız


# include <servo .h >
 
//Servo dosyaları dahil ediliyor
 
Servo leftservo;   //Sol servo
 
Servo rightservo;  //Sağ servo
 
Servo scanservo;   //Sensörün bağlı olduğu servo
 
//Pin ve diğer ayarlar
 
const int turntime = 500; //Number of milliseconds to turn when turning
 
const int pingPin = 7;   //Sensörün ping pini
 
const int leftservopin = 9; //sol servo pin
 
const int rightservopin = 10; // sağ servo pin
 
const int scanservopin = 6;  // sensör servo pin
 
const int distancelimit = 10;  //Mesafe limiti (inç)
 
 
 
//Yüklemeler
 
void setup()
 
{
 
//Servo yüklemeleri
 
leftservo.attach(leftservopin);
 
rightservo.attach(rightservopin);
 
scanservo.attach(scanservopin);
 
delay(2000);    // wait two seconds
 
}
 
 
 
//Ana program başlangıç
 
void loop(){
 
go(); //go() fonksiyonuna git
 
 
 
int distance = ping();
 
// ping() fonksiyonunda ölçülen değeri distance değişkenine ata
 
 
 
if (distance < distancelimit){
 
stopmotors();
 
char turndirection = scan();
 
//scan() fonksiyonundan ölçülen değere göre hareket et
 
switch (turndirection){
 
case ‘l’:
 
turnleft(turntime);
 
break;
 
case ‘r’:
 
turnright(turntime);
 
break;
 
case ‘s’:
 
turnleft(turnaroundtime);
 
break;
 
}
 
}
 
}
 
//Ana program bitiş
 
//Mesaja ölçme fonksiyonu başlangıç
 
int ping(){
 
long duration, inches, cm;
 
//Ölçüm Ayarlamaları
 
pinMode(pingPin, OUTPUT);
 
digitalWrite(pingPin, LOW);
 
delayMicroseconds(2);
 
digitalWrite(pingPin, HIGH);
 
delayMicroseconds(5);
 
digitalWrite(pingPin, LOW);
 
//Ölçülen değerin değişkene atılması
 
pinMode(pingPin, INPUT);
 
duration = pulseIn(pingPin, HIGH);
 
// değer dönüşümleri
 
inches = microsecondsToInches(duration);
 
cm = microsecondsToCentimeters(duration);
 
//ekrana yazdırma
 
Serial.print(“Ping: ”);
 
Serial.println(inches);
 
return round(inches);
 
}
 
//Mesafe ölçüm fonksiyonu bitiş
 
 
 
//go() fonksiyonu
 
void go(){
 
leftservo.write(30);
 
rightservo.write(150);
 
}
 
 
 
//sola dönüş
 
void turnleft(int t){
 
leftservo.write(150);
 
rightservo.write(150);
 
delay(t);
 
}
 
 
 
//sağa dönüş
 
void turnright(int t){
 
leftservo.write(30);
 
rightservo.write(30);
 
delay(t);
 
}
 
 
 
//düz gitme
 
void forward(int t){
 
leftservo.write(30);
 
rightservo.write(150);
 
delay(t);
 
}
 
 
 
//geriye dönme
 
void backward(int t){
 
leftservo.write(150);
 
rightservo.write(30);
 
delay(t);
 
}
 
 
 
//motorları durdurma
 
void stopmotors(){
 
leftservo.write(90);
 
rightservo.write(90);
 
}
 
//scan() fonksiyonu başlangıç
 
char scan(){
 
int leftscanval, centerscanval, rightscanval;
 
char choice;
 
//Solu tara
 
scanservo.write(30);
 
delay(300);
 
leftscanval = ping();
 
//Sağı tara
 
scanservo.write(150);
 
delay(1000);
 
rightscanval = ping();
 
//Önü tara
 
scanservo.write(88);
 
//Boş alanı bul
 
if (leftscanval>rightscanval && leftscanval>centerscanval){
 
choice = ‘l’;
 
}
 
else if (rightscanval>leftscanval && rightscanval>centerscanval){
 
choice = ‘r’;
 
}
 
else{
 
choice = ‘s’;
 
}
 
 
 
Serial.print(“Choice: ”);
 
Serial.println(choice);
 
return choice;
 
}
 
//scan() fonksiyonu bitiş
 
 
 
long microsecondsToInches(long microseconds){
 
return microseconds / 74 / 2;
 
}
 
 
 
long microsecondsToCentimeters(long microseconds){
 
return microseconds / 29 / 2;
 
}

Boş zamanlarda arduino ile uğraşan kendi halinde bir Öğretmen.

 1. kemal 15 Ekim 2016 16:25

  Merhaba, bu projeye benzer diğer engelden kaçan robotlarda önce mesafe ölçüp sonra gidiyor. Bu araçdaki sürekli tarama yapması ve durmadan gitmesi çok güzel. Aynı kodları servo motor ile değilde DC Gear Motor ile yapılan engelden kaçan robota yükleyebilirmiyiz.
  Kütüphanenin değişmesi yeterli olurmu ?

  Cevapla
  • Arduinocu 16 Ekim 2016 14:29

   cok buyuk degisiklikler yapmadan yapabilirsiniz. elimde guclu dc motorlar olmadigi icin bu sekilde yapmistim . yapmaniz gereken dongulere dc motorun bagli oldugu pini high yada low yapmak .

   Cevapla

Bir Cevap Yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

'